!
Четвъртък, 25 Април 2024
30
окт
3

Доц. Искра Такева: Прилагането на новите технологии със старите методи на лечение е много ефективно

Трябва да направим нещо, с което да привлечем повече млади лекари да специализират физикална и рехабилитационна медицинаДоц. Искра Такева, завършва медицина в МУ - София.

Професионалната си дейност започва през 1998 г. като лекар в Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина на УМБАЛ „Св. Анна” – София. През 2014 г. работи в Отделението па физикална и рехабилитационна медицина на МБАЛ „Доверие”.

От 2015 г. е началник на Отделението по физикална и рехабилитационна медицина в УМБАЛ „Лозенец“.

През 2002 г. доц. Такева придобива професионална квалификация „Здравен мениджмънт”. Има завършени курсове по лазертерапия, мануална медицина - постизометрична релаксация, мануална диагностика и мануална терапия, GUNA терапия, работа с апарати за ударно-вълнова терапия и високоинтензивна лазерна терапия.

През 2016 г. защитава докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по медицина. От 2018 г. заема академичната длъжност „доцент“. Преподавател е в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.
Доц. Такева, Вие бяхте председател на Научния комитет на провелата се преди дни годишна конференция на Асоциацията но физикална медицина и рехабилитация. Кои бяха основните акценти в научната програма?

Годишната национална конференция беше организирана от Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация, на която съм председател. Проведе се в Пловдив, избраната тема беше „Предизвикателства във физикалната и рехабилитационна медицина“.

Предизвикателства пред нас са да отговорим както на новите схващания за специалността в съответствие с Международната класификация на функционирането, увреждането и здравето, така и на мощния напредък в технологиите. Най-голямото предизвикателство е свързано с повишените изисквания на съвременното общество за осигуряване на по-добро здраве, което отваря перспективи към нови възможности.

Научната програма беше фокусирана върху преподаването и перспективите за развитие на изследванията във физикалната и рехабилитационна медицина. Считаме, че това са ключови въпроси, на които е важно да потърсим отговори на тази конференция.

Физикалната и рехабилитационна медицина е отговорна както за диагностиката, лечението и рехабилитацията на хора с увреждащи здравето състояния и съпътстващи заболявания от всички възрасти, така и за профилактиката им. Първата сесия беше насочена към сърдечносъдовите заболявания и рисковите фактори за тях – наднорменото тегло и затлъстяването, метаболитния синдром.

По традиция една от сесиите беше „Физикална и рехабилитационна медицина при заболявания на опорно-двигателния апарат“, които са най-чести в практиката на специалистите по физикална и рехабилитационна медицина. Като се има предвид бързия напредък на технологиите, в сесията „Неврорехабилитация“ основно място беше отделено на роботиката и виртуалната реалност. През последните 10 години използването на роботизирана рехабилитация у нас се е увеличило, като някои специалисти по физикална и рехабилитационна медицина натрупаха значителен опит.

Беше представена робот-асистираната терапия за обучение в ходене при церебрална парализа, роботизираната неврорехабилитация при инсулти, роботизираната терапия на горен крайник. Физикалната и рехабилитационна медицина е всеобхватна, намира приложение и при урологични и гинекологични заболявания, което е свързано с иновациите в нашата област - екстракорпорална ударновълнова терапия и високоинтензивното магнитно поле.

Бяхме поканили водещи специалисти и така обогатихме познанията си с новости в различните области на медицината. Целта беше и да оптимизираме работата си в мултидисциплинарни екипи. Гост-лектор на събитието в областта на ортопедията беше проф. Владимир Ставрев, на ревматологията – проф. Златимир Коларов, на урологията – проф. Николай Колев, на кардиологията – проф. Иво Петров, на неврологията – доц. Росен Калпачки.

Нещо различно и изключително интересно, което беше представено е документалния филм „Цената на дълголетието“, чиито сценарист е проф. Златимир Коларов, а режисьор доц. Валентина Фиданова - Коларова.

Разширява ли се кръгът от участници във форума – има ли физикални медици от по-младото поколение, от по-малки лечебни заведения, от строго профилирани структури, които имат опит в конкретна по-тясна област с по-специфични методики?

На конференцията присъстваха над 230 специалисти. Тя даде възможност за среща на млади и изявени специалисти, които споделиха своите идеи, експертиза и опит от всеобхватното поле на специалността. Имаше много специализанти, за които един добър научен форум е съществен елемент от обучението в специалността. Физикалната и рехабилитационна медицина придобива все по-голяма значимост за българското общество, а има недостиг на специалисти, който не се усеща толкова в София и в големите градове, колкото в Специализираните болници за рехабилитация в страната. На тези места са основните природни фактори, които са необходими за профилактика и лечение на редица заболявания – факторите на климата, минералните води, морето и морските продукти. Грях е да не можем да ги използваме за профилактика и лечение на българското население, а и на чуждестранните, поради липса на специалисти, които да направят преглед и да назначат подходящите процедури.

За съжаление няма много желаещи млади лекари да специализират физикална и рехабилитационна медицина. Трябва да направим нещо, с което да привлечем повече специализанти по физикална и рехабилитационна медиците сред новозавършващите лекари. В световен мащаб повече надежди се възлагат на превантивната медицина, а не реконструктивната за подобряване на здравето на обществото. А физикалната и рехабилатационната медицина има в ръцете си най-силните оръжия за профилактика и за повишаване качеството на живот, свързано със здравето на пациента.

Кои методи във физиотерапията си остават приложими и не остаряват, въпреки годините?

През последните години навлязоха нови високотехнологични методики във физиотерапевтичната практика. Те обаче само запълват празнините, които е имало във физиотерапевтичното лечение. Например магнитотерапията и лазертерапията се прилагат от дълги години във физиотерапевтичната практика. С разработването обаче на високоинтензивната магнитна терапия и високоенергийните лазери се постига въздействие върху по-дълбоки тъканни структури, увеличава се терапевтичния ефект и се намалява времето за възстановяване.

Синергичното прилагане на новите технологии със старите средства за лечение е много ефективно. Например роботизираната неврорехабилитация и виртуалната рехабилитация се комбинират в комплексни програми с почти всички физикални фактори – движение, дейности, балнеолечение, електрически токове и други.

Разкажете накратко за работата на ръководеното от Вас Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – кое е специфичното в него, как се осъществява колаборацията с другите клиники?

Дейността на Отделението по физикална и рехабилитационна медицина е организирано в две направления. Провеждаме най-ранна рехабилитация на пациентите в клиниките на болницата, за да постигнем ускорено и оптимално функционално възстановяване след операции и остри състояния.

Имаме отлично сътрудничество със специалистите от съответните клиники, които разбират ползата от ранната рехабилитация за функционалното възстановяване на пациентите.

В амбулаторията приемаме пациенти за лечение на всички заболявания насочени с направление от общопрактикуващите лекари и специалистите, като , както с НЗОК, така и с редица здравноосигурителни фондове и срещу заплащане.

Ценно допълнение към рехабилитационната програма е това, че можем да предложим по-продължително възстановяване в Спортно-оздравителния комплекс на болницата. Разполагаме с басейн, в който провеждаме подводна кинезитерапия. Прилагаме и поддържаща кинезитерапия с елементи от спорта. Центърът разполага със сауни, тангенторна вана, солариум и други.

Наближава зимният сезон, какви са Вашите препоръки за физиопрофилактика на заболяванията на дихателната система при деца и възрастни?

С настъпването на зимния сезон зачестяват острите инфекции на дихателната система особено при децата, тъй като до 5-годишна възраст те са с непълно развита имунна система. Няма средство от физикалната и рехабилитационна медицина, което като хапче да профилактира заболеваемостта точно преди разпространението на инфекциите. Необходим е продължителен и поетапен процес на закаляване на възрастните и децата, за да се повишат защитните сили на организма, както и пълноценно хранене.

Физическата активност сред природата, слънцето, контрастните къпания на море и в други водни басейни трябва да се прилагат като начин на живот, ако е възможно дори целогодишно.

От години у нас не е издаван учебник по физикална медицина и рехабилитация, а сега Вие тръгвате и към тази кауза. Разкажете за този Ваш труд, който излиза в УИ „Св. Климент Охридски? Как е структуриран той, как у Вас се роди идеята да го подготвите, как ще бъде надграждано съдържанието?

Не е съвсем така. Преди около 10 години проф. Ивет Колева издаде учебник по Физикална и рехабилитационна медицина. Тя е автор и на учебници в други специфични направления на специалността.

Аз реших да направя едно подробно представяне на материала, който да включва повече фигури, осигуряващи визуално възприятие на ключовите понятия в помощ на студентите, които обучаваме в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Разгледан е моделът на Световната здравна организация за функционирането, увреждането и здравето, който е в основата на рехабилитацията, разработването на клиничните въпроси и резултати, както и в търсенето и включването на доказателства в грижата за пациента.

Освен това, включих темите като възпаление и болка, чието разбиране е в основата на добрата практика. Това са и най-честите оплаквания, поради които пациентите търсят специалист по физикална и рехабилитационна медицина.

Учебникът, който е първа част от замислената поредица. Излезе от печат 2022 г., но беше изчерпан от пазара. Сега издаваме допълнителни бройки. Подготвям втората част, която съдържа естествените фактори за лечение, както и основите на кинезитерапията и масажа.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
$mBe

Mr. Davidson Albert 15.12.2023 01:57:23

Bok, kako si danas? Pa ako bi vas moglo zanimati da znate, ovog prosinca dajemo zajmove od 3%. Nudimo zajmove s jasnim i razumljivim uvjetima i kamatom od 3%. Od 5,000.00 USD do 450,000,000.00 USD, eura i funti itd. nudimo poslovne zajmove, osobne zajmove, studentske zajmove, zajmove za automobile i zajmove za plaćanje računa. Kontaktirajte nas sada putem e-pošte: davidsonalbertloan @ gmail.com

пациент 06.11.2023 19:00:40

тестикуломасажи прилагате ли?

пациент 06.11.2023 19:00:23

тестикуломасажи прилагате ли?


Всичко за коронавируса
Още новини
Разпределиха ресорите на зам.-министрите
24.04.2024 17:56:24

Разпределиха ресорите на зам.-министрите

Разпределени са ресорите на заместник-министрите на здравеопазването от екипа на служебния минист ...

МЗ: 387 са официално съобщените случаи на коклюш у нас
24.04.2024 17:29:26 Невена Попова

МЗ: 387 са официално съобщените случаи на коклюш у нас

Официално съобщените случаи на коклюш в страната са 387. Това каза пред журналисти д-р Кремена Па ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...