Събота, 26 Ноември 2022
29
юли
6
 

БЛС и НСОПЛБ със съвместно становище за отчитането в реално време, включено в НРД

Сряда, 29 Юли 2020 | 10:10:57
6

Българският лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България изпратиха съвместно становище до управителя на НЗОК проф. Петко Салчев във връзка с отчитането в реално време на работещите в извънболничната помощ.

Българският лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България изпратиха съвместно становище до управителя на НЗОК проф. Петко Салчев във връзка с отчитането в реално време на работещите в извънболничната помощ.

Припомняме, то бе включено в Анекса към НРД 2020 – 2022, с помощта на който се очаква да се влее допълнителен финансов ресурс в лечебните заведения заради коронакризата. 

И двете организации се обявиха против включването на отчитането в реално време на ИМП в този анекс, като посочиха, че системата не е готова това да стане сега и изведнъж. БЛС дори заяви, ще подпише Анекса, само ако този текст не фигурира в него.

Ето и пълният текст на становището на БЛС и НСОПЛБ:

 

Уважаеми дами и господа,

С настоящото становище изразяваме положително отношение към необходимостта от въвеждане на електронно здравеопазване (ЕЗ), но сме против включването на § 9; 22 ал 2 §23 в планирания анекс към НРД. Предлагаме да бъде подписан съвместен Протокол за съгласие за подготовка и въвеждане в пилотно тестване на модули от ЕЗ.

Обосновка и предложения

Какво е нашето разбиране за електронно здравеопазване?

Това е система за събиране и обмен на информация в електронен вид, чиято цел е да:

• подпомага медицинските специалисти в диагностичния и лечебен процес- всеки лекар, който консултира или лекува пациент следва да има достъп до неговия пълен електронен запис.

• пести време, както на медицинските специалисти, така и на пациентите

• създава възможност за бърз достъп до пълния наличен обем информация за пациента, постъпила  от различни части на системата на здравеопазване, с които е бил в досег

• улеснява пътя на пациента и елиминира възможността от неблагополучия, свързани със загуба на документи

• спестява време за всички участници

• елиминира употребата и разхищението на хартия

• осигури възможност за анализи и планиране на здравната политика

• осигури възможност за по-добър контрол на работата на системата на здравеопазване в реално време

Тъй като самото название „електронно здравеопазване“ е донякъде подвеждащо е необходимо да се уточни, че ЕЗ не заменя системата на здравеопазване, а е инструмент за подпомагане и оптимизиране на нейната работа, както бе посочено.

Този инструмент трябва да осигурява възможността за създаване на пълен електронен запис (досие) за пациентите, който включва електронен вариант на всички свързани с него документи и резултати при движението му в различните части на системата (амбулаторни листи, извършени консултации и изследвания, както и резултатите от тях, епикризи, протоколи, рецепти и др.), както и такива, които нямат пряко отношение към диагностично-лечебния процес (протоколи за и решения на ТЕЛК, документи за службите за социално подпомагане и др.), които също имат отношение към здравословното състояние.

Изграждането на такава система за ЕЗ е сериозно предизвикателство в здравно-политически, организационен, технологичен и финансов аспект, което си заслужава предвид ползите от него, но изисква внимателен, задълбочен и постъпателен подход, а също и публично обсъждане на предвижданите стъпки, тъй като засяга всички български граждани.

Всичко това налага задължително тестване на системата (поетапно и накрая цялостно) преди да бъде предложена за въвеждане в официална употреба в системата на здравеопазването. Самото тестване в реални условия може да стартира единствено и само след като бъдат определени дизайна на пилотното тестване (задание, участници, създадени са необходимите технически условия и др.) при пълно съгласие от страна на НЗОК и БЛС, НСОПЛБ като всеки тестван елемент/процес е подготвен за това от вход/начало през процес до изход. Например издаване и реализиране на електронни рецепти и протоколи до вземането на рецептата от аптеката без участието на хартиен носител. Вероятно ще е необходимо пилотните практики, както и други участници, да работят в частично променени условия, което се обуславя от обстоятелството, че тестват различна работна среда и възможни успехи и проблеми, които следва да бъдат отстранени. Всичко това по никакъв начин не трябва да води до санкции за тях, както по време на тестването, така и в последствие като резултат от проведения тест.

 

Предложения

 

Необходими условия за стартиране на подготовка за стартиране на подготовка на модули с последващо включване в пилотно тестване.

 

1. Първоначална подготовка

 

• НЗОК предоставя своето техническо задание по проекта за разработване и въвеждане на ЕЗ на БЛС/НСОПЛБ

• НЗОК предоставя анализа на данните и изискванията по проекта на БЛС/НСОПЛБ

• БЛС/НСОПЛБ представят на НЗОК становище по представените от НЗОК документи.

• Избор на модул/и, по които ще се работи и при постигната готовност ще бъде/т включени в пилотно тестване. Предлагаме работата да стартира с електронната рецепта и протоколи.

• Уточняване на изискванията (заданието) към съответния модул (общо). Неотменно изискване е модулът да обхваща даден процес от самото начало до крайния резултат.

• Изброеното дотук се обсъжда от страните участници. За осигуряване на бързина и ефективност на работата страните осигуряват и посочват лица за контакт (експерти) съответни на засяганите проблеми.

 

Към следваща стъпка се преминава след постигнато съгласие между НЗОК и БЛС/НСОПЛБ.

 

2. Работа по подготовка на модул/и за тестване и организация на пилотното тестване.

 

• Създаване работна/и групи по изготвяне на готов за тестване модул/и

• Уточняване на детайли по изискванията (заданието) към съответния модул и при наличие  на съществуваща демоверсия на същия да бъде представена на работната група за обсъждане. Неотменно изискване е модулът да обхваща даден процес от самото начало до крайния резултат.

• След постигане на съгласие между страните и постигната техническа готовност модулът се предлага за пилотно тестване.

• Към пилотно тестване се преминава след осъществяване на промените в софтуера на ОПЛ и други свързани участници. Стойността на тези промени се заплаща на софтуерните фирми-доставчици от НЗОК чрез финансовата рамка на проекта.

 

3. Пилотно тестване

 

• Изисквания към пилотните практики

 

Практики-характеристики

 

Вид

Групова

Индивидуална

- Един ОПЛ като изпълнител на медицинска помощ

- Един ОПЛ и наети (независимо от броя) лекари в практиката

Населено място

Село

Малко населено място (град)

Голям град (областен център)

Възрастова структура на практиката

 

Съобразена с целта на тествания модул. Например при електронна рецепта са необходими практики с преобладаващ брой възрастни, диспансерно наблюдавани пациенти.

 

• Други условия

 

- Пилотното тестване започва с минималния необходим брой практики (например, 4 области, общо 20-25 практики със съответните характеристики)

- Следващ етап, след анализ на резултатите от предходния- същият модул в значително по-голям брой практики и области.

- Пилотно проучване стартира след внимателен избор и обучение на участниците в него и определяне на продължителност на периода на тестване.

- Предлагаме да се обмисли финансово стимулиране на участниците в пилотното тестване.

- След приключване на етапа на пилотното тестване управителят на НЗОК, БЛС/НСОПЛБ подписват двустранен протокол, отчитащ изпълнението му.

- Резултатът от пилотното тестване се приема за положителен (готов за въвеждане в официална употреба) при постигнато пълно съгласие между страните.

 

Ако бъдат приети нашите предложение и се подпише посочения Протокол, изразяваме готовност за започване на работа по т.1 (първоначална подготовка) от 01. 09. 2020 г.. С цел оптимизиране на работата, предлагаме НЗОК да предостави на БЛС/НСОПЛБ своето техническо задание по проекта за разработване и въвеждане на ЕЗ и анализа на данните и изискванията по проекта в най-кратък срок след подписване на Протокола.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
HXeN

999 30.07.2020 10:52:37

Пак не разбирам каква е причината да се вмъква и НСОПЛБ в нещо, което е отговорност на БЛС. НСОПЛБ не представлява общопрактикуващите лекари, а само малка част от тях. Не е организация със специални права по закон, каквато е БЛС. Дори членове на НСОПЛБ да дават експертни становища, те го правят в качеството си на членове на БЛС, който представлява лекарите в договорния процес.

Гост 29.07.2020 15:24:24

Правилно е становището на БЛС. Трябва да се има предвид още, че освен рецепти по НЗОК има и други рецепти и направленията също не са само по НЗОК. Ако системата ще работи само с рецепти и направления по НЗОК няма причина да се нарича система за национално електронно здравеопазване.

ОПЛ 29.07.2020 14:23:41

Това нашите хора са го писали. От БЛС на челна стойка да застанат, такова нещо не могат д асътворят.

999 29.07.2020 12:54:33

Какво ще рече БЛС/НСОПЛБ? По закон има БЛС.

Гост 29.07.2020 11:33:47

НЗОК никого не може да "пуска в дълбокото", защото БЛС няма да подпише.

Гост 29.07.2020 11:15:03

Така, както искат да отлагат и протакат, ще минат още 20 години в кражби. НЗОК да ги пуска в дълбокото и за една седмица ще се научат.


Всичко за коронавируса
Още новини
Медицински университет – Пловдив открива  Годишна благотворителна изложба
26.11.2022 15:53:04

Медицински университет – Пловдив открива Годишна благотворителна изложба

Годишна благотворителна изложба на Арт Ателие в Медицинс ...

Оперираха сърцето на тримесечно бебе в Киев под светлината на фенерче
26.11.2022 12:45:05

Оперираха сърцето на тримесечно бебе в Киев под светлината на фенерче

Сърцето на 3-месечно бебе беше оперирано успешно в Киев на светлината на фенерче, съобщи БНТ. Мом ...
Актуална тема
Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...

Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...