Вторник, 02 Март 2021
29
юли
6
 

БЛС и НСОПЛБ със съвместно становище за отчитането в реално време, включено в НРД

Сряда, 29 Юли 2020 | 10:10:57
6

Българският лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България изпратиха съвместно становище до управителя на НЗОК проф. Петко Салчев във връзка с отчитането в реално време на работещите в извънболничната помощ.

Българският лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България изпратиха съвместно становище до управителя на НЗОК проф. Петко Салчев във връзка с отчитането в реално време на работещите в извънболничната помощ.

Припомняме, то бе включено в Анекса към НРД 2020 – 2022, с помощта на който се очаква да се влее допълнителен финансов ресурс в лечебните заведения заради коронакризата. 

И двете организации се обявиха против включването на отчитането в реално време на ИМП в този анекс, като посочиха, че системата не е готова това да стане сега и изведнъж. БЛС дори заяви, ще подпише Анекса, само ако този текст не фигурира в него.

Ето и пълният текст на становището на БЛС и НСОПЛБ:

 

Уважаеми дами и господа,

С настоящото становище изразяваме положително отношение към необходимостта от въвеждане на електронно здравеопазване (ЕЗ), но сме против включването на § 9; 22 ал 2 §23 в планирания анекс към НРД. Предлагаме да бъде подписан съвместен Протокол за съгласие за подготовка и въвеждане в пилотно тестване на модули от ЕЗ.

Обосновка и предложения

Какво е нашето разбиране за електронно здравеопазване?

Това е система за събиране и обмен на информация в електронен вид, чиято цел е да:

• подпомага медицинските специалисти в диагностичния и лечебен процес- всеки лекар, който консултира или лекува пациент следва да има достъп до неговия пълен електронен запис.

• пести време, както на медицинските специалисти, така и на пациентите

• създава възможност за бърз достъп до пълния наличен обем информация за пациента, постъпила  от различни части на системата на здравеопазване, с които е бил в досег

• улеснява пътя на пациента и елиминира възможността от неблагополучия, свързани със загуба на документи

• спестява време за всички участници

• елиминира употребата и разхищението на хартия

• осигури възможност за анализи и планиране на здравната политика

• осигури възможност за по-добър контрол на работата на системата на здравеопазване в реално време

Тъй като самото название „електронно здравеопазване“ е донякъде подвеждащо е необходимо да се уточни, че ЕЗ не заменя системата на здравеопазване, а е инструмент за подпомагане и оптимизиране на нейната работа, както бе посочено.

Този инструмент трябва да осигурява възможността за създаване на пълен електронен запис (досие) за пациентите, който включва електронен вариант на всички свързани с него документи и резултати при движението му в различните части на системата (амбулаторни листи, извършени консултации и изследвания, както и резултатите от тях, епикризи, протоколи, рецепти и др.), както и такива, които нямат пряко отношение към диагностично-лечебния процес (протоколи за и решения на ТЕЛК, документи за службите за социално подпомагане и др.), които също имат отношение към здравословното състояние.

Изграждането на такава система за ЕЗ е сериозно предизвикателство в здравно-политически, организационен, технологичен и финансов аспект, което си заслужава предвид ползите от него, но изисква внимателен, задълбочен и постъпателен подход, а също и публично обсъждане на предвижданите стъпки, тъй като засяга всички български граждани.

Всичко това налага задължително тестване на системата (поетапно и накрая цялостно) преди да бъде предложена за въвеждане в официална употреба в системата на здравеопазването. Самото тестване в реални условия може да стартира единствено и само след като бъдат определени дизайна на пилотното тестване (задание, участници, създадени са необходимите технически условия и др.) при пълно съгласие от страна на НЗОК и БЛС, НСОПЛБ като всеки тестван елемент/процес е подготвен за това от вход/начало през процес до изход. Например издаване и реализиране на електронни рецепти и протоколи до вземането на рецептата от аптеката без участието на хартиен носител. Вероятно ще е необходимо пилотните практики, както и други участници, да работят в частично променени условия, което се обуславя от обстоятелството, че тестват различна работна среда и възможни успехи и проблеми, които следва да бъдат отстранени. Всичко това по никакъв начин не трябва да води до санкции за тях, както по време на тестването, така и в последствие като резултат от проведения тест.

 

Предложения

 

Необходими условия за стартиране на подготовка за стартиране на подготовка на модули с последващо включване в пилотно тестване.

 

1. Първоначална подготовка

 

• НЗОК предоставя своето техническо задание по проекта за разработване и въвеждане на ЕЗ на БЛС/НСОПЛБ

• НЗОК предоставя анализа на данните и изискванията по проекта на БЛС/НСОПЛБ

• БЛС/НСОПЛБ представят на НЗОК становище по представените от НЗОК документи.

• Избор на модул/и, по които ще се работи и при постигната готовност ще бъде/т включени в пилотно тестване. Предлагаме работата да стартира с електронната рецепта и протоколи.

• Уточняване на изискванията (заданието) към съответния модул (общо). Неотменно изискване е модулът да обхваща даден процес от самото начало до крайния резултат.

• Изброеното дотук се обсъжда от страните участници. За осигуряване на бързина и ефективност на работата страните осигуряват и посочват лица за контакт (експерти) съответни на засяганите проблеми.

 

Към следваща стъпка се преминава след постигнато съгласие между НЗОК и БЛС/НСОПЛБ.

 

2. Работа по подготовка на модул/и за тестване и организация на пилотното тестване.

 

• Създаване работна/и групи по изготвяне на готов за тестване модул/и

• Уточняване на детайли по изискванията (заданието) към съответния модул и при наличие  на съществуваща демоверсия на същия да бъде представена на работната група за обсъждане. Неотменно изискване е модулът да обхваща даден процес от самото начало до крайния резултат.

• След постигане на съгласие между страните и постигната техническа готовност модулът се предлага за пилотно тестване.

• Към пилотно тестване се преминава след осъществяване на промените в софтуера на ОПЛ и други свързани участници. Стойността на тези промени се заплаща на софтуерните фирми-доставчици от НЗОК чрез финансовата рамка на проекта.

 

3. Пилотно тестване

 

• Изисквания към пилотните практики

 

Практики-характеристики

 

Вид

Групова

Индивидуална

- Един ОПЛ като изпълнител на медицинска помощ

- Един ОПЛ и наети (независимо от броя) лекари в практиката

Населено място

Село

Малко населено място (град)

Голям град (областен център)

Възрастова структура на практиката

 

Съобразена с целта на тествания модул. Например при електронна рецепта са необходими практики с преобладаващ брой възрастни, диспансерно наблюдавани пациенти.

 

• Други условия

 

- Пилотното тестване започва с минималния необходим брой практики (например, 4 области, общо 20-25 практики със съответните характеристики)

- Следващ етап, след анализ на резултатите от предходния- същият модул в значително по-голям брой практики и области.

- Пилотно проучване стартира след внимателен избор и обучение на участниците в него и определяне на продължителност на периода на тестване.

- Предлагаме да се обмисли финансово стимулиране на участниците в пилотното тестване.

- След приключване на етапа на пилотното тестване управителят на НЗОК, БЛС/НСОПЛБ подписват двустранен протокол, отчитащ изпълнението му.

- Резултатът от пилотното тестване се приема за положителен (готов за въвеждане в официална употреба) при постигнато пълно съгласие между страните.

 

Ако бъдат приети нашите предложение и се подпише посочения Протокол, изразяваме готовност за започване на работа по т.1 (първоначална подготовка) от 01. 09. 2020 г.. С цел оптимизиране на работата, предлагаме НЗОК да предостави на БЛС/НСОПЛБ своето техническо задание по проекта за разработване и въвеждане на ЕЗ и анализа на данните и изискванията по проекта в най-кратък срок след подписване на Протокола.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
Nu1Q

999 30.07.2020 10:52:37

Пак не разбирам каква е причината да се вмъква и НСОПЛБ в нещо, което е отговорност на БЛС. НСОПЛБ не представлява общопрактикуващите лекари, а само малка част от тях. Не е организация със специални права по закон, каквато е БЛС. Дори членове на НСОПЛБ да дават експертни становища, те го правят в качеството си на членове на БЛС, който представлява лекарите в договорния процес.

Гост 29.07.2020 15:24:24

Правилно е становището на БЛС. Трябва да се има предвид още, че освен рецепти по НЗОК има и други рецепти и направленията също не са само по НЗОК. Ако системата ще работи само с рецепти и направления по НЗОК няма причина да се нарича система за национално електронно здравеопазване.

ОПЛ 29.07.2020 14:23:41

Това нашите хора са го писали. От БЛС на челна стойка да застанат, такова нещо не могат д асътворят.

999 29.07.2020 12:54:33

Какво ще рече БЛС/НСОПЛБ? По закон има БЛС.

Гост 29.07.2020 11:33:47

НЗОК никого не може да "пуска в дълбокото", защото БЛС няма да подпише.

Гост 29.07.2020 11:15:03

Така, както искат да отлагат и протакат, ще минат още 20 години в кражби. НЗОК да ги пуска в дълбокото и за една седмица ще се научат.


Всичко за коронавируса
За героите в бялo
Още новини
Проф. Ангелов: КЗЛД може да разследва дали съобщения за смърт са предоставяни нерегламентирано
02.03.2021 17:31:56

Проф. Ангелов: КЗЛД може да разследва дали съобщения за смърт са предоставяни нерегламентирано

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е националният орган, който анализира, осъществява ця ...

Предлагат НС да вземе решение за закупуване на руската ваксина срещу COVID
02.03.2021 17:07:18

Предлагат НС да вземе решение за закупуване на руската ваксина срещу COVID

Проекторешение за закупуване на руската ваксина срещу COVID-19 „Спутник V“ са внесли ...
Актуална тема
Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?
14.01.2021 17:20:00 Полина Тодорова

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?

Кризата, породена от COVID-19, създаде проблеми, чието решение вече близо година е истинско преди ...

Burnout синдромът – скритата епидемия сред медиците
11.12.2020 14:48:07 Полина Тодорова

Burnout синдромът – скритата епидемия сред медиците

Епидемията от COVID-19 вече месеци наред властва над света, погубвайки хиляди животи, но и изправ ...

За философията на нашенеца и умората от коронакризата
19.10.2020 17:11:09 Невена Попова

За философията на нашенеца и умората от коронакризата

Днес е денят, отреден в календара за празник на българските лекари. По зла ирония на съдбата обач ...