Четвъртък, 28 Октомври 2021
29
март
 

Доц. Росица Вачева: Най-важният призив сега е: Да опазим медиците

Неделя, 29 Март 2020 | 10:43:43 Невена Попова


Доц. Д-р Росица Вачева-Добревска завежда Лаборатория по микробиология и вирусология в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ". В периода 2007 г. -2013 г. ръководи Националния референтен център по вътреболнични инфекции (НРЦ-ВБИ) в НЦЗПБ и контактно
      Лекарят не е просто специалист, който работи блестящо или е направил грешка. Не е и само онзи, на чиито решения разчита пациентът. Дори не е единствено експерт, от когото зависи здравето, а понякога – и животът ни.
      Той е всичко това, но и много повече – защото зад всяко име с „д-р“ отпред стои един Човек. Кой е Човекът зад името, какви са неговите житейски избори, как работи и как почива – отговорите на тези въпроси търсим в новата ни рубрика „Кой сте Вие, докторе?“

Доц. Д-р Росица Вачева-Добревска завежда Лаборатория по микробиология и вирусология в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ". В периода 2007 г. -2013 г. ръководи Националния референтен център по вътреболнични инфекции (НРЦ-ВБИ) в НЦЗПБ и контактно лице по надзора на ВБИ за Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC) в Стокхолм. Член е на Координиращата група на ECDC на Европейската мрежа за надзор на ВБИ. Специализирала е във водещи университети и научни институции в Швейцария, Нидерландия, Германия, Франция и др.  

Доц. Вачева, в тези трудни дни лекарите, които работят в областта на болничната епидемиология, на превенцията и контрола на инфекциите, са особено натоварени, а трудът им остава невидим за другите. Моля Ви, разкажете как преминава един ден на тези специалисти в настоящата ситуация?

За всички е ясно, че се намираме във време на сериозно изпитание за човечеството. Не зная дали са много или малко хората по света, а и в България, които си дават сметка, че в настоящия момент медицинските специалисти са тези, които поемат върху себе си удара на случващото се с разпространението на новия коронавирус SARS-CoV-2. За онези, които не познават естеството на нашия труд – лекарите, които работят в областта на превенцията и контрола на инфекциите, на болничната хигиена, веднага ще кажа, че той е много отговорен, но остава скрит, защото ние не се срещаме с пациенти, нито с техните близки. Това, което искам да подчертая обаче е следното – всичко, което ние правим, за да бъде защитен медицинския персонал в болниците и хората, които се лекуват в тях, се основава на добре прецизирани ръководства, стъпващи върху принципите на доказателствената медицина. Обикновено се знае, че в клиничните специалности се работят по стандарти, създадени на основата на медицината на доказателствата. При нас също е така.

На практика ние организираме въвеждането на всички превантивни и ограничителни мерки в лечебните заведения и следим за изпълнението им. Ние координираме вземането на проби за изследване, изпращането им според правилата, налагаме съответните изолационни мерки, когато се докаже, че в лечебното заведение имаме инфектиран пациент, подпомагаме ръководствата на болниците в процеса на осигуряването на средства за индивидуална защита на медицинския персонал, организираме и обучението му.

Превантивните мерки във всички лечебни заведения са с непосредствен приоритет – те целят не само превенция и защита, но и минимизиране на износа на случаи към други здравни заведения и в обществото.

Сега искам да Ви върна назад в годините и да Ви помоля да споделите как решихте да се посветите точно на тази избрахте точно тази специалност?

Превенцията и контролът на инфекциите е една изключително интересна област от медицинската наука и едно направление, което придоби бурно развитие в последните 20 години. В него намира практическо приложение клиничната микробиология, моята основна специалност. Затова стана някак естествено. И сега съм щастлива, че направих този избор.

Клиничната микробиология е в основата на развитие на антибиотична политика за разумна употреба на антибиотиците, които са животоспасяващи. Ние, клиничните микробиолози сме водещи в борбата с антибиотичната резистентност и превенцията и контрола на инфекциите. Подходите, които разработваме и въвеждането имат за цел да спрат разпространението на резистентни патогени. През 2002-2005 година завърших обучение по контрол на инфекциите в системата на Европейското дружество по микробиология и инфекциозни болести и Американската асоциация SHEA. През 2006 г. имах изключителната възможност да специализирам в Университетския медицински център в Лайден, Нидерландия –LUMC в две направления: молекулярно-биологични методи за детекция на гени за резистентност и епидемиологично типиране и превенция и контрол на инфекциите. Бях запозната с една от най-добре развитите системи за контрол на инфекциите-холандската. През 2007 г бях поканена да завеждам Националния рефернтен център по превенция и контрол на инфекциите, свързани с медицинско обслужване/вътреболнични инфекции. В продължение на 7 години бях контактно лице за страната ни към Европейски център за контрол на заболяванията - ECDC, Стокхолм, преминах обучения, организирах множество европейски проучвания и участието на български болници в тях, Участвах и в първото европейско превалентно проучване върху инфекциите, свързвани с медицинско обслужване и вътреболничните инфекции (ИСМО/ВБИ), антимиробната резистентнос (АМР) и антибиотична консумация с 45 болници, 30 от тях валидирани. Работя и като част от екипа на ECDC за международно валидиране, външен консултант съм на центъра. От 2013 г съм избрана за председател на Асоциацията БулНозо, което е една голяма чест и отговорност.

Коя част от работата Ви носи най-голямо удовлетворение точно в този момент?

Да бъда в контакт с колегите си – това носи чувство за съпричастност и солидарност, които са толкова важни за всички ни точно сега. Заедно сме реализирали много национални проучвани, работили сме по въвеждането на важни ръководства и програмни документи. Благодаря на всички колеги и болнични директори, с които работим съвместно през тези години. Оставаме заедно и в тези времена на изпитание пред здравната система и всички работещи в нея. Нека споделя и това, че превеждам непрекъснато огромен брой актуализирани материали с препоръки на водещите компетентни центрове – СЗО, ECDC.

Моля да посочите по-висока ли е в момента опасността от вътреболнични инфекции в отделенията и клиниките, които приемат пациенти по профилите си? В частност тези от хирургичен профил, родилните отделения, също така интензивните отделения и клиники?

Съществува, безспорно висок риск от възникване на инфекции, свързани с медицинското обслужване, във всички клиники, в доболничната помощ, в денталните практики, в лечебните заведения за продължителни медицински грижи и др. Допълнително съществува риск от предаване на COVID 19 по модела на ИСМО/ВБИ, което не бива да се допуска, с всички средства.

Пациентите с COVID 19 са силно уязвими и много често развиват допълнителни, тежки бактериални усложнения, като сепсис, напр. В болничните клиники бактериалните патогени са множествено-резистентни към антибиотици и тези инфекции могат да са причина за фатален край. Предаването им от пациент на пациент, както е добре известно, става в най-голяма степен с недезинфекцирани ръце! Затова е важно да има стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите, изолационни мерки и обезпечаване на медицинския персонал с качествени според стандартите на СЗО средства за индивидуална защита и лични предпазни средства.
Международните асоциации по клинични специалности активно развиват и осъвременяват своите професионални ръководства, като се опират на официалните препоръки на СЗО. За нашите колеги от другите специалности това не е непознато. Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции - БулНозо например организира отделен симпозиум «Съвременни тенденции в превенцията на инфекциите на хирургичното място (ИХМ)» в рамките на национален конгрес.

И за да обобщим — коя е най-важната препоръка на този момент?

Критичните нужди от интензивни грижи могат да достигнат до 15% от хоспитализираните пациенти с COVID-19. От първостепенно значение е да бъде осигурена защитата на медицинските специалисти, тъй като те са част от критичната инфраструктура за реакция при тази епидемия. Трябва да им бъдат осигурени от специфичен вид, а именно маските със специален филтър от типа N95 с филтър FPP2 и FPP3, които филтрират аерозоли и микрочастици с големина на микроорганизми и така дават по-надеждна защита. Това са защитни облекла от висок клас, описани в документите на СЗО. Следва да се даде приоритет на политиката за тестването им. Медиците се нуждаят от подходящо обучение за използване на личните предпазни средства, специфични за тази инфекция. Необходимо е и да се осигури информиране на изписваните пациенти за мерките за предотвратяване на предаването на SARS-CoV-2 в домашни условия. При анализа на предприетите действия в борбата с коронавируса, колегите в Китай изтъкват две основни грешки: не са били защитени достатъчно работещите в системата на здравеопазването , поради липсата или неправилното използване на защитна екипировка са допуснали да загинат няколко десетки медици. Не е започнало навреме масовото използване на диагностични тестове и по този начин се е достигнало до масовото разпространение на SARS-CoV-2. Навременното тестване за коронавирус е своеобразен показател за компетентност на националните правителства и здравните системи. Колкото повече пациенти, както и медицински персонал, със симптоми на дихателна инфекция се изследват за носителство на SARS-CoV-2, толкова по-малко хора ще бъдат заразени, толкова по-ограничена ще бъде епидемията.

Също така ще припомня, че колегите във всеки един момент могат да ползват най-актуална информация по тези въпроси на сайта на МЗ, на НЦЗПБ и Асоциация БулНозо, както и на сайтовете на РЗИ. Тя е проверена, абсолютно точна и професионално издържана. На сайта на БулНозо например може да се прочетат интересни материали от нашите събития в рамките на «БулНозо Академия» . Те могат да бъдат много полезни точно в този момент.

И един последен въпрос – нека той е в бъдеще време. Какви са плановете Ви за дните и месеците след епидемията?

Много интересна е работата ми, като временен консултант на СЗО в процеса на въвеждане в практиката на един програмен документ на СЗО „ Основни компоненти на програмата за превенция и контрол на инфекциите на ниво лечебно заведение и национално ниво”. За мен е важно да я продължа и доведа до край. За съжаление, поради пандемията бяха анулирани и отложени няколко големи международни конгреси, като Европейския конгрес по клинична микробиология и инфекциозни болести —ECCMID’2020 и конгреса на Международната федерация на инфекционистите IFIC’2020, на които бях поканена, като ко-водещ на симпозиум и гост-лектор. Искам да вярвам, че те ще се проведат, макар и в по-далечно бъдеще. Бих искала също така да имам възможност да събера натрупан опит и познания и да ги обединя в монография. Вярвам, че за българската научна медицинска общност ще има добро бъдеще. Че цялото ни общество ще има ново развитие, ще излезе променено, по-иновативно и по-хуманно от тази криза.Други интервюта

Коментари по темата

Правила на форума за коментари
ExC#


Всичко за коронавируса
За героите в бялo
Още новини
Касата отделя още 2,5 млн. лв. за ваксини и интензивно лечение на неосигурени
28.10.2021 17:56:46

Касата отделя още 2,5 млн. лв. за ваксини и интензивно лечение на неосигурени

НЗОК е отделила още 2,5 млн. лв. за ваксини и интензивно лечение на неосигурени лица, става ясно ...

Младият мъж, който чакаше за трансплантация на сърце, почина
28.10.2021 17:41:12

Младият мъж, който чакаше за трансплантация на сърце, почина

23-годишният Йордан Пенчев, чийто сложен случай стана причина Надзорния съвет на НОЗК да поиска ...
Актуална тема
Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...

Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?
14.01.2021 17:20:00 Полина Тодорова

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?

Кризата, породена от COVID-19, създаде проблеми, чието решение вече близо година е истинско преди ...