Вторник, 07 Февруари 2023
02
дек
60
 

Д-р Илко Семерджиев: Съществува добре прикрита, но организирана фармацевтична „мафия“

Няма страна в света, в която разходите за медицина да са по-малко от приходите на фармацевтичния сектор, категоричен е д-р Семерджиев

Понеделник, 02 Декември 2019 | 10:05:07
60

Страните, които добре контролират фармацевтичния си пазар подържат дял на фармацевтичния сектор в диапазона 8% – 15% от общите разходи за здраве, слабият контрол изпуска този сегмент до 25%, а много слабият – максимум до 35%. В България оба

Страните, които добре контролират фармацевтичния си пазар подържат дял на фармацевтичния сектор в диапазона 8% – 15% от общите разходи за здраве, слабият контрол изпуска този сегмент до 25%, а много слабият – максимум до 35%. В България обаче съвсем не е така, а точно обратното – медицинските разходи са драстично по-малко от разходите за лекарства – те съставляват едва 60% от приходите на фармацевтичния сектор. Това пише в свой анализ, публикуван във фейсбук д-р Илко Семерджиев, бивш вицепремиер и здравен министър.

Ето и пълният текст:

Преди два дни Европейската комисия публикува Доклад за състоянието на здравеопазването в Европа. Най-впечатляващото първенство по една от темите в него отново заема България – делът на частните доплащания у нас е най-висок в целия ЕС като през 2017 г. е достигнал 46.6 % от всички плащания, който в сравнителен план е почти три пъти по-висок от СРЕДНИЯ за ЕС. Огромната част от тези директни плащания от страна на пациентите е за лекарства и медицински изделия, както е видно от графиката по-долу (приложена в Доклада на ЕК).

В тази връзка днес ще разкрия част от моето ВЪЗРАЖЕНИЕ срещу КАСАЦИОНЕН ПРОТЕСТ на Апелативната прокуратура пред Върховния касационен съд с входящ №8731/16.10.2019 г., в който показвам детайли от тази срамна страница в историята на българското здравеопазване и политика – ситуация, в която един български министър и вицепремиер е даден на съд, защото е предприел реални мерки за саниране на горецитирания огромен проблем не само за хората и обществото у нас, а и за самата здравна система, и държавата. А именно:

„... Смятам, че делото е изяснено от фактологическа и правна гледна точка затова няма да се спирам на теми и въпроси получили своя категоричен отговор в първоинстанционния и апелативния съд, където вече два пъти получих мотивирани оправдателни присъди. Не мога, обаче, да не взема отношение по „впечатляващите“ хипотези, които ни поднесе прокуратурата в своя протест не само днес, но и от самото начало на процеса. Винаги съм смятал, че прокурорът в едно дело няма за самоцел да обвинява при това без да се съобразява с фактите и на всяка цена – надявал съм се, че и прокуратурата като държавен орган търси истината, уважава фактите, зачита правото и държи на справедливостта. В моят случай това не е така и то по един изключително драстичен начин. Ето защо много синтезирано, но директно ще представя своята гледна точка подкрепена от фактите, които съм оповестил, както и от документите и доказателствата, които съм предоставил на вниманието на съда. Също така ще се опитам да обясня за какво използват настоящето дело прокуратурата и частният обвинител, а именно – да бъде прикрит истинският причинител на проблемите във фармацевтичния сектор и чрез изпреварваща атака да бъде блокиран този, който виждайки злоупотребите е предприел действия за ефективното им прекратяване.

Лично аз, а и хората, които са запознати с обективните факти смятаме, че в здравеопазването съществува добре прикрита, но организирана фармацевтична „мафия“, която очевидно се чувства свободна и безнаказана, вкл. пазена под чадъра на политически, правоохранителни и правораздаващи държавни органи. По време на конференцията от 17.02.1017 г. (където ясно заявих и бе масово отразено от медиите, че темпът на нарастване на разходите за лекарства е неприемлив, а секторът спешно се нуждае от порядъчност, дисциплина и баланси), представители на тази организирана престъпна група са видели в мое лице заплаха за печалбите и оцеляването си. След срещата ми с г-жа Асена Стоименова на 20.02.2017 г., когато започнах разговора за съгласуване и последващо назначаване на зам.-директор както изисква УП на ИАЛ, е станало ясно, че имам намерения не само да приказвам, но и да действам. Това е истинската причина на 27.03.2017 г. в деня, в който трябваше след 36-дневно безрезултатно очакване да получа доклад с официална информация по казуса „назначение на зам.-директор на ИАЛ“ от г-жа Асена Стоименова, вместо доклад до мен като неин пряк ръководител, тя да напише Сигнал до главния прокурор, в който претендира следното, цитирам:

„Моля да разпоредите извършване на проверка по настоящия сигнал, при която да бъде установено дали подадената от д-р Боян Доганов декларация потвърждава неистина и дали това е станало с допустителството на министъра на здравеопазването.“

Ако не беше въвлечена в закрилата на фармацевтичната мафия, прокуратурата логично следваше да препоръча на г-жа Стоименова да сезира компетентния за целта орган в лицето на КПУКИ, след като назначи съответния кандидат на длъжността зам.-директор на ИАЛ, какъвто е регламента по ЗПУКИ или поне да извърши предварителна проверка по Сигнала. Стоименова сезира КПУКИ, но... чак на 29.03.2017 г. и на 11.05.2017 г. е получила Решение за прекратяване на производството, с което тезата за наличие на конфликт на интереси е окончателно отхвърлена, но не и за прокуратурата, която и до днес базира обвинението си на тази несръчно измислена предпоставка. Очевидно е, че г-жа Стоименова не е желаела да назначи свой заместник, така както е отказвала да назначи такъв и в предходните три години, а нелепите твърдения за „неистинна декларация“ и „допустителство“ от страна на министъра са просто повод за стартиране на превантивна атака с цел да опази едноличното си и неправомерно управление както на ИАЛ, така и на печалбарско-криминалните процеси във фармацевтичния сектор. Вътрешно наблюдение над нейните практики и то от страна на представител на министъра на здравеопазването очевидно е представлявало заплаха за нея и нейните съучастници, поддръжници, приятели и пазители, ето защо прокуратурата услужливо бе включена с цел ефективно да се отстрани опасността от такова назначение. Пристъпи се към светкавично повдигане на обвинение към мен (без предварителна проверка), но не по искането описано в Сигнала – проверка за „неистинност на декларацията“ на д-р Доганов и „допустителство“ от моя страна, а вече по повод чувството за уплаха, която била изпитала г-жа Стоименова. Видно от фактологията и свидетелските показания по делото заплаха или принуда не е упражнена, но емоциите и спекулацията с думи са хлъзгава основа за субективни твърдения, както и за изграждане на обвинителна теза, която следва да застави обвиненият да се оправдава и защитава, като междувременно бъде блокиран в битността си на оправомощен управленец, който би могъл да вземе някакви адекватни решения относно работник, който не само не изпълнява задъженията си по УП на ИАЛ, но и по ЗЛПХМ, особено в частта касаеща контрола на фармацевтичния сектор. Не беше пропусната и възможността да ми бъде оказано персонално назидание още в самото начало на процеса както следва – Сигналът до главния прокурор е бил подаден на 28.03.2017 г., а два дни по-късно, още на 30.03.2017 г., когато е рождения ден на г-жа Асена Стоименова, бях призован да се явя вече в качеството на обвиняем в Специализирано звено „Антикорупция“ на СГП. Освен демонстративно прокурорско назидание за мен, това беше и един съвсем несимволичен „подарък“ за рожденичката Стоименова.

Ще се спра съвсем накратко и на въпроса какви точно са последиците вследствие неизпълнението на ЗЛПХМ от страна на г-жа Стоименова, и ръководения от нея ИАЛ, особено в частта касаеща контрола на фармацевтичния сектор защото интересите там са огромни, а това обяснява защо е толкова голям реалният страх от назначаването на зам.-директор на институцията съгласувано с министъра на здравеопазването. Към м. февруари 2017 г. в здравния сектор липсваха над 60 вида лекарства, между които и такива, които са животоподдържащи и животоспасяващи. Най-драстичният пример е с групата на инсулините, които се заплащат изцяло от НЗОК в необходимите количества за над 400 000 боледуващи от диабет, но голяма част от тези хора по това време обикаляха в Гърция, Турция, Румъния и др. страни, за да спасят и поддържат живота си търсейки лекарствата, които българската НЗОК междувременно беше заплатила с публични средства и осигурила доставките им до аптечната мрежа. Само криминалния реекспорт за 2016 г. се оценяваше експертно на над 400 млн. лв., но това далеч не е най-големият по размер интерес, за който можем да говорим в този сектор.

Видно от официалните данни на МФ, НСИ, НЗОК, НЦОЗА и МЗ, както и от тези на IMS, QIMS, IQVIA през 2013 г. приходите на участниците във фармацевтичния пазар от публичния и частния сектор са в размер на 3.515 млрд. лв. През 2014 г., когато г-жа Асена Стоименова поема поста директор на ИАЛ приходите нарастват на 3.860 млрд. лв., а през 2017 г. вече достигат 5.144 млрд. лв., което представлява ръст в размер на 1.629 млрд. лв. или увеличение с над 46.3% спрямо изходната година. В същото време ръста на икономиката за периода 2013 – 2017 г. е едва 13.5% общо.

Още по драстична изглежда ситуацията, когато се съпостави дела на фармацевтичния сектор в цялостната картина на здравеопазването – известно е, че страните, които добре контролират фармацевтичния си пазар подържат неговия дял в диапазона 8% – 15% от общите разходи за здраве, слабият контрол изпуска този сегмент до 25%, а много слабият – максимум до 35%. В България обаче съвсем не е така, а точно обратното – медицинските разходи са драстично по-малко от разходите за лекарства – те съставляват едва 60% от приходите на фармацевтичния сектор. През 2017 г. например, разходите от държавния бюджет по „Функция здравеопазване“ са в размер на 701 млн. лв., а тези на НЗОК са 3.581 млрд. лв. или общо 4.282 млрд. лв., които са по-малко от дела на фармацевтичния сектор, който, както вече споменах е в размер на 5.144 млрд. лв. Трябва да се има предвид, че в общите разходи на НЗОК са включени и разходи за лекарства в размер на 985 млн. лв., както и 98 млн. лв за медицински изделия или общо 1.083 млрд. лв., които следва да се приспаднат от общите здравоосигурителни разходи и така крайната картина показва 3.1 млрд. лв. за медицинска помощ срещу 5.1 млрд. лв. за фармацевтични продукти и медицински изделия!

Няма страна в света, в която разходите за медицина да са по-малко от приходите на фармацевтичния сектор, но това в България е факт под „вещото“ ръководство и „контрол“ на г-жа Асена Стоименова, която впрочем сама признава, че във фармацевтичния сектор отдавна е налице липса на контрол, цитирам: „Досега строги проверки не са правени, а са останали само в сферата на намеренията.“, беше разкрила и фрапантен пример: „Засечена е фактура за закупуване на лекарства на стойност над половин милион лева“, при това от търговец на дребно – от аптека. Да, фактурата е засечена, но нарушителят не е санкциониран, лошата практика не е преустановена и не е никак случайно, че Стоименова е назначена за директор на ИАЛ както с партийно-политическо поръчителство, така и с активния лобизъм на БФС по личното признание на свидетеля Илко Гетов. Също така тя е и активно защитавана от всички асоциации и големи корпорации във фармацевтичната област по начините описани в моето изложение по делото, които най-меко могат да се определят като недопустими и по същество незаконни. Всичко гореизброено не включва криминалния паралелен износ и другите злоупотреби в лекарствения сектор, които, ако започна да изброявам ще загубим часове.

С описаното до тук давам отговор на един от най-важните същностни въпроси – кой има интерес и изгода вицепремиерът и министър на здравеопазването, който настоява и се опитва да приложи реален контрол върху злоупотребите във фармацевтичния сектор да бъде скорострелно, без предварителна проверка, едноактно и публично набеден за обвиняем, така че да бъдат осуетени намеренията му? В същото време да бъде осъществено публичното му назидание, както и да бъде даден видим сигнал за всеки следващ, който посмее да направи подобен опит!

Отговорът на този въпрос за мен е еднозначен, но и многокомпонентен, а именно:

На първо място това е г-жа Асена Стоименова, която с едноличното си управление, тоталната липса на контрол и прозрачност от страна на оглавяваната от нея отговорна институция ИАЛ, е позволила невъздържания стремеж към лесни легални и криминални печалби във фармацевтичния сектор да се реализира безпрепятствено, мащабно, безконтролно и ненаказуемо.

На второ място са всички заинтересовани играчи в лекарствения пазар, които по нейно разпореждане я защитаваха и воюваха в нейна полза по време на моя мандат, но не само тогава, а още от нейното назначаване в ИАЛ през 2014 г. В хода на делото част от тези играчи бяха нейни свидетели, вкл. направиха неволни или неосъзнати самопризнания за „инвестициите“ и интересите си. Другите играчи похарчиха голяма част от рекламните си бюджети, за да могат да създадат медийна пушилка, в която удобно да бъдат разменени местата на нарушителя и потърпевшия.

На трето място са съучастниците и помагачите на г-жа Асена Стоименова в замазването на следите, и в обръщането на причинно-следствената последователност във веригата на събитията точно наобратно спрямо действителността. Сред тях особено се отличава онази част от прокуратурата на Република България и онези прокурори, които пряко се замесиха в защитата на Стоименова, в атаката срещу мен и в съхраняването на изгодното за някои статукво, но вредно за потърпевшите болни българи и за здравния сектор като цяло. Не на последно място така беше навредено и на данъкоплатците, с чиито пари в продължение на години някои са се обогатявали неправомерно, докато всички останали сме били мамени и сме обеднявали, позволявайки им да задоволяват по този начин екстремно нарастващата си алчност.

На четвърто място това са партийно-политическите върхушки, които са направили законодателството неподходящо и осеяно с пробойни, а изпълнението му непълноценно. Също така са подбрали и назначили хора с моралния профил на г-жа Асена Стоименова за главатари на този неправомерен вкл. криминален процес.

На пето място поставям всички, които наблюдавайки процеса не са взели никакво отношение и мерки, ако не за неговото спиране, поне за неговото ограничаване или поне за публичното му оповестяване. В това число освен представителите на администрацията в ИАЛ са и представителите на някои медии с тяхната рекламно-продажна и неефективна разследваща журналистика, която за чест на журналистическото съсловие е много по-малка част от почтената, но очевидно с по-малки възможности група на търсещите истината, които притежават и смелостта да я оповестят публично...“

Край на цитата.

Надявам се, че след прочетеното на всеки читател му е станало ясно за какво точно става въпрос във фармацевтичния сектор, в управлението на здравеопазването и какво всъщност представлява явлението „превзета държава“ на родна почва.

Апропо, длъжен съм да добавя, че дори и заинтересованите, в името на които водих тази битка не застанаха зад мен и не ме подкрепиха. Това важи както за пациентските организации и обществото, така и за съсловните организации в здравеопазването, които са по своеобразен начин „окрадени“ от онези, които прилапват „лъвския пай“ от публичните и частните средства разходвани за здравеопазване.

И нека никой не се чуди защо е такова състоянието на здравната система към настоящия момент, както и защо сме на последно място (негативно първо) в ЕС по горецитирания показател. При това отношение просто няма къде другаде да бъдем.Още по темата

Коментари по темата

Правила на форума за коментари
mMUC

"Цитаделата" - поздрав от приятели 07.01.2020 01:07:48

https://knigolandia.info/book-review/archibuld-kronin-razkazva-lekarska-prikazka/

Илко Семерджиев, в края на краищата, справедливостта и истината ще възтержествува 12.12.2019 01:00:06

Истината 11.12.2019 10:40:18: "Каква икономическа политика водят левите популисти от ГЕРБ през последните 10 години: 1. Данъци "През целия период на управление ГЕРБ не намали нито един данък. Напротив, бяха въведени данък доход върху лихвите, бяха увеличени осигуровките и местните данъци. Единственото намаление на ДОД по времето на Орешарски с необлагаемия минимум беше премахнато впоследствие. Спекулацията ниски преки данъци не може да компенсира една от най-широките бази за облагане в Европа (което само по себе си е донякъде добре, ако се облагаха само бизнес разходи), нито огромната данъчна тежест от 53%, която работодателите трябва да начисляват върху нетните заплати на наетите. Т.е в това отношение "дясното" не може да бъде забелязано. С "изключение" на акцизите върху горивата, където поддържането на ниски нива при европейски потребителски цени облагодетелства една конкретна компания. 2. Държавни разходи Дясната икономическа политика като канон изисква ефективно и икономично харчене на публичните пари. В контраст според доклад на ИПИ над 50% от публичните разходи за обществени поръчки се харчат без някакъв ефект за икономиката, а според различни анализи при 2/3 от поръчките има нередности. 3. Дял на разходите в БВП През първата година от управлението делът на разходите е бил около 36% от БВП, толкова е и през 2018 г., т.е. няма намаление - дори в отделни периоди е надхвърляло 40% (при кризата с КТБ). И тук не може да се проследи някаква отчетлива дясна политика. 4. Държавна администрация Тя се е увеличила от около 96 хил. през 2011 до 99 хил. души през 2019 г. Отново не се забелязва някаква подобрена ефективност и десен подход. 5. Държавна собственост Както знаем, дясната икомическа политика предвижда приватизация на държавната частна собственост, но по времето на ГЕРБ стана само една съществена приватизационна сделка - продажбата на "Булгартабак" на руската ВТБ, която след това я прехвърли на Пеевски, който я фалира. Но държавата национализира "Авионамс" и направи дори невъзможното да национализира "Дунарит". Бяхме свидетели и на непознатия в света икономически феномен: държава - рейдър срещу частна собственост. В същото време държавните компании-касички като БЕХ и БДЖ са на командно дишане. 6. Намеса на държавата в икономиката Както знаем, светият граал на "дясното" е ненамесата или ограничената намеса на държавата в икономиката и по-специално в частния сектор. Икономическата политика на ГЕРБ обаче на фаворизиране на играчи в строителството и енергетиката доведе до фалита на доста фирми в тези сектори. Закони бяха приемани със задна дата да умъртвят нежелани ВЕИ инвеститори. А КЗК стана "Хотел Калифорния" за чуждите инвеститори: "Уou may check out any time you like, but you may never leave." 7. Философия на икономическата политика В цял свят идването на дясна след лява политическа сила на власт е свързано с икономически реформи на закъсалите публични сектори. Това, което може да се каже за политиката на ГЕРБ, наподобява пожарна. Недофинансираните здравеопазване, образование, отбрана и сигурност и др. с рехави европрограми - чрез което се крепи бюджетната стабилност - съществуват на самотек до "избухването" на някои публични служители. Тогава пожарната ги полива с публични средства, колкото да загаси временно пожара. По същество икономическата политика има за цел да държи протестиращите предимно в София под 100 души. И така - до следващите избори."

Гост 09.12.2019 07:38:01

Благодарим ви, мръсни кагебистки сикаджийски мутри! "Свързано с Валентин Златев обединение ще получи милиони за организирането на абсурдно скъпи събития. Консорциумът "Обединение логистика" се оказа единственият оценен кандидат по поръчка на ЦРЧР - Центъра за развитие на човешките ресурси, за близо 3 млн. лв., като офертата на места е буквално втрещяваща. При отделни дейности разликата между най-ниската и спечелилата оферта достига 140 пъти, пише "Сега". Така например за осигуряване на лаптоп за ползване за 4 часа спечелилото обединение е поискало 120 лв. при 17 лв. най-ниска оферта. За ползването на екран за прожектиране на презентации за 4 часа фирмите в обединението ще получават по 190 лв. при 8 лв. най-ниска оферта. Техниката ще се ползва многократно - очаква се да бъдат организирани близо 200 събития. Скандалният договор става възможен след серия странни решения на възложителя и откровено нелепа методика за оценка на офертите. 2 967 506.54 лв. без ДДС е прогнозната стойност, която ще получи за услугите си ДЗЗД "Обединение логистика". Какви точно събития трябва да се организират срещу тази сума, в кои градове, за колко участници, в поръчката не е посочено. Ясно е само, че трябва да се организират около 200 събития, но няма никаква количествена конкретизация за дейностите, които трябва да извърши избраният изпълнител."

Всеки, припознал се да пише 08.12.2019 15:07:37

Илко Семерджиев: Отказът от мислене е право на всеки индивид и привилегия за всеки глупак.

Гост 07.12.2019 23:20:17

Смелост липсва, заиграване има, а той можше нещо да направи. Нищо не направи, кадруваше и се прегъпна с ковутистите. Неката са такива каквито са заради подобни земноводни на враст. Желая успех на всички фенове и очаквам с нетърпение поредното мозъчна полюция на знаещия и можещия. Кръгла нула с вратовръзка - това е любивия ви илко мекерето

Лекар 05.12.2019 11:28:33

Семерджиев е умен и компетентен , следователно не става за министър в BG.

Аож 13.12.2019 17:24:06

Тоя за нищо не става.

Лекар 03.12.2019 19:11:39

Фармамафията в действие! Кучетата си лаят кервана си върви

Lekar 03.12.2019 18:43:32

Днес приеха бюджета на НЗОК за следващата година ! Преразпределиха отново нови 99.9 млн.лв от бюджета на касата за лекарства!!! ЧЕСТИТО КОЛЕГИ https://m.24chasa.bg/novini/article/7937985

Doktor, 03.12.2019 18:14:32

Фармамафията така се е настървила , че не се спира пред нищо. В момента водещите медии където всяка втора реклама е за лекарства ,бълват огън и жупел срещу лекарите и болниците. Никой дума не казва за ОГРОМНИЯ ПРЕРАЗХОД НА ЛЕКАРСТВА В КАСАТА. Целта е отвличане на вниманието и да се посочи публично че лекарите са виновни за проблемите в здравеопазването а истината е в огромния дисбаланнс в бюджета на касата в полза на лекаррствата. Да живее ФАРМАМАФИЯТА НАЧЕЛО С НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК,,,,

Тежък нарцисизъм 03.12.2019 15:11:13

Подвеждащо заглавие. Нищо конкретно не е изнесено за т.нар. фарвацевтична мафия. Писанието е обикновено уреждане на личностни сметки. Ще се хареса на по-плиткоумните, но в същност не представлява нищо друго освен отговор на засегнато его. Което е признак на слабост.

Един 13.12.2019 17:22:20

Прав си колега, ама повечето тука не се усещат и се връзват на Илко, а той не е по-читав от тия по които лае.

Гост 03.12.2019 19:04:17

Куха лейка.

Gekova 03.12.2019 12:43:23

Много точен анализ. Браво за смелостта на д-р Семерджиев! Жалко, че навремето не довърши здравната система и не направи трите стълба на осигуряване - работещи. Сега нямаше да има такива безумия, ако беше успял да го стори. Мафията е навсякъде, би стигнала и до убийства, ако и се попречи достатъчно убедително да краде. Но най тъжното е, че простият народ / преносно и буквално/ не се усеща къде е реалният проблем, а злобее срещу обикновените лекари и дребните фармацевти на първия фронт.

Гост 03.12.2019 17:10:10

Ами той народът ако не беше толкова прост, нямаше да си избере пазвантина на правешкия, че и да го го титулува "опозиция" на старите партийни бонзи от Партията-Майка!

Gekova 03.12.2019 12:43:23

Много точен анализ. Браво за смелостта на д-р Семерджиев! Жалко, че навремето не довърши здравната система и не направи трите стълба на осигуряване - работещи. Сега нямаше да има такива безумия, ако беше успял да го стори. Мафията е навсякъде, би стигнала и до убийства, ако и се попречи достатъчно убедително да краде. Но най тъжното е, че простият народ / преносно и буквално/ не се усеща къде е реалният проблем, а злобее срещу обикновените лекари и дребните фармацевти на първия фронт.

Гост 03.12.2019 07:59:13

Браво, Илко! Най-после един да каже ясно, че Царят е гол!

Гост 02.12.2019 22:09:57

Илко, въздух под налягане, съскаш

Образ 02.12.2019 22:01:55

Баси нещастния драскач. Ако тоя не беше сътворил тая простотия Касата, нямаше здравеопазването да е на тжя хал

БЛС 02.12.2019 21:42:41

Цялото съсловие и БЛС твърдо подкрепяме д-р Семерджиев. Знаем за какво става дума и ако се наложи или ни призове ще застанем до него в тази битка за законност и справедливост. Това да го знаят всички и да не си правят повече илюзии, че ще злоупотребяват безнаказано!

Цялото съсловие? 03.12.2019 15:03:20

Кои сте вие бе, БЛС? Трима или четирима души? Има за какво да защитаваш Илко, нали той направи задължителното членство. Папкай там членски внос и не пиши смехории. Цялото съсловие, майтапчия пуст

Вся власть ватником! 04.12.2019 08:51:25

Оня дето реве за "задължителното" членство - да те попитам другарю, как е гилдията на адвокатите, архитектите...Там ДОБРОВОЛНО ли е членството? Страшна напаст сте това новите национал-популисти, отвратителна!

Оня 03.12.2019 00:31:32

Води ни Илко, ние сме на всеки километър и така до края на светаааа :)

Гост 02.12.2019 22:06:29

Хахаххах. Илко е бита карта, минало свършено

Фармацевт 02.12.2019 21:23:31

Семерджиев да проучи и какво прави Стоименова във ФФ със студентите. Още там се оформя състава на ОПГ-то. Като завършат една част от тях се продават и влизат в групата. Всички патим от тях.

Един 02.12.2019 21:13:50

Тия водят лична битка. Не им се връзвайте. Майната им и на двамата.

Забележка 02.12.2019 21:12:40

Илко, тази Асана не е госпожа, тя е госпожица - ченгето я нарита, поляка също, цацата също я нарита. Проучи ги тези работи, пич, и ще видиш още какви чудесии ще изскочат от тази кална история. За бизнеса да не говорим, там мазалото е пълно.

Фармацевт 02.12.2019 20:54:15

Няма аптекар, който да уважава Стоименова, ние добре знаем що за стока е тя, така че не обобщавайте. Асена е по големите далавери с големите корпорации и паралелките, с нас правеше само простотии. Вериги й дайте на нея, вериги и олигарси. Всички знаят какво правят с кума си ама си траят. Питайте я какво прави в руското посолство и кой върти пералнята във Виена. Така ще лъсне всичко. Ние също искаме да се отървем от нея, тя е петно върху съсловието.

Запознат 02.12.2019 20:52:04

Точно този ли взе да дава квалификации кой е мафиот. Най големия престъпник в българското здравеопазване. И по добре да си трае защото още се пазят едни папчици както за далаверите му от последното му кратко министерстване, така и от онова по старото. И понеже българина се слави къса памет малко материал за четене. https://www.google.com/amp/s/hifmedia.wordpress.com/2010/01/11/%25D0%25B4-%25D1%2580-%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25BE-%25D0%25B7%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD-%25D1%2584%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BE%25D0%25BD/amp/

Браво! 02.12.2019 20:35:18

Перфектен анализ. Истината, само истината и цялата истина. Достави ми естетическо удоволствие. Поздравления, г-н Министър, имате пълна подкрепа от лекарското съсловие! Продължавайте все така.

Лекар 02.12.2019 20:22:54

Фармамафията има гъз, но не и глава. Сега вече всички го разбраха.

Прогноза 02.12.2019 20:15:00

Трътката се е посрала отвсякъде. Адмирации за Семерджиев! Пак ще е министър, помнете ми думата. Дано.

Браво! 02.12.2019 20:10:53

Прокурорско -ченгесарска работа, но палачинката се е обърнала :) Семерджиев има як гръб и глава на раменете си, направо ги е попилял.

Гост 02.12.2019 22:08:36

Алчен е и озлобен, т.е. слаб.

Хахах 02.12.2019 20:03:42

Врабевски ще загази яко. Ако разбере каква змия е приютил във фирмата си...

Затвор, да, там й е мястото 02.12.2019 20:00:48

Крайно време е лекарите да се обединим и да изметем тези мафиоти и мафиоткки от здравеопазването и от ИАЛ. Фармацифти нямат място в управлението и здравната политика. Да си гледат чекмеджето и да не припарват до институциите защото се вижда, че крадат зверски. В аптеките поне крадат на дребно. А тази наистина е за затвора, настръхна ми косата като видях какви ги е дробила.

Ех, ако бяха пипнали солунската митница... 02.12.2019 19:51:04

А щеше ли нещо да се промени за фарма-мафията, ако Боян Доганов беше назначен? https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/02/11/3388417_otsustvasht_lekar_oglaviava_komisiia_otgovorna_za/

Ще кажа на Баце 02.12.2019 19:38:26

Асенова е за затвора. Такива мародери заслужават присъда по бързата процедура.

Гост 03.12.2019 06:53:12

Илко ще оправи мафията като назначи собствените си съдружници - страхотна логика

Гост 02.12.2019 19:21:11

Доста йезуитско написано и манипулативно четиво, чийто адресат - лекарското съсловие, не е много компетентно по темата, но за сметка на това изкл. чувствително. Като изтънчен манипулатор, д-р Семерджиев успява да възпламени емоции, за съжаление с една единствена цел, а тя е да нахрани своето лакомо его. Падение на духа и знанието, за които претендира автора.

Гост 03.12.2019 15:13:29

100% верен коментар на Гост 02.12.2019 19:21:11

Гост 02.12.2019 19:43:51

Само егото ли или се "натиска" да става министър? Толкова "наколенки", хвалби и агитации да се гласува за Бойко на евроизборите и за местните избори едва ли някой друг е направил.

Гост 02.12.2019 22:05:48

Абсолютна подлога

Нямам думи! 02.12.2019 19:20:13

Леле, тази Стоименова по-добре да емигрира. Репутацията и моралният й облик са абсолютна кал. Как се показва на улицата тази женица при този имидж, с който вече всеки човек е наясно и знае, че е понесъл вреди от нея. Отврат!

БЛС-Въоръжено Крило 02.12.2019 18:58:27

Огромният ръст на лекарствата има чисто популистка генеза . Всъщност властта на тиквокомунистите купува избиратели ,като все повече и повече им налива в главите ,че ще осигури безплатни лекарства за тях .Без да е остойностила и платила ПЪРВО лекарския и сестринския труд се хвърлят пари за пропагандни подаръци и фойерверки под формата на медикаменти в това число ваксини. Няма как бедна държава като Бочковото гето да осигурява например безплатни противогрипни ваксини. Не и преди да си платил труда на медицинския състав и да си осигурил човешкия фактор. Това са чисто корупционни сделки с фармацевтични компании с уж благовидни намерения. Знаете ли колко им пука за профилактиката ? Tо се вижда по жалкия бюджет за профилактични изследвания на населението на д 18 г възраст. И всичко това е за сметка на данъкоплатците и самия медицински персонал останал с десетилетия със смешно заплащане. Само че за това няма комисионни ,нито пък тази по-интелигентна прослойка можеш да купиш лесно.

Док 02.12.2019 18:02:17

А на мен и всички колеги около мен Семерджиев ни се издигна в очите неимоверно. Това е министърът!

Гост 02.12.2019 17:37:06

Илко Семерджиев падна много много ниско

Гост 02.12.2019 17:22:22

Илко Семерджиев е изцяло дефектирал човек и политик

ИАЛ 02.12.2019 14:29:28

Понастоящем Асена прави опити да регистрира руски лекарства в България. Скоро другарите от САЩ ще й духнат под опашката и ще се запъти към Сибир.

Doktor 02.12.2019 13:46:30

Фарма индустрията / фармамафията / е най злокачествения тумор в българското здравеопазване. С комисионни договори реклама в основните телевизии и рушвети е пуснал пипала навсякъде в българското общество. Няма такава държава на света в която относителния дял на бюджета за здравеопазване , безплатните лекарства да гони 50%. Основния инструмент на фармамафията с който си постига целите е Надзорния съвет на НЗОК . За това няма пари за лекари и сестри които вече са на изчезване в България

Гост 02.12.2019 13:38:38

Егото на Илко Кандилко е засегнато и тъй като има много свободно време, се занимава с привичните си занимания - доноси, писане на безсмислени и дълги текстове, които не отговарят на образованието му, въобще кандилка се по цял ден

XXX 02.12.2019 13:07:00

През 2018 г. Асена Стоименова бе изхвърлена от ИАЛ, но не поради уродливия резултат, който постигна във фарма-сектора, а заради поредния ѝ арогантен отказ да даде обяснение в Народното събрание заради кризата със забранените 62 медикамента за сърце и високо кръвно, с което бяха поставени на изпитание над 180 000 сърдечно болни. Обяснението, че си имала по-важна работа и че всичко, което интересува депутатите по случая е качено на сайта на лекарствената агенция вбеси председателят на парламента Цвета Караянчева. Всички 166 народни представители от всичи партии в пленарната зала гласуваха „за“ принудително довеждане на Асена Стоименова в НС, а малко по-късно тя бе принудена да подаде и оставка, което не попречи на министър Ананиев да я прибере като съветник на граждански договор в МЗ. Междувременно тя си бе подбрала верен заместник за директорския пост в ИАЛ от известна голяма фарма-корпорация, който я наследи, така че ситуацията във фарма-сектора да остане под нейния контрол и задкулисно управление.

Лекар 02.12.2019 11:42:22

Само д-р Семерджиев като министър е дифенирал точния проблем в българското здравеопазване цитиран по горе в статията. Браво

Гост 02.12.2019 13:08:14

Дефинирал проблем, което наистина е много похвално, но пък и да си кажем честно, че е заложил доста други.

Гост 02.12.2019 11:24:04

"Една от най-отвратителните привички на дребните души е, че подозират своите низости и у другите", Оноре дьо Балзак. Още по-отвратително е когато подобни душици са провалени политици!

Гост 02.12.2019 12:00:59

Илко си беше и си остава дребна корумпирана душичка

Гост 02.12.2019 10:45:41

Кой създаде тази добре прикрита фармацевтична мафия?

Как кой 02.12.2019 11:12:54

Ясно е кой - маг.ф. Асена Стоименова е създателят, написано е ясно и с доказателства.

Гост 02.12.2019 11:22:39

Илко, съвсем изкукурига. Цените са в Националния съвет, а не в ИАЛ. Това, че ти се опитваше да управляваш като преди 20 години, в днешно време не ти се получи и си го получи. Явно си се засегнал много, че толкова му обръщаш внимание.

Гост 02.12.2019 10:17:55

Крадецът вика дръжте крадеца. Класика по нашите географски ширини.


Всичко за коронавируса
Още новини
Стачката на сестрите изправи Великобритания пред трус на здравната система
06.02.2023 17:28:57

Стачката на сестрите изправи Великобритания пред трус на здравната система

„Изправени сме пред критична точка. Координираното напускане на медицинските сестри и работ ...

СЗО активира мрежата си от спешни екипи за ранените в Турция и Сирия
06.02.2023 17:12:12

СЗО активира мрежата си от спешни екипи за ранените в Турция и Сирия

СЗО активирала мрежата си от спешни медицински екипи, за да помогне на засегнатите хора в Турция ...
Актуална тема
Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...