Събота, 25 Май 2024
02
дек
60
 

Д-р Илко Семерджиев: Съществува добре прикрита, но организирана фармацевтична „мафия“

Няма страна в света, в която разходите за медицина да са по-малко от приходите на фармацевтичния сектор, категоричен е д-р Семерджиев

Понеделник, 02 Декември 2019 | 10:05:07
60

Страните, които добре контролират фармацевтичния си пазар подържат дял на фармацевтичния сектор в диапазона 8% – 15% от общите разходи за здраве, слабият контрол изпуска този сегмент до 25%, а много слабият – максимум до 35%. В България оба

Страните, които добре контролират фармацевтичния си пазар подържат дял на фармацевтичния сектор в диапазона 8% – 15% от общите разходи за здраве, слабият контрол изпуска този сегмент до 25%, а много слабият – максимум до 35%. В България обаче съвсем не е така, а точно обратното – медицинските разходи са драстично по-малко от разходите за лекарства – те съставляват едва 60% от приходите на фармацевтичния сектор. Това пише в свой анализ, публикуван във фейсбук д-р Илко Семерджиев, бивш вицепремиер и здравен министър.

Ето и пълният текст:

Преди два дни Европейската комисия публикува Доклад за състоянието на здравеопазването в Европа. Най-впечатляващото първенство по една от темите в него отново заема България – делът на частните доплащания у нас е най-висок в целия ЕС като през 2017 г. е достигнал 46.6 % от всички плащания, който в сравнителен план е почти три пъти по-висок от СРЕДНИЯ за ЕС. Огромната част от тези директни плащания от страна на пациентите е за лекарства и медицински изделия, както е видно от графиката по-долу (приложена в Доклада на ЕК).

В тази връзка днес ще разкрия част от моето ВЪЗРАЖЕНИЕ срещу КАСАЦИОНЕН ПРОТЕСТ на Апелативната прокуратура пред Върховния касационен съд с входящ №8731/16.10.2019 г., в който показвам детайли от тази срамна страница в историята на българското здравеопазване и политика – ситуация, в която един български министър и вицепремиер е даден на съд, защото е предприел реални мерки за саниране на горецитирания огромен проблем не само за хората и обществото у нас, а и за самата здравна система, и държавата. А именно:

„... Смятам, че делото е изяснено от фактологическа и правна гледна точка затова няма да се спирам на теми и въпроси получили своя категоричен отговор в първоинстанционния и апелативния съд, където вече два пъти получих мотивирани оправдателни присъди. Не мога, обаче, да не взема отношение по „впечатляващите“ хипотези, които ни поднесе прокуратурата в своя протест не само днес, но и от самото начало на процеса. Винаги съм смятал, че прокурорът в едно дело няма за самоцел да обвинява при това без да се съобразява с фактите и на всяка цена – надявал съм се, че и прокуратурата като държавен орган търси истината, уважава фактите, зачита правото и държи на справедливостта. В моят случай това не е така и то по един изключително драстичен начин. Ето защо много синтезирано, но директно ще представя своята гледна точка подкрепена от фактите, които съм оповестил, както и от документите и доказателствата, които съм предоставил на вниманието на съда. Също така ще се опитам да обясня за какво използват настоящето дело прокуратурата и частният обвинител, а именно – да бъде прикрит истинският причинител на проблемите във фармацевтичния сектор и чрез изпреварваща атака да бъде блокиран този, който виждайки злоупотребите е предприел действия за ефективното им прекратяване.

Лично аз, а и хората, които са запознати с обективните факти смятаме, че в здравеопазването съществува добре прикрита, но организирана фармацевтична „мафия“, която очевидно се чувства свободна и безнаказана, вкл. пазена под чадъра на политически, правоохранителни и правораздаващи държавни органи. По време на конференцията от 17.02.1017 г. (където ясно заявих и бе масово отразено от медиите, че темпът на нарастване на разходите за лекарства е неприемлив, а секторът спешно се нуждае от порядъчност, дисциплина и баланси), представители на тази организирана престъпна група са видели в мое лице заплаха за печалбите и оцеляването си. След срещата ми с г-жа Асена Стоименова на 20.02.2017 г., когато започнах разговора за съгласуване и последващо назначаване на зам.-директор както изисква УП на ИАЛ, е станало ясно, че имам намерения не само да приказвам, но и да действам. Това е истинската причина на 27.03.2017 г. в деня, в който трябваше след 36-дневно безрезултатно очакване да получа доклад с официална информация по казуса „назначение на зам.-директор на ИАЛ“ от г-жа Асена Стоименова, вместо доклад до мен като неин пряк ръководител, тя да напише Сигнал до главния прокурор, в който претендира следното, цитирам:

„Моля да разпоредите извършване на проверка по настоящия сигнал, при която да бъде установено дали подадената от д-р Боян Доганов декларация потвърждава неистина и дали това е станало с допустителството на министъра на здравеопазването.“

Ако не беше въвлечена в закрилата на фармацевтичната мафия, прокуратурата логично следваше да препоръча на г-жа Стоименова да сезира компетентния за целта орган в лицето на КПУКИ, след като назначи съответния кандидат на длъжността зам.-директор на ИАЛ, какъвто е регламента по ЗПУКИ или поне да извърши предварителна проверка по Сигнала. Стоименова сезира КПУКИ, но... чак на 29.03.2017 г. и на 11.05.2017 г. е получила Решение за прекратяване на производството, с което тезата за наличие на конфликт на интереси е окончателно отхвърлена, но не и за прокуратурата, която и до днес базира обвинението си на тази несръчно измислена предпоставка. Очевидно е, че г-жа Стоименова не е желаела да назначи свой заместник, така както е отказвала да назначи такъв и в предходните три години, а нелепите твърдения за „неистинна декларация“ и „допустителство“ от страна на министъра са просто повод за стартиране на превантивна атака с цел да опази едноличното си и неправомерно управление както на ИАЛ, така и на печалбарско-криминалните процеси във фармацевтичния сектор. Вътрешно наблюдение над нейните практики и то от страна на представител на министъра на здравеопазването очевидно е представлявало заплаха за нея и нейните съучастници, поддръжници, приятели и пазители, ето защо прокуратурата услужливо бе включена с цел ефективно да се отстрани опасността от такова назначение. Пристъпи се към светкавично повдигане на обвинение към мен (без предварителна проверка), но не по искането описано в Сигнала – проверка за „неистинност на декларацията“ на д-р Доганов и „допустителство“ от моя страна, а вече по повод чувството за уплаха, която била изпитала г-жа Стоименова. Видно от фактологията и свидетелските показания по делото заплаха или принуда не е упражнена, но емоциите и спекулацията с думи са хлъзгава основа за субективни твърдения, както и за изграждане на обвинителна теза, която следва да застави обвиненият да се оправдава и защитава, като междувременно бъде блокиран в битността си на оправомощен управленец, който би могъл да вземе някакви адекватни решения относно работник, който не само не изпълнява задъженията си по УП на ИАЛ, но и по ЗЛПХМ, особено в частта касаеща контрола на фармацевтичния сектор. Не беше пропусната и възможността да ми бъде оказано персонално назидание още в самото начало на процеса както следва – Сигналът до главния прокурор е бил подаден на 28.03.2017 г., а два дни по-късно, още на 30.03.2017 г., когато е рождения ден на г-жа Асена Стоименова, бях призован да се явя вече в качеството на обвиняем в Специализирано звено „Антикорупция“ на СГП. Освен демонстративно прокурорско назидание за мен, това беше и един съвсем несимволичен „подарък“ за рожденичката Стоименова.

Ще се спра съвсем накратко и на въпроса какви точно са последиците вследствие неизпълнението на ЗЛПХМ от страна на г-жа Стоименова, и ръководения от нея ИАЛ, особено в частта касаеща контрола на фармацевтичния сектор защото интересите там са огромни, а това обяснява защо е толкова голям реалният страх от назначаването на зам.-директор на институцията съгласувано с министъра на здравеопазването. Към м. февруари 2017 г. в здравния сектор липсваха над 60 вида лекарства, между които и такива, които са животоподдържащи и животоспасяващи. Най-драстичният пример е с групата на инсулините, които се заплащат изцяло от НЗОК в необходимите количества за над 400 000 боледуващи от диабет, но голяма част от тези хора по това време обикаляха в Гърция, Турция, Румъния и др. страни, за да спасят и поддържат живота си търсейки лекарствата, които българската НЗОК междувременно беше заплатила с публични средства и осигурила доставките им до аптечната мрежа. Само криминалния реекспорт за 2016 г. се оценяваше експертно на над 400 млн. лв., но това далеч не е най-големият по размер интерес, за който можем да говорим в този сектор.

Видно от официалните данни на МФ, НСИ, НЗОК, НЦОЗА и МЗ, както и от тези на IMS, QIMS, IQVIA през 2013 г. приходите на участниците във фармацевтичния пазар от публичния и частния сектор са в размер на 3.515 млрд. лв. През 2014 г., когато г-жа Асена Стоименова поема поста директор на ИАЛ приходите нарастват на 3.860 млрд. лв., а през 2017 г. вече достигат 5.144 млрд. лв., което представлява ръст в размер на 1.629 млрд. лв. или увеличение с над 46.3% спрямо изходната година. В същото време ръста на икономиката за периода 2013 – 2017 г. е едва 13.5% общо.

Още по драстична изглежда ситуацията, когато се съпостави дела на фармацевтичния сектор в цялостната картина на здравеопазването – известно е, че страните, които добре контролират фармацевтичния си пазар подържат неговия дял в диапазона 8% – 15% от общите разходи за здраве, слабият контрол изпуска този сегмент до 25%, а много слабият – максимум до 35%. В България обаче съвсем не е така, а точно обратното – медицинските разходи са драстично по-малко от разходите за лекарства – те съставляват едва 60% от приходите на фармацевтичния сектор. През 2017 г. например, разходите от държавния бюджет по „Функция здравеопазване“ са в размер на 701 млн. лв., а тези на НЗОК са 3.581 млрд. лв. или общо 4.282 млрд. лв., които са по-малко от дела на фармацевтичния сектор, който, както вече споменах е в размер на 5.144 млрд. лв. Трябва да се има предвид, че в общите разходи на НЗОК са включени и разходи за лекарства в размер на 985 млн. лв., както и 98 млн. лв за медицински изделия или общо 1.083 млрд. лв., които следва да се приспаднат от общите здравоосигурителни разходи и така крайната картина показва 3.1 млрд. лв. за медицинска помощ срещу 5.1 млрд. лв. за фармацевтични продукти и медицински изделия!

Няма страна в света, в която разходите за медицина да са по-малко от приходите на фармацевтичния сектор, но това в България е факт под „вещото“ ръководство и „контрол“ на г-жа Асена Стоименова, която впрочем сама признава, че във фармацевтичния сектор отдавна е налице липса на контрол, цитирам: „Досега строги проверки не са правени, а са останали само в сферата на намеренията.“, беше разкрила и фрапантен пример: „Засечена е фактура за закупуване на лекарства на стойност над половин милион лева“, при това от търговец на дребно – от аптека. Да, фактурата е засечена, но нарушителят не е санкциониран, лошата практика не е преустановена и не е никак случайно, че Стоименова е назначена за директор на ИАЛ както с партийно-политическо поръчителство, така и с активния лобизъм на БФС по личното признание на свидетеля Илко Гетов. Също така тя е и активно защитавана от всички асоциации и големи корпорации във фармацевтичната област по начините описани в моето изложение по делото, които най-меко могат да се определят като недопустими и по същество незаконни. Всичко гореизброено не включва криминалния паралелен износ и другите злоупотреби в лекарствения сектор, които, ако започна да изброявам ще загубим часове.

С описаното до тук давам отговор на един от най-важните същностни въпроси – кой има интерес и изгода вицепремиерът и министър на здравеопазването, който настоява и се опитва да приложи реален контрол върху злоупотребите във фармацевтичния сектор да бъде скорострелно, без предварителна проверка, едноактно и публично набеден за обвиняем, така че да бъдат осуетени намеренията му? В същото време да бъде осъществено публичното му назидание, както и да бъде даден видим сигнал за всеки следващ, който посмее да направи подобен опит!

Отговорът на този въпрос за мен е еднозначен, но и многокомпонентен, а именно:

На първо място това е г-жа Асена Стоименова, която с едноличното си управление, тоталната липса на контрол и прозрачност от страна на оглавяваната от нея отговорна институция ИАЛ, е позволила невъздържания стремеж към лесни легални и криминални печалби във фармацевтичния сектор да се реализира безпрепятствено, мащабно, безконтролно и ненаказуемо.

На второ място са всички заинтересовани играчи в лекарствения пазар, които по нейно разпореждане я защитаваха и воюваха в нейна полза по време на моя мандат, но не само тогава, а още от нейното назначаване в ИАЛ през 2014 г. В хода на делото част от тези играчи бяха нейни свидетели, вкл. направиха неволни или неосъзнати самопризнания за „инвестициите“ и интересите си. Другите играчи похарчиха голяма част от рекламните си бюджети, за да могат да създадат медийна пушилка, в която удобно да бъдат разменени местата на нарушителя и потърпевшия.

На трето място са съучастниците и помагачите на г-жа Асена Стоименова в замазването на следите, и в обръщането на причинно-следствената последователност във веригата на събитията точно наобратно спрямо действителността. Сред тях особено се отличава онази част от прокуратурата на Република България и онези прокурори, които пряко се замесиха в защитата на Стоименова, в атаката срещу мен и в съхраняването на изгодното за някои статукво, но вредно за потърпевшите болни българи и за здравния сектор като цяло. Не на последно място така беше навредено и на данъкоплатците, с чиито пари в продължение на години някои са се обогатявали неправомерно, докато всички останали сме били мамени и сме обеднявали, позволявайки им да задоволяват по този начин екстремно нарастващата си алчност.

На четвърто място това са партийно-политическите върхушки, които са направили законодателството неподходящо и осеяно с пробойни, а изпълнението му непълноценно. Също така са подбрали и назначили хора с моралния профил на г-жа Асена Стоименова за главатари на този неправомерен вкл. криминален процес.

На пето място поставям всички, които наблюдавайки процеса не са взели никакво отношение и мерки, ако не за неговото спиране, поне за неговото ограничаване или поне за публичното му оповестяване. В това число освен представителите на администрацията в ИАЛ са и представителите на някои медии с тяхната рекламно-продажна и неефективна разследваща журналистика, която за чест на журналистическото съсловие е много по-малка част от почтената, но очевидно с по-малки възможности група на търсещите истината, които притежават и смелостта да я оповестят публично...“

Край на цитата.

Надявам се, че след прочетеното на всеки читател му е станало ясно за какво точно става въпрос във фармацевтичния сектор, в управлението на здравеопазването и какво всъщност представлява явлението „превзета държава“ на родна почва.

Апропо, длъжен съм да добавя, че дори и заинтересованите, в името на които водих тази битка не застанаха зад мен и не ме подкрепиха. Това важи както за пациентските организации и обществото, така и за съсловните организации в здравеопазването, които са по своеобразен начин „окрадени“ от онези, които прилапват „лъвския пай“ от публичните и частните средства разходвани за здравеопазване.

И нека никой не се чуди защо е такова състоянието на здравната система към настоящия момент, както и защо сме на последно място (негативно първо) в ЕС по горецитирания показател. При това отношение просто няма къде другаде да бъдем.Още по темата

Коментари по темата

Правила на форума за коментари
BcSU

"Цитаделата" - поздрав от приятели 07.01.2020 01:07:48

https://knigolandia.info/book-review/archibuld-kronin-razkazva-lekarska-prikazka/

Илко Семерджиев, в края на краищата, справедливостта и истината ще възтержествува 12.12.2019 01:00:06

Истината 11.12.2019 10:40:18: "Каква икономическа политика водят левите популисти от ГЕРБ през последните 10 години: 1. Данъци "През целия период на управление ГЕРБ не намали нито един данък. Напротив, бяха въведени данък доход върху лихвите, бяха увеличени осигуровките и местните данъци. Единственото намаление на ДОД по времето на Орешарски с необлагаемия минимум беше премахнато впоследствие. Спекулацията ниски преки данъци не може да компенсира една от най-широките бази за облагане в Европа (което само по себе си е донякъде добре, ако се облагаха само бизнес разходи), нито огромната данъчна тежест от 53%, която работодателите трябва да начисляват върху нетните заплати на наетите. Т.е в това отношение "дясното" не може да бъде забелязано. С "изключение" на акцизите върху горивата, където поддържането на ниски нива при европейски потребителски цени облагодетелства една конкретна компания. 2. Държавни разходи Дясната икономическа политика като канон изисква ефективно и икономично харчене на публичните пари. В контраст според доклад на ИПИ над 50% от публичните разходи за обществени поръчки се харчат без някакъв ефект за икономиката, а според различни анализи при 2/3 от поръчките има нередности. 3. Дял на разходите в БВП През първата година от управлението делът на разходите е бил около 36% от БВП, толкова е и през 2018 г., т.е. няма намаление - дори в отделни периоди е надхвърляло 40% (при кризата с КТБ). И тук не може да се проследи някаква отчетлива дясна политика. 4. Държавна администрация Тя се е увеличила от около 96 хил. през 2011 до 99 хил. души през 2019 г. Отново не се забелязва някаква подобрена ефективност и десен подход. 5. Държавна собственост Както знаем, дясната икомическа политика предвижда приватизация на държавната частна собственост, но по времето на ГЕРБ стана само една съществена приватизационна сделка - продажбата на "Булгартабак" на руската ВТБ, която след това я прехвърли на Пеевски, който я фалира. Но държавата национализира "Авионамс" и направи дори невъзможното да национализира "Дунарит". Бяхме свидетели и на непознатия в света икономически феномен: държава - рейдър срещу частна собственост. В същото време държавните компании-касички като БЕХ и БДЖ са на командно дишане. 6. Намеса на държавата в икономиката Както знаем, светият граал на "дясното" е ненамесата или ограничената намеса на държавата в икономиката и по-специално в частния сектор. Икономическата политика на ГЕРБ обаче на фаворизиране на играчи в строителството и енергетиката доведе до фалита на доста фирми в тези сектори. Закони бяха приемани със задна дата да умъртвят нежелани ВЕИ инвеститори. А КЗК стана "Хотел Калифорния" за чуждите инвеститори: "Уou may check out any time you like, but you may never leave." 7. Философия на икономическата политика В цял свят идването на дясна след лява политическа сила на власт е свързано с икономически реформи на закъсалите публични сектори. Това, което може да се каже за политиката на ГЕРБ, наподобява пожарна. Недофинансираните здравеопазване, образование, отбрана и сигурност и др. с рехави европрограми - чрез което се крепи бюджетната стабилност - съществуват на самотек до "избухването" на някои публични служители. Тогава пожарната ги полива с публични средства, колкото да загаси временно пожара. По същество икономическата политика има за цел да държи протестиращите предимно в София под 100 души. И така - до следващите избори."

Гост 09.12.2019 07:38:01

Благодарим ви, мръсни кагебистки сикаджийски мутри! "Свързано с Валентин Златев обединение ще получи милиони за организирането на абсурдно скъпи събития. Консорциумът "Обединение логистика" се оказа единственият оценен кандидат по поръчка на ЦРЧР - Центъра за развитие на човешките ресурси, за близо 3 млн. лв., като офертата на места е буквално втрещяваща. При отделни дейности разликата между най-ниската и спечелилата оферта достига 140 пъти, пише "Сега". Така например за осигуряване на лаптоп за ползване за 4 часа спечелилото обединение е поискало 120 лв. при 17 лв. най-ниска оферта. За ползването на екран за прожектиране на презентации за 4 часа фирмите в обединението ще получават по 190 лв. при 8 лв. най-ниска оферта. Техниката ще се ползва многократно - очаква се да бъдат организирани близо 200 събития. Скандалният договор става възможен след серия странни решения на възложителя и откровено нелепа методика за оценка на офертите. 2 967 506.54 лв. без ДДС е прогнозната стойност, която ще получи за услугите си ДЗЗД "Обединение логистика". Какви точно събития трябва да се организират срещу тази сума, в кои градове, за колко участници, в поръчката не е посочено. Ясно е само, че трябва да се организират около 200 събития, но няма никаква количествена конкретизация за дейностите, които трябва да извърши избраният изпълнител."

Всеки, припознал се да пише 08.12.2019 15:07:37

Илко Семерджиев: Отказът от мислене е право на всеки индивид и привилегия за всеки глупак.

Гост 07.12.2019 23:20:17

Смелост липсва, заиграване има, а той можше нещо да направи. Нищо не направи, кадруваше и се прегъпна с ковутистите. Неката са такива каквито са заради подобни земноводни на враст. Желая успех на всички фенове и очаквам с нетърпение поредното мозъчна полюция на знаещия и можещия. Кръгла нула с вратовръзка - това е любивия ви илко мекерето

Лекар 05.12.2019 11:28:33

Семерджиев е умен и компетентен , следователно не става за министър в BG.

Аож 13.12.2019 17:24:06

Тоя за нищо не става.

Лекар 03.12.2019 19:11:39

Фармамафията в действие! Кучетата си лаят кервана си върви

Lekar 03.12.2019 18:43:32

Днес приеха бюджета на НЗОК за следващата година ! Преразпределиха отново нови 99.9 млн.лв от бюджета на касата за лекарства!!! ЧЕСТИТО КОЛЕГИ https://m.24chasa.bg/novini/article/7937985

Doktor, 03.12.2019 18:14:32

Фармамафията така се е настървила , че не се спира пред нищо. В момента водещите медии където всяка втора реклама е за лекарства ,бълват огън и жупел срещу лекарите и болниците. Никой дума не казва за ОГРОМНИЯ ПРЕРАЗХОД НА ЛЕКАРСТВА В КАСАТА. Целта е отвличане на вниманието и да се посочи публично че лекарите са виновни за проблемите в здравеопазването а истината е в огромния дисбаланнс в бюджета на касата в полза на лекаррствата. Да живее ФАРМАМАФИЯТА НАЧЕЛО С НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК,,,,

Тежък нарцисизъм 03.12.2019 15:11:13

Подвеждащо заглавие. Нищо конкретно не е изнесено за т.нар. фарвацевтична мафия. Писанието е обикновено уреждане на личностни сметки. Ще се хареса на по-плиткоумните, но в същност не представлява нищо друго освен отговор на засегнато его. Което е признак на слабост.

Един 13.12.2019 17:22:20

Прав си колега, ама повечето тука не се усещат и се връзват на Илко, а той не е по-читав от тия по които лае.

Гост 03.12.2019 19:04:17

Куха лейка.

Gekova 03.12.2019 12:43:23

Много точен анализ. Браво за смелостта на д-р Семерджиев! Жалко, че навремето не довърши здравната система и не направи трите стълба на осигуряване - работещи. Сега нямаше да има такива безумия, ако беше успял да го стори. Мафията е навсякъде, би стигнала и до убийства, ако и се попречи достатъчно убедително да краде. Но най тъжното е, че простият народ / преносно и буквално/ не се усеща къде е реалният проблем, а злобее срещу обикновените лекари и дребните фармацевти на първия фронт.

Гост 03.12.2019 17:10:10

Ами той народът ако не беше толкова прост, нямаше да си избере пазвантина на правешкия, че и да го го титулува "опозиция" на старите партийни бонзи от Партията-Майка!

Gekova 03.12.2019 12:43:23

Много точен анализ. Браво за смелостта на д-р Семерджиев! Жалко, че навремето не довърши здравната система и не направи трите стълба на осигуряване - работещи. Сега нямаше да има такива безумия, ако беше успял да го стори. Мафията е навсякъде, би стигнала и до убийства, ако и се попречи достатъчно убедително да краде. Но най тъжното е, че простият народ / преносно и буквално/ не се усеща къде е реалният проблем, а злобее срещу обикновените лекари и дребните фармацевти на първия фронт.

Гост 03.12.2019 07:59:13

Браво, Илко! Най-после един да каже ясно, че Царят е гол!

Гост 02.12.2019 22:09:57

Илко, въздух под налягане, съскаш

Образ 02.12.2019 22:01:55

Баси нещастния драскач. Ако тоя не беше сътворил тая простотия Касата, нямаше здравеопазването да е на тжя хал

БЛС 02.12.2019 21:42:41

Цялото съсловие и БЛС твърдо подкрепяме д-р Семерджиев. Знаем за какво става дума и ако се наложи или ни призове ще застанем до него в тази битка за законност и справедливост. Това да го знаят всички и да не си правят повече илюзии, че ще злоупотребяват безнаказано!

Цялото съсловие? 03.12.2019 15:03:20

Кои сте вие бе, БЛС? Трима или четирима души? Има за какво да защитаваш Илко, нали той направи задължителното членство. Папкай там членски внос и не пиши смехории. Цялото съсловие, майтапчия пуст

Вся власть ватником! 04.12.2019 08:51:25

Оня дето реве за "задължителното" членство - да те попитам другарю, как е гилдията на адвокатите, архитектите...Там ДОБРОВОЛНО ли е членството? Страшна напаст сте това новите национал-популисти, отвратителна!

Оня 03.12.2019 00:31:32

Води ни Илко, ние сме на всеки километър и така до края на светаааа :)

Гост 02.12.2019 22:06:29

Хахаххах. Илко е бита карта, минало свършено

Фармацевт 02.12.2019 21:23:31

Семерджиев да проучи и какво прави Стоименова във ФФ със студентите. Още там се оформя състава на ОПГ-то. Като завършат една част от тях се продават и влизат в групата. Всички патим от тях.

Един 02.12.2019 21:13:50

Тия водят лична битка. Не им се връзвайте. Майната им и на двамата.

Забележка 02.12.2019 21:12:40

Илко, тази Асана не е госпожа, тя е госпожица - ченгето я нарита, поляка също, цацата също я нарита. Проучи ги тези работи, пич, и ще видиш още какви чудесии ще изскочат от тази кална история. За бизнеса да не говорим, там мазалото е пълно.

Фармацевт 02.12.2019 20:54:15

Няма аптекар, който да уважава Стоименова, ние добре знаем що за стока е тя, така че не обобщавайте. Асена е по големите далавери с големите корпорации и паралелките, с нас правеше само простотии. Вериги й дайте на нея, вериги и олигарси. Всички знаят какво правят с кума си ама си траят. Питайте я какво прави в руското посолство и кой върти пералнята във Виена. Така ще лъсне всичко. Ние също искаме да се отървем от нея, тя е петно върху съсловието.

Запознат 02.12.2019 20:52:04

Точно този ли взе да дава квалификации кой е мафиот. Най големия престъпник в българското здравеопазване. И по добре да си трае защото още се пазят едни папчици както за далаверите му от последното му кратко министерстване, така и от онова по старото. И понеже българина се слави къса памет малко материал за четене. https://www.google.com/amp/s/hifmedia.wordpress.com/2010/01/11/%25D0%25B4-%25D1%2580-%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25BE-%25D0%25B7%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD-%25D1%2584%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BE%25D0%25BD/amp/

Браво! 02.12.2019 20:35:18

Перфектен анализ. Истината, само истината и цялата истина. Достави ми естетическо удоволствие. Поздравления, г-н Министър, имате пълна подкрепа от лекарското съсловие! Продължавайте все така.

Лекар 02.12.2019 20:22:54

Фармамафията има гъз, но не и глава. Сега вече всички го разбраха.

Прогноза 02.12.2019 20:15:00

Трътката се е посрала отвсякъде. Адмирации за Семерджиев! Пак ще е министър, помнете ми думата. Дано.

Браво! 02.12.2019 20:10:53

Прокурорско -ченгесарска работа, но палачинката се е обърнала :) Семерджиев има як гръб и глава на раменете си, направо ги е попилял.

Гост 02.12.2019 22:08:36

Алчен е и озлобен, т.е. слаб.

Хахах 02.12.2019 20:03:42

Врабевски ще загази яко. Ако разбере каква змия е приютил във фирмата си...

Затвор, да, там й е мястото 02.12.2019 20:00:48

Крайно време е лекарите да се обединим и да изметем тези мафиоти и мафиоткки от здравеопазването и от ИАЛ. Фармацифти нямат място в управлението и здравната политика. Да си гледат чекмеджето и да не припарват до институциите защото се вижда, че крадат зверски. В аптеките поне крадат на дребно. А тази наистина е за затвора, настръхна ми косата като видях какви ги е дробила.

Ех, ако бяха пипнали солунската митница... 02.12.2019 19:51:04

А щеше ли нещо да се промени за фарма-мафията, ако Боян Доганов беше назначен? https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/02/11/3388417_otsustvasht_lekar_oglaviava_komisiia_otgovorna_za/

Ще кажа на Баце 02.12.2019 19:38:26

Асенова е за затвора. Такива мародери заслужават присъда по бързата процедура.

Гост 03.12.2019 06:53:12

Илко ще оправи мафията като назначи собствените си съдружници - страхотна логика

Гост 02.12.2019 19:21:11

Доста йезуитско написано и манипулативно четиво, чийто адресат - лекарското съсловие, не е много компетентно по темата, но за сметка на това изкл. чувствително. Като изтънчен манипулатор, д-р Семерджиев успява да възпламени емоции, за съжаление с една единствена цел, а тя е да нахрани своето лакомо его. Падение на духа и знанието, за които претендира автора.

Гост 03.12.2019 15:13:29

100% верен коментар на Гост 02.12.2019 19:21:11

Гост 02.12.2019 19:43:51

Само егото ли или се "натиска" да става министър? Толкова "наколенки", хвалби и агитации да се гласува за Бойко на евроизборите и за местните избори едва ли някой друг е направил.

Гост 02.12.2019 22:05:48

Абсолютна подлога

Нямам думи! 02.12.2019 19:20:13

Леле, тази Стоименова по-добре да емигрира. Репутацията и моралният й облик са абсолютна кал. Как се показва на улицата тази женица при този имидж, с който вече всеки човек е наясно и знае, че е понесъл вреди от нея. Отврат!

БЛС-Въоръжено Крило 02.12.2019 18:58:27

Огромният ръст на лекарствата има чисто популистка генеза . Всъщност властта на тиквокомунистите купува избиратели ,като все повече и повече им налива в главите ,че ще осигури безплатни лекарства за тях .Без да е остойностила и платила ПЪРВО лекарския и сестринския труд се хвърлят пари за пропагандни подаръци и фойерверки под формата на медикаменти в това число ваксини. Няма как бедна държава като Бочковото гето да осигурява например безплатни противогрипни ваксини. Не и преди да си платил труда на медицинския състав и да си осигурил човешкия фактор. Това са чисто корупционни сделки с фармацевтични компании с уж благовидни намерения. Знаете ли колко им пука за профилактиката ? Tо се вижда по жалкия бюджет за профилактични изследвания на населението на д 18 г възраст. И всичко това е за сметка на данъкоплатците и самия медицински персонал останал с десетилетия със смешно заплащане. Само че за това няма комисионни ,нито пък тази по-интелигентна прослойка можеш да купиш лесно.

Док 02.12.2019 18:02:17

А на мен и всички колеги около мен Семерджиев ни се издигна в очите неимоверно. Това е министърът!

Гост 02.12.2019 17:37:06

Илко Семерджиев падна много много ниско

Гост 02.12.2019 17:22:22

Илко Семерджиев е изцяло дефектирал човек и политик

ИАЛ 02.12.2019 14:29:28

Понастоящем Асена прави опити да регистрира руски лекарства в България. Скоро другарите от САЩ ще й духнат под опашката и ще се запъти към Сибир.

Doktor 02.12.2019 13:46:30

Фарма индустрията / фармамафията / е най злокачествения тумор в българското здравеопазване. С комисионни договори реклама в основните телевизии и рушвети е пуснал пипала навсякъде в българското общество. Няма такава държава на света в която относителния дял на бюджета за здравеопазване , безплатните лекарства да гони 50%. Основния инструмент на фармамафията с който си постига целите е Надзорния съвет на НЗОК . За това няма пари за лекари и сестри които вече са на изчезване в България

Гост 02.12.2019 13:38:38

Егото на Илко Кандилко е засегнато и тъй като има много свободно време, се занимава с привичните си занимания - доноси, писане на безсмислени и дълги текстове, които не отговарят на образованието му, въобще кандилка се по цял ден

XXX 02.12.2019 13:07:00

През 2018 г. Асена Стоименова бе изхвърлена от ИАЛ, но не поради уродливия резултат, който постигна във фарма-сектора, а заради поредния ѝ арогантен отказ да даде обяснение в Народното събрание заради кризата със забранените 62 медикамента за сърце и високо кръвно, с което бяха поставени на изпитание над 180 000 сърдечно болни. Обяснението, че си имала по-важна работа и че всичко, което интересува депутатите по случая е качено на сайта на лекарствената агенция вбеси председателят на парламента Цвета Караянчева. Всички 166 народни представители от всичи партии в пленарната зала гласуваха „за“ принудително довеждане на Асена Стоименова в НС, а малко по-късно тя бе принудена да подаде и оставка, което не попречи на министър Ананиев да я прибере като съветник на граждански договор в МЗ. Междувременно тя си бе подбрала верен заместник за директорския пост в ИАЛ от известна голяма фарма-корпорация, който я наследи, така че ситуацията във фарма-сектора да остане под нейния контрол и задкулисно управление.

Лекар 02.12.2019 11:42:22

Само д-р Семерджиев като министър е дифенирал точния проблем в българското здравеопазване цитиран по горе в статията. Браво

Гост 02.12.2019 13:08:14

Дефинирал проблем, което наистина е много похвално, но пък и да си кажем честно, че е заложил доста други.

Гост 02.12.2019 11:24:04

"Една от най-отвратителните привички на дребните души е, че подозират своите низости и у другите", Оноре дьо Балзак. Още по-отвратително е когато подобни душици са провалени политици!

Гост 02.12.2019 12:00:59

Илко си беше и си остава дребна корумпирана душичка

Гост 02.12.2019 10:45:41

Кой създаде тази добре прикрита фармацевтична мафия?

Как кой 02.12.2019 11:12:54

Ясно е кой - маг.ф. Асена Стоименова е създателят, написано е ясно и с доказателства.

Гост 02.12.2019 11:22:39

Илко, съвсем изкукурига. Цените са в Националния съвет, а не в ИАЛ. Това, че ти се опитваше да управляваш като преди 20 години, в днешно време не ти се получи и си го получи. Явно си се засегнал много, че толкова му обръщаш внимание.

Гост 02.12.2019 10:17:55

Крадецът вика дръжте крадеца. Класика по нашите географски ширини.


Всичко за коронавируса
Още новини
Депутати засипаха с въпроси министър Кондева
24.05.2024 11:17:25

Депутати засипаха с въпроси министър Кондева

Само за ден народни представили внесоха пет въпроса към служебния министър на здравеопазването д- ...

0,44% положителни проби, няма починали
24.05.2024 09:23:54

0,44% положителни проби, няма починали

2 са новодиагностицираните с COVID-19 за последните 24 часа при 453 теста, което прави 0,44% поло ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...