Неделя, 05 Юли 2020
19
авг
18
 

Забраняват на болниците да изискват или приемат доплащане

Забраната за нови дейности няма да се прилага при нововъзникнали обстоятелства и недостатъчност от съответната болнична медицинска помощ

Понеделник, 19 Август 2019 | 16:12:38 Надежда Ненова
18

Забраняват на изпълнителите на медицинска помощ да изискват или приемат доплащане за оказваната им медицинска помощ, гарантирана от бюджета на НЗОК. Това става ясно от промените, предложени от МЗ в преходните и заключителни разпоредби на Закона за лека

Забраняват на изпълнителите на медицинска помощ да изискват или приемат доплащане за оказваната им медицинска помощ, гарантирана от бюджета на НЗОК. Това става ясно от промените, предложени от МЗ в преходните и заключителни разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Изрично е забранено плащането от здравноосигурени лица при лечението с лекарствени продукти при злокачествени заболявания, животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, както и случаите на наличие на показания за

продължаване на лечението над определения в НРД минимален болничен престой

В законопроекта изчерпателно са изброени случаите, в които доплащането е допустимо, като  те се обвързват с изричната инициатива и изрично изразеното искане от лицата.

Здравноосигурените лица ще получават единствено по своя инициатива ще получават срещу заплащане конкретни допълнително поискани услуги по време на болничния си престой. Дейностите, включени в тези услуги, както и реда за получаването им, ще бъдат определяни с наредба на министъра на здравеопазването.

Доплащането е допустимо по инициатива на задължително здравноосигуреното лице и при изразено от него изрично искане за осигуряване на медицинската помощ с лекарствен продукт, медицинско изделие или диетична храна за специални медицински цели, различни от предоставяните от лечебното заведение в рамките на осигуряваната от него медицинска помощ и надхвърляща стойността й, гарантирана от бюджета на НЗОК.

По своя инициатива

здравноосигурените лица имат право на подобрени битови условия,

допълнително обслужване, свързано с престоя на пациента в лечебното заведение, извън осигурените здравни и общи грижи и избор на лекар или екип от медицински специалисти.

 „По този начин се спомага за разрешаването на дългогодишния проблем с нерегламентираните плащания на пациентите за оказваната им медицинска помощ в рамките на задължителното здравно осигуряване и свързаните с нея допълнителни услуги, които те ползват срещу заплащане“, пише в мотивите на министъра.

Припомняме, че по-рано този месец от болничните асоциации (Асоциация на Университетските Болници, Българска Болнична Асоциация, Национално Сдружение на Частните Болници, Национално Сдружение на Областните Многопрофилни Болници, Сдружение на Общинските Болници в България) поискаха незабавните мерки за преодоляване на недофинансирането на здравната система. Сред тях бяха определяне на единни и реални цени на медицинските услуги, в т.ч. клиничните пътеки, освобождаване на доплащанията, както и определяне източниците на дофинансиране в предложения проект за реформа, при запазване на солидарния модел.

Според други промени в закона, РЗИ пък ще е органът, който ще извършва оценка на потребностите от медицинска помощ и ще установява недостатъчност съгласно Националната здравна карта.

С промяната в Закона за здравното осигуряване през Закона за лекарствата се изменя хипотезата, при която

не се прилага забраната за сключване на договори между НЗОК и нови лечебни заведения

за болнична помощ и за нови медицински дейности.

Оттук нататък забраната няма да се прилага при нововъзникнали обстоятелства, когато е установена недостатъчност от съответната болнична медицинска помощ на територията на областта към момента на подаване на заявлението за сключване на договора, установена въз основа на оценка на потребностите съгласно Националната здравна карта. Преценката за недостатъчност ще се прави от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Допуска възможността за

сключване на договори извън сроковете и разширяване предмета на договорите с изпълнители

– болници и комплексни онкологични центрове, получили разрешение за осъществяване на лечебна дейност след провеждане на процедурата, в която НЗОК е дала положително становище за финансиране на съответните дейности. Това важи и за лечебни заведения за извънболнична помощ в случаите, когато е установена недостатъчност от съответната извънболнична помощ въз основа на извършена оценка на потребностите съгласно Националната здравна карта. В тези случаи потребността се оценява от РЗИ.

Определя се двумесечен  срок за извършване от НЗОК на експертизата при скъпоструващи медицинска помощ и лекарствени продукти. По този начин се гарантират правата на пациентите на навременна медицинска помощ.

Допуска се изключение от забраната за заплащане от НЗОК на болнична помощ, извършена от лекар, който не е посочен в договора между НЗОК и изпълнител като специалист на основен трудов договор. Заплащане ще се допуска, когато този специалист е хабилитирано лице от списък, утвърден от Надзорния съвет на НЗОК, извършването на дейността от него е с цел обучение на медицинските специалисти на лечебното заведение и НЗОК е дала съгласие за това по ред и при условия, утвърдени от Надзорния съвет.

Пълния текст на проекта може да видите тук. Коментари по темата

Правила на форума за коментари
VyDe

НЗОК И ЕДИН ЖИВОТ 31.08.2019 10:52:50

В началото на осемдесетте Оги в Кюстендил работеше. Приятелката му мила се казваше Радмила. Мина месец мина два и баща му почина . От таз черна новина Оги апартамент взема. Апартаментэт на морето беше,но Кронев към София го влечеше. Продажбата се изповяда и Оги в Надежда започна да отсяда. Дядо Ботьо от чужбина се върна и парите в кола на Оги превърна. Нова беше тя с корекомски номера. Оги в политиката навлезе и за малко ВМРО да залезе. В Илинден беше той,а кметицата помни още тоз герой. Панелката в Надежда тясна,правеше Радмила бясна. Тя пианото продаде апартамента даде и пари от тате взе в центъра да живеят те като истински царе. Но апартамента нов беше целият като след лов. Но Оги пари няма и пак ще моли баба Диана. Оги втара градска оглави и без малко не я за три, но пък Глинка се с приятели. След тези мъки и неволи Оги на Глинка се помоли.Шеф в Здравната каса да стане той,а от там и истински герой. И парите заваляка и дните в екскурзии отлетяха. Оги шефа заговори и безцеремонно го помоли. Имам една мечта,жената да работи в касата. Конкурс веднага се формира и завчас Радмила на Енос се намира. Но и тя шеф да стане иска и затова на Оги постоянно писка. Друг конкурс се зареди и отдел правен тя оглави. Оги имаше една мечта, стара джипа беше тя . Мечтата се осъществи и Радмила в Хюндай се качи. Мина година мина две и Дечо касата пое и Оги имете. И от мечта на мечта семейството остана без деца. Мина година мина две и Оги остаре. Старец беше той ,няма помен от някогашният герой. Гледа през прозорец прашен как светът е толкова ужасен. Няма деца и внуци , а само кучето Дуци. Всички прилики с действителни лица и събития са случайни и неволно!!!!!

Гост 02.09.2019 08:44:17

Панелката в Надежда тясна правеше Радмила бясна.Е това е класика.

Гост 31.08.2019 17:53:46

Няма общо със статията,но ми харесва.

Gogo 31.08.2019 14:48:08

Браво.

Чичо Петър 26.08.2019 15:10:04

Няколко прости неща са нужни , но никой от политицище няма топки да го направи , а който опита - слагат бързо на мястол И така , който направи написаното по-долу , ще вкара в ред НЗОК и парите за здраве ще стигат : 1. Държавата да превежда цялата необходима сума за здравни осигуровки които дължи - държавата трябва да осугурява държавни служители , военни , полиция , пенсионери , ученици и т.н. Общата сума е към 1,8 млрд , а години наред с мъгляви обяснения се превеждат 900 млн в НЗОК - ето ви причина 1 за дефцит 2 Пзарен принцип на осигуряване - пускат се още 2-3 частни фонда , а задължителните здравни вноски на всеки от нас се трупат на лична партида и следват пациента - т.е сами решаваме къде да се осигуряваме. НЗОК не е привилигерована , а в чиста пазарна конкуренция с тези фондове - тогава да видим как болниците ще изписват не направени операции или по-скъпи лекарства при положение че има по-евтин вариант 3 Тврдо изписване по активно ещество/ИНН/ , а не по трговско име , най-евтиното от даден клас лекарство се изплаща 100% за лекарствата плащани с обществени средства - т.е по НЗОК и болнично лечение . Лекарите да са длжни да го спазват - иначе санкции , фармацевтите да имат право при неспазване да заменят с най-евтиното от класал Поощрения за лекари и фармацевти които спазват , наказания и глоби за тези които нае спазватл 4 Всяко лекарство от даден клас активно вещество по-скъпо 25% и нагоре от най-емтиното в класа не се допуска до реимбурсиране с обществени средства 5. Най-воните лекарства /нови като химическа морекула/ се заплащат на нивото на съществуващи такива , ако нямат категорично по-добър ефект от тях /по дълга продължителност на живота , по-скорошо връщане на трудоспособност и т.н - пример - Германия/ 6 Лекарствтаа без рецепта и тези с рецепта , дза които производителя е декларирал , че не желае да участва за заплащане с обществени средства /НЗОК и болници/ се оставят на свободно пазарно ценообразуване без намеса на държавата - гарантирано цените им няма да се повишат а ще паднат! 7. Въвеждане в болниците на длъжността икономически мениджър - не лекар , а добр управленец икономист Никое правителство от началото на промените до сега нямаше топките да го направи , защото у нас левите изведнъж стават десни като дойдат на власт и обратното. Иначе преди избори във всички проглами в частта здлавеопазване задлжително стои подобна лекарствена политика , а след изборите

Elf 26.08.2019 17:46:04

Vij ti kakav dobar chovek si bil batka........Tz-Tz........Sega ot nas se ochakva da ,,ahnem,,nali ?

Гост 22.08.2019 16:05:57

Jebem ti demokraciu,jebem ti regulacio ,jebem ti i sve !

Важно уточнение! 22.08.2019 20:49:05

ПСЕВДОdemokraciu!

Elf 23.08.2019 08:29:06

Bash arno prichano je !

Гост 20.08.2019 20:03:27

Киро Мената на плажа ли слънчасал ги пише тези чекии ¿

Компетентен 20.08.2019 18:34:28

Империята отвръща на удара - така изглежда меропиятието . 400 - те болници в България поискаха повече мангизи , пишман - министърът натиска доплащанията . Посланието е - не рипайте и нема да ви закачаме. Е болниците накрая ще започнат да приемат само "доброволни дарения" . Тези не ги лови никой закон нито разпоредба , нали ?

Гост 20.08.2019 19:59:42

Тъй като шибаната ви касичка нищо реално не е гарантирала и неостойно стила, то ДОПЛАЩНИЯТА са напълно законни и логични. Нямаш остойностяване-не можеш да докажеш, че си осигурил нещо на 100% от реалните разходи.

Дъщеря Диана 20.08.2019 11:28:07

Има ли други работещи в НЗОК освен лицето Радмила Кронева да са: Дали празен плик на сватбата на детето си. Не познават една от внучките си. Не са виждали десет години другите си две внучки. Дали са детето си да го гледат на 100 км.от тях за дванадесет години. Не са помогнали по никакъв начин на дъщеря си, за да завърши висшето си образование. (редовно следване). Коментари по въпроса да правят само хора които са също толкова заинтересовани за децата си като нея.

Пенкова 20.08.2019 11:45:59

Аз за деца и внуци умирам,но има всяка и боклуци.

Патриот-майтапчия 20.08.2019 08:50:19

Нашата Партия, другарки и другари, ще осигури качествена, безплатна и общодостъпна, 24 часова медицинска помощ за работническо-селската аристокрация!

лекар 19.08.2019 21:43:42

Майко мила.... Айн Ранд го е описала много добре това комунистическо мислене

Гост 19.08.2019 23:35:10

да бе, ненормални комунисти!

Гост 19.08.2019 18:13:36

Доплащането се задава с неумолима сила и никой с нищо не може да го спре,камо ли с някакви си декрети.


Всичко за коронавируса
За героите в бялo
Още новини
Д-р Васил Трайков: Още търся любимото си занимание освен професията
05.07.2020 10:03:49 Невена Попова

Д-р Васил Трайков: Още търся любимото си занимание освен професията

Д-р Васил Трайков завършва медицина в МУ - София през 2000 г. с отличие. След дипломирането с ...

180 са новозаразените с COVID-19
05.07.2020 08:41:02

180 са новозаразените с COVID-19

180 са новодиагностицираните с COVID-19 лица през последното денонощие. PCR тестовете, направени ...
Актуална тема
С вещици и плашила - напред срещу ваксина за COVID-19
11.05.2020 17:43:05 Невена Попова

С вещици и плашила - напред срещу ваксина за COVID-19

В дните, когато целият свят е обърнал поглед към научните лаборатории в очакване на резултати, ко ...

Доброто може да бъде заразно – не като вируса, по-силно от него
16.03.2020 15:50:55 Невена Попова

Доброто може да бъде заразно – не като вируса, по-силно от него

Тези дни злото ни връхлетя изведнъж и парализира сетивата на всички и на всеки. Стрелките на часо ...

Лъжичките катран в меда или упреците, когато е спасен човешки живот
10.08.2019 10:14:58 Надежда Ненова

Лъжичките катран в меда или упреците, когато е спасен човешки живот

В края на миналия месец лекари от две болници спасиха живота на свой колега, получил масивна бело ...

Кръглата маса и моделът „Ананиев“ (Обзор)
16.07.2019 17:33:30 Надежда Ненова

Кръглата маса и моделът „Ананиев“ (Обзор)

Повече здравни фондове ще разпределят парите, с които в момента борави НЗОК. Запазва се и доплаща ...