Вторник, 18 Юни 2019
13
ноем
1
 

Кратък обзор на приетите нормативни актове в здравеопазването през октовмри 2017 г.

Понеделник, 13 Ноември 2017 | 14:38:57 Калина Михайлова, адвокат
1

От днес Zdrave.net, заедно с утвърдени юристи в сферата на здравеопазването, започва да информира читателите си с кратки обзори относно актуалното законодателство в секторa, към предходния месец. Предоставяме на вашето внимание първия материал - за

От днес Zdrave.net, заедно с утвърдени юристи в сферата на здравеопазването, започва да информира читателите си с кратки обзори относно актуалното законодателство в секторa, към предходния месец. Предоставяме на вашето внимание първия материал - за месец октомври.

1. ДВ брой 84 от 20 Октомври 2017г.е публикувана нова НАРЕДБА № 2 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ", Издадена от министъра на здравеопазването.

Коментар: След поредното съдебно оспорване, в края на 2016 г. Министерство на здравеопазването прие няколко нови наредби, сред които и Наредба № 9/2016 г. за утвърждаване стандарта по Ортопедия и травматология. Така образуваното дело срещу предходната Наредба № 21 от 2004 г. бе прекратено от ВАС в края на 2016г. /*Определение № 13101 от 02.12.2016 г., адм. д. 4336/16, ВАС, Четвърто отделение/ , т.к. наредбата е вече отменена чрез промените в Закона за лечебните заведения. През февруари 2017г. пък друг състав на съда с определение спира действието на новоприетата наредба.

Именно поради тази причина, почти година по-късно в брой 84 на Държавен вестник се публикува приетата Наредба 2 ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“.

 

2. В ДВ, брой 86 от 27 Октомври 2017 г. е публикувана НАРЕДБА № 3 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "СПЕШНА МЕДИЦИНА", Издадена от министъра на здравеопазването,

Коментар: Много дискусии и разгорещени спорове породи медицинският стандарт по Спешна медицина, който въвеждаше редица непостижими изисквания към лечебните заведения, свързани с тяхната материална база, числен състав, оборудване и др.

С окончателно решение на петчленен състав на ВАС през март 2017 г. бе отменена Наредба № 12/30.12.2015г за утвърждаване на медицински стандарт по „Спешна медицина“ /*Реш. № 2759/ 07.03.2017 по адм.д. 11858/16, ВАС, Петчленен състав - II колегия/. Поради това сега /от края на октомври 2017 г/  влезе в сила и се прилага новоприетата НАРЕДБА № 3 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "СПЕШНА МЕДИЦИНА".

 

3. В ДВ, брой 84 от 20 Октомври 2017 г.  Е публикувано изменение в НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ ПО ЧЛ. 35Г, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ДВ, БР. 65 ОТ 2007 Г.)

Коментар: Промените в посочената наредба се отнасят единствено до производителите на медицински изделия. Въвеждат се допълнителни изисквания като се препраща към нормативно установените критерии в Закона за медицинските изделия.

Процедурата по отпускане на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия остава същата  / за справка виж *Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания/

След преглед и преценка на състоянието на пациента при възникнала необходимост от помощни средства за хора с увреждания, личният лекар насочва пациента към специализирана по профила ЛКК, която следва да изготви протокол. 

Ако здравноосигуреното лице разполага  с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК , в което е отразена необходимостта от помощни средства, не е необходимо да се издава протокол от специализирана  ЛКК.

Изискванията към специализираните ЛКК по профила на заболяванията са въплътени в Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. Тези комисии следва да се образуват към областни МБАЛ, клиники по съответната специалност към УМБАЛ, УСБАЛ, ДКЦ (МЦ) на област.

 

4. В брой 86 от 27 Октомври 2017 г. бе публикуван и ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г.)

Важна част от кодекса, касаеща здравеопазването е забраната на  обезпечението на иск за парично вземане върху вземания на лечебни заведения от Националната здравноосигурителна каса. Това означава в практиката, че когато лечебното заведение дължи сума на някого, то лицето не може да гарантира вземането си чрез запориране на средствата от НЗОК.

Промяната, допълнила „недопустимите обезпечения“ (чл. 393 ГПК), предизвиква редица спорове. Противници на направената промяна я окачествяват като несполучлив опит за решаване на проблемите с недофинансирането на болниците и лошото управление на средствата.

Адвокат Калина Михайлова е завършила в Софийски университет „Свети Климент Охридски“, специалност „Право“.

През 2014г. става член на Софийска адвокатска колегия и оттогава специализира главно в сферата на медицинското, търговското, административно право, както и в осъществяване на процесуално представителство по възникнали казуси. Притежава опит и в областта на трудово и облигационно право.

През последните години работи основно в сферата на медицинското право и проблемите, свързани с управлението и функционирането на лечебните заведения, обществено здраве, анализ и приложение на здравното законодателство, процесуално представителство.

Участва в екипи на редица неправителствени организации, търсещи промяна и оптимално решаване проблемите в сферата на здравеопазването." Коментари по темата

Правила на форума за коментари
VZW2

полезно 13.11.2017 16:26:39

много полезно и рационално е това.


Още новини
Нова методиката за изследване на кръвта въвеждат във Варна
18.06.2019 14:57:42

Нова методиката за изследване на кръвта въвеждат във Варна

С нова апаратура в Районния център по трансфузионна хематология във Варна ще бъде въведена и нова ...

Д-р Николай Брънзалов: Административната дейност смазва личните лекари
18.06.2019 13:43:49 Надежда Ненова

Д-р Николай Брънзалов: Административната дейност смазва личните лекари

Тенденцията е ясна. Семейните лекари намаляват. 6 лекари на 10 000 души, това означава, че н ...
Актуална тема
Безвъзмездното кръводаряване - възможно ли е наистина у нас?
22.01.2019 10:18:42 Надежда Ненова

Безвъзмездното кръводаряване - възможно ли е наистина у нас?

„Имате ли нужда от кръв?“ и „Предлагам изгодно!“ Това са два въпроса, кои ...

Пълно прекрояване на системата през Закона за бюджета на НЗОК предлагат управляващите
15.10.2018 18:31:56 Ирина Пекарева

Пълно прекрояване на системата през Закона за бюджета на НЗОК предлагат управляващите

Повсеместно прекрояване на здравната система планират управляващите. В огромната си част променит ...

Медицинските специалисти: Смъртта на пациент не се преживява
27.08.2018 17:07:48 Надежда Ненова

Медицинските специалисти: Смъртта на пациент не се преживява

Смъртта на 33-годишната родилка Ренета Томова в Сливенската болница отново отвори дебата за лекар ...

Лимитите продължават да задушват системата, докато НЗОК се задъхва от лекарства
20.04.2018 17:32:03 Полина Тодорова

Лимитите продължават да задушват системата, докато НЗОК се задъхва от лекарства

Националният рамков договор вече е факт. Въпреки заявката за по-добрите условия, в които ще работ ...