Вторник, 26 Септември 2023
19
юни
17
 

МЗ сменя изцяло устройството си

Понеделник, 19 Юни 2017 | 16:13:46 Надежда Ненова
17

Министерството на здравеопазването изготви нов Устройствен правилник, с който да бъде заменен сега действащият от 2015 г. Мотивите на министър проф. Николай Петров са, че сегашният правилник създава затруднения в оперативната организация на работа на а

Министерството на здравеопазването изготви нов Устройствен правилник, с който да бъде заменен сега действащият от 2015 г. Мотивите на министър проф. Николай Петров са, че сегашният правилник създава затруднения в оперативната организация на работа на администрацията на МЗ поради неефективна организационна структура и е нужно да се създаде нова организационна структура, която оптимално и ефективно да подпомогне министъра на здравеопазването в изпълнение на неговите функции съобразно приоритетите на правителството.

„Основната цел на проекта е да бъдат предприети действия за оптимизиране и повишаване ефективността на работа на администрацията на МЗ. Това се налага поради констатиране на дублиращи се и разпокъсани функции между административни звена на МЗ, както и на щатна численост, която не е съобразена с обема на възложените дейности и с приоритетите на МЗ към настоящия момент. Проблемите са възникнали поради това, че настоящите функции и структура на МЗ са определени в началото на 2015 г. и оттогава не са актуализирани съобразно приоритетите в работата на министерството“, пише в доклада на министър Петров до Министерски съвет .

Според частичната оценка на въздействието настоящата структура на МЗ не отговаря в пълна степен на изискванията на Закона за администрацията. Например правните дейности са в специализираната администрация, а съгласно Закона за администрацията те следва да са в общата администрация.

Няма добре структурирана финансова дирекция, която да се съсредоточи върху финансовите въпроси на здравеопазването, тъй като е налице смесване със стопански дейности. Няма структура, която да е ангажирана приоритетно с дейностите по интегриран подход за работа с наркозависимите лица. Липсва самостоятелна структура с отговорности в областта на международните дейности, което не е ефективно предвид предстоящото Председателство от страна на Република България. Дейностите във връзка с общественото здраве са разпокъсани в различни дирекции. Разпокъсани са и дейностите в областта на управлението на международните проекти и програми и електронното здравеопазване, въпреки че въвеждането на електронното здравеопазване е тясно свързано с европейското финансиране и с ефективното изпълнение на съответните проекти. Звено „Сигурност на информацията“ е натоварено с административни дейности по контрола на охраната и сигурността на сградите и съоръженията. Дейностите по обществените поръчки не са обособени в отделно звено. Дейностите по протокол и връзки с обществеността са отделени едни от други, като протоколът се организира в рамките на международните дейности.

Поради тези причини, министър Николай Петров предлага да бъде създадена самостоятелна дирекция „Бюджет и финанси“, в която да се съсредоточат единствено функциите, свързани с бюджетните и финансовите въпроси. По този начин новото структурно звено ще изпълнява точно определени и ясно дефинирани задачи, без да бъде натоварено с други функции, които биха могли да доведат до забавяне на изпълнението на дейностите от финансов характер.

Обединяване на всички дейности, които имат административно – технически и стопански характер в едно структурно звено чрез създаване на дирекция „Административни дейности“ с цел тяхното всеобхватно администриране и недопускане на разпокъсването им между отделни структурни звена.

По отношение на специализираната администрация на МЗ министърът предлага да бъдат обединени функциите в областта на общественото здраве в едно структурно звено - дирекция „Здравен контрол“, която ще има за задача и да подпомага дейността на главния държавен здравен инспектор.

Създаване на самостоятелна дирекция „Промоция и профилактика на болести и зависимости“ със задачи, свързани с приоритетите, залегнали в основата на коалиционното споразумение на правителството относно интегриран подход към зависимостите. В тази дирекция ще бъдат съсредоточени и дейностите по създаване и изпълнение на политики по превенция и лечение на социално – значими заболявания като ХИВ/СПИН и туберкулоза.

Обособяване на дейностите по обществените поръчки в отделно звено поради отчитане на спецификата на дейността и на специалното правомощие на министъра на здравеопазването по провеждане на обществени поръчки в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“. До този момент обществените поръчки следваше да се администрират от повече от едно структурно звено, което създава риск от дублиране и разпокъсване на функции и отговорности.

Обособяване на самостоятелна дирекция „Международни дейности“ с цел постигане на максимална ефективност при изпълнение на ангажиментите в областта на здравеопазването по време на българското Председателство през 2018 г., като и създаване на дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“, в която да се съсредоточават и дейностите в областта на електронното здравеопазването, тъй като неговото въвеждане зависи и от успешното изпълнение на проекти.

Всички предложени промени се извършват, без да се налагат изменения в щатната численост на МЗ, пише още министърът.

За пълнота, в проекта се посочват и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, които не се променят в сравнение с настоящия момент. Извършва се допълваща редакция в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата. С нея на агенцията се възлагат функции по техническо осигуряване дейността на Комисията по етика за многоцентрови изпитвания.

„Посочените цели съответстват в пълна степен на приоритетите в областта на здравеопазването, залегнали в основата на коалиционното споразумение на правителството, тъй като въвеждат административно-организационни механизми за ефективна работа. Предложеният нов Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването е съобразен и с предложените от МЗ цели и мерки, които да бъдат включени в управленската програма на правителството, тъй като изградената в нормативния акт структура се базира на приоритетите в съответните области“, пише още министър Петров.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
xDuy

Гост 19.06.2017 23:35:18

Пък ние в одита си живеем задружно, като едно голямо семейство. В агенцията ни цари любов и разбирателство, защото сме подбирани по едни и същи справедливи критерии и ръководството се отнася към всички с любов и доверие. Дай Боже всекиму такава прекрасна работна атмосфера!

Гост 20.06.2017 08:52:10

В одита още ли се навеждате на патката Кръстева, че то кръст ви не остана да подгъзувате?

Гост 20.06.2017 10:34:22

Да, имаме си ноу-хау, подход, който си е само наш

Гост 20.06.2017 21:05:37

Евала! Да ви е сладко!

Гост 20.06.2017 09:29:23

Аууу, колко сте изнервени нещо. Що ли ::::))))

Инспекторат 19.06.2017 21:25:00

Андреевче, следиш ли конкурсът за главен секретар в МЗ. Те така се назначава главен секретар, не като теб в НЗОК. Значи ти пак .... цвички... други подробности... но легитимно мила, не само с любов

Гост 19.06.2017 22:50:17

Смеех, че те чупещите тъпомера в инспектората на НЗОК, та и на МЗ да не са с конкурси? Май ги назначаваха по едни специфични умения

Бъди здрав 19.06.2017 22:21:54

Като тъпчеш на едно място става дупка, а в тази дупка можеш само да пропаднеш. Колкото по-ниско е човек душевно, толкова по-високо вири нос. С носа си се тегли натам, докъдето с душата си и с ума си не е дорасъл.

Гост 20.06.2017 09:31:52

Когато върхът в кариерата ти е даден даром на тепсия, следва да снижиш глава и да си го ползваш докато можеш. А като осъзнаеш и какви последици влече незаконното ти назначение, съвсем трябва да замлъкнеш, щото идва един ден наречен от народа Видов.

Аха 21.06.2017 10:48:25

То така и стана-01.02.2017 г. и следващите...

Гост 19.06.2017 18:13:16

'без да се налагат изменения в щатната численост на МЗ, пише още министърът.' ХА0ха-ха. Не съкратят ли поне 10% от чоплещите-си-цял-ден-носа отварящи една и съща екселска таблица, то просто значи са си преместили папката от лявото бюро на дясното. Мижитурските реформи на комунягите са само в смяната на имена на отдели. Технически -нищо. И така до следващия нищоправец. Затова и с десетилетия - едно голямо нищо, осигуряваме 'заетост' на тутманици и понички . МЗ като една голяма социална туристическа спалня и т.н

Гост 19.06.2017 22:05:00

Оооо, МЗ е нищо в сравнение с НЗОК. Заповядай при нас, за да видиш истинските тутманици и понички... или по-скоро не влизай вътре. Там са останали 30% от хората. Другите са навън...по ресторанти, магазини, в кафетата, в къщи, вършат си личната работа.

мъдростта на шопа 19.06.2017 17:39:55

Устройствените правилници са създадени за да се устройват едни и същи хора на едни и същи позиции

Гост 19.06.2017 21:21:53

Устройствените правилници са създадени за да се устройват нашите хора на верните места

препатил 19.06.2017 22:37:01

Оооо елате да видите , когато се правят атестациите на служителите тогава най- добре ср вижда кои са от нашите.

Гост 19.06.2017 16:30:17

МЗ смени 4 пъти устройствения си правилник за тези 3 години, а Глинка Комитов не може да прокара нито един през надзора. Съответно в касата от 7 години не са пенсионирали никой в пенсионна възраст. Що ли.....?

Гост 19.06.2017 17:49:15

Не тъгувай мила, че си вън от играта. Продължавай да се навърташ покрай Лъчо и може пък да възкръснеш


Всичко за коронавируса
Още новини
Представиха обновения информационен портал за ваксинопрофилактика
25.09.2023 18:11:59 Надежда Ненова

Представиха обновения информационен портал за ваксинопрофилактика

Обновеният информационен портал за ваксинопрофилактика „Плюс мен“ беше представен по ...

FDA спря подкожен имплант - помпа с GLP-1 агонист за диабетици
25.09.2023 17:36:30

FDA спря подкожен имплант - помпа с GLP-1 агонист за диабетици

Група от независими съветници към Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) гласува п ...
Актуална тема
Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...