!
Неделя, 10 Декември 2023
25
апр
7
 

Незаразните хронични болести – решение на всички нива

Сряда, 25 Април 2018 | 11:10:19 Д-р Станимир Хасърджиев
7

Общественото здраве е едно от най-големите предизвикателства, пред които нашето общество и политици ще се изправят в близко бъдеще. Неговото подобряване е затруднено от множество фактори. Сред тях са както демографските промени, нарастващият брой на за

Общественото здраве е едно от най-големите предизвикателства, пред които нашето общество и политици ще се изправят в близко бъдеще. Неговото подобряване е затруднено от множество фактори. Сред тях са както демографските промени, нарастващият брой на засегнатите от незаразни заболявания, увеличаване на тежестта върху здравната система и недостигът на пари, така и липсата на последователни и устойчиви политики и прилагане на технологичните иновации в традиционните здравни области.

Подобряване здравето на нацията е тема, която ще придобие още по-голямо измерение от това, което наблюдаваме днес. Общественото здраве трябва да бъде включено в променящите се когнитивни рамки, а правилната посока е тази на по-голяма отговорност на повече нива. За да се справим с предизвикателствата на общественото здраве, трябва да мислим извън нарастващите разходи за здравеопазване и недостига на персонал. Това означава да включим здравето в почти всички области на живота, като от огромно значение е това да се обвърже с приемане на политики за научни изследвания и прилагане на иновациите. Здравето не може да се разглежда само, като отделно политическо поле. Незаразните хронични болести, като сърдечносъдови заболявания, диабет, рак, ХОББ, астма и много други са свързани със съвременния начин на живот на всеки един индивид и на обществото като цяло. Те водят до загуба на 3,4 милиона години в трудоспособност в страните от ЕС и представляват повече от 70% от разходите за здравеопазване в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В Европа хроничните незаразни болести представляват почти 86% от смъртните случаи и 77% от тежестта на заболяванията, като непрекъснато увеличават натиска върху здравните системи, икономическото развитие и благосъстоянието на голяма част от населението, особено при хората над 50 годишна възраст (1,2).

Според Беатрикс Вепнер и Сузане Гизеке от Центъра по иновативни системи и политика от Австрийския институт по технологии, основните рискови фактори за развитието на незаразните хронични болести са поведенчески, биологични, такива свързани с околната среда и социално-икономически. Най-важната група фактори са поведенческите. Те включват в себе си начинът на хранене, употреба на алкохол и тютюнопушене, липсата на физическа активност. Биологичните фактори са втори по значение, като към тях спадат високо кръвно налягане и индекс на телесната маса, холестерол. Към рисковите фактори на околната среда от най-голяма значение са замърсяването на въздуха, работната среда и наличието на голям трафик в близост до мястото на живот в градска среда. Социално-демографските и икономически фактори са изключително важни за ограничаване на хроничните незаразни болести. Социално-технологичните тенденции от друга страна, като иновациите в медицината, се считат за факторите с най-малко влияние за превенция на незаразните болести. Иновативните терапии и лечение могат да променят дадено заболяване, ако се открие наистина революционен продукт, но обикновено цената на тази иновация е висока и минава доста време докато въпросния продукт достигне критична маса от нуждаещи се.

Това е и причината, провеждането на политики, които търсят само решение на проблема днес и сега, да не сработват и да не са ефективни. Ефект нямат и традиционните похвати в областта на общественото здраве насочени към въвеждане на нормативни забрани и рестрикции. Здравните политики трябва да обхващат мерки и стъпки, които да могат да отговорят на бързо развиващите се предизвикателства в областта на общественото здраве така, че да се развият политики, които гледат към бъдещето.

Едни от най-прогресивните изследователи на общественото здраве, участвали в проекта FRESHER (FoResight and Modelling for European Health Policy and Regulation) смятат, че съсредоточаването на политиките само към традиционните рискови фактори няма да ни помогне да се справим с бремето на незаразните хронични болести. Трябва да се разшири обхвата на действие, да се анализират различни тенденции и да се обмисли прилагането на иновации в областта на храненето и тютюнопушенето, както и в системите за здравеопазване, равнопоставеността, градското развитие и демографските промени. Самите здравни власти, работещи в изолация и не използващи компетентността и ресурсите на бизнеса, не са достатъчно ефективни, за да се зададе нова посока на развитие на общественото здраве и по-специално при справянето с незаразните болести. Инерцията на съществуващите структури и институции в сектор здравеопазване и свързаните с тях сектори може да попречи на развитието на нови възможности, произтичащи от напредъка на съвременната наука и технологиите. Здравната политика трябва адекватно да следи и отразява новостите и промените в стила на живот на хората. Новите тенденции в начинът на живот имат потенциала да променят много. Необходимо е обаче системите да се адаптират около непрестанно променящите се нужди и потребности на хората, в частност и на пациентите. Овластяването на гражданите чрез обучения на всички нива може да доведе до положителна промяна в навици и поведение, което да доведе до намаляване на риска, включително с помощта на новите технологии. По този начин образованите граждани и пациенти и научния прогрес заедно могат да станат активна част в борбата с незаразните  заболявания. С правилните политически действия на точните места, различията в начина на живот могат да доведат до една от най-важните промени, а именно подобряване на качеството на стоките, които консумираме и стимулиране на консумацията на по-добри продукти. Пример за такива промени се наблюдават в хранителната, автомобилната и тютюневата индустрия, където, трябва да се отбележи, че след години научни изследвания и разработки, сега се наблюдава пълна трансформация, насочена към създаване на по-добри алтернативи, които дават надежда за подобряване както на индивидуалното, така и на общественото здраве.  

Ограничаване на негативните фактори, влияещи върху поведението и навиците на съвременния човек, е една много трудна сфера за прилагане на политики, тъй като е нужен баланс между частния и обществен интерес. Има нужда от смел и нетрадиционен подход, за да се стартира и от нестандартно и отворено мислене, което да даде път на по-добрите практики и алтернативи. Тези алтернативи трябва да бъдат създадени така, че да могат да бъдат приети от хората и обществото, а не да бъдат приемливи само за здравните власти. В тази посока работят и инвестират най-напредничавите компании и това не е случайно. Те отдавна са разбрали нуждата от по-добри и качествени продукти, които да щадят здравето на техните клиенти, които да отговарят на неговите очаквания. Затова, развитието на партньорства с бизнеса в областта на научните изследвания, технологиите и иновациите е само една възможност за новаторство и експериментиране.,

Но, за да се справим успешно с незаразните хронични болести в бъдеще ще ни е нужно да работим в много посоки, за които днешните политици дори не се замислят. Това, което е вършило работа вчера и днес, може изобщо да не бъде приложимо утре или след 30 години. Затова е важно здравните политики да бъдат прилагани във всички области, да напуснат познатите шаблони, използвани до сега и да бъдат съобразени с начина на живот на хората, който не винаги може да се промени само със законодателни инициативи и забрани. Напредъкът в науката и технологиите и опитът и познанията на неправителствения сектор и бизнеса са незаменим съюзник за всички здравни власти в областта на общественото здраве и в борбата с незаразните хронични болести.

Д-р Станимир Хасърджиев е един от основателите и председател на Национална пациентска организация (НПО) – най-голямото обединение на пациентски организации в България, признато за национално представителна организация за защита правата на пациентите в България. НПО обхваща над 80 организации от цялата страна, представляващи пациенти с различни социално-значими и редки заболявания. През 2013 г. д-р Хасърджиев е избран за член на Управителния съвет на Европейски пациентски форум (EPF), а през 2014 г. заема позицията Генерален секретар на Patient Access Partnership - партньорството на европейско ниво за достъп до качествено здравеопазване.

Източници:

1.    Mendis S, Chestnov O (2014) The global burden of cardiovascular diseases: a challenge to improve. Current Cardiology Reports 16(5):1–9
2.    Raeburn J, McKee M et al (2014) Global status report on non communicable diseases 2014. World Health Organization
3.    (2015-2017), FRESHER (FoResight and Modelling for European HEalth Policy and Regulation)
4.     Wepner B, Giesecke S. (2018) Drivers, trends and scenarios for the future of health in Europe. Impressions from the FRESHER projectКоментари по темата

Правила на форума за коментари
ZD3w

Гост 26.04.2018 01:34:06

Имам бидон с Вазелин за Хаси.

ЛюдмилТрифонов 25.04.2018 23:51:54

Политики, иновации, рискови фактори: поведенчески, биологични, околна среда... Нещата в случая са твърде простички, лесни за овладяване и евтини. Незаразните заболявания са ЗАРАЗНИ. Всички те са различни прояви на една невроинфекция, развиваща се в Централната нервна система. Заболяването е от нозологичната група на Кожно-венеричните заболявания. Поради особеностите му и високия контагиозен индекс, то е с мащабите на пандемия. Излекуването е възможно при всички негови патологични прояви. Сега струва около 25-30 лв./мес за един пациент. Терапията се провежда само медикаментозно и продължава 3-5 и повече години. Това е известно от 30 години на 20-30 наши медицински специалисти. Прилагането в масов мащаб може да започне от 6 часа утре сутринта. За повече виж https://www.facebook.com/notes/1768001650174980/

Потърпевш 25.04.2018 22:14:16

Лигльо и тарикатче, с типичен поглед на обърната резба!!! Измислената НПО е само хранилка за администрацията си спонсорирана по незнайни пътища!

Гост 25.04.2018 19:43:16

Тази снимка е като плакат от улица с барове за млади метросексуални стриптизьори , където баби от пациентски организации отмарят гледайки прашки на пилона...Mу ха-хааа

willy 25.04.2018 13:00:31

Много, много думи..много малко съдържание- прозрение, разбиране и решения. И пак трябва да си припомням за вредата от глупавите хора

Elf 25.04.2018 12:46:09

Doktor e po usvojavaneto na sredstva,momcheto,.Magareto ste hvane za spindela -rabota nema da hvane.Zavisimost......

БЛС-Въоръжено Крило 25.04.2018 12:14:07

Ха-ха-ха. Авторът Хасъра да не разтяга локуми и халви ,а да ходи да хваща здравната служба в село Гугутка и да прелгежда населението като нямало медицински персонал. О,чакай забравих, че той вече се е деквалифицирал и пенсионирал с хроничното заразно заболяване -МЪРЗЕЛ и усложненията му от лежането на сянка в хранилката на пациентска организация. Много по-лесно е да лежиш на една кълка и да казваш кое как трябва да е и как другите да го свършат преписвайки при това чужди трудове , коафиран и с изгладена копринена ризка и вратовръзка далеч от лиги, кръв и бульон от бактерии и вируси в лицето на предния фронт на здравеопазването. Найс а ...?


Всичко за коронавируса
Още новини
Д-р Наташа Цекова - Трайкович: Обичам да чета по кожата - това е моето призвание
10.12.2023 09:46:22 Невена Попова

Д-р Наташа Цекова - Трайкович: Обичам да чета по кожата - това е моето призвание

Д-р Наташа Цекова - Трайкович се дипломира в Медицински университет - София през 2009 г. През ...

Над 12% положителни проби, няма починали
10.12.2023 09:23:48

Над 12% положителни проби, няма починали

51 са новодиагностицираните с COVID-19 за последните 24 часа при 417 теста, което прави 12,23% по ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...