Събота, 19 Септември 2020
11
септ
47
 

Росен Иванов: Уволниха ме заради донос от "Мазератито"

Петък, 11 Септември 2020 | 14:44:55
47

В отворено писмо уволненият тази седмица от министъра на здравеопазването изпълнителен директор на ИА „Медицински надзор“ Росен Иванов заяви, че причината за уволнението му е анонимен „сигнал“. Той уточнява, че сигналът само се

В отворено писмо уволненият тази седмица от министъра на здравеопазването изпълнителен директор на ИА „Медицински надзор“ Росен Иванов заяви, че причината за уволнението му е анонимен „сигнал“. Той уточнява, че сигналът само се води анонимен, въпреки че всички знаели, че авторът му е „с инициали П.Б., по-известна с цветистото прозвище „Мазератито“.

Росен Иванов казва още, че писмото няма никакъв политически контекст и настоява да не се разглежда през призмата на политическата конюнктура. „Просто съм длъжен, като почтен човек, да изчистя доброто си име и това на ръководството на ИАМН“, пише той.

Ето и пълния текст на писмото, адресирано до министър-председателя Бойко Борисов, здравният министър проф. Костадин Ангелов и медиите:

Уважаеми професор Ангелов,

Днес, 09.09.2020 г., от медиите научих, че след като била извършена проверка в агенцията, сте ме освободили от заеманата длъжност в изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Това се случва в момент, когато съм в отпуск по болест (считано от 02.09.2020 до 15.09.2020 г., включително).

Вие, разбира се, добре знаете, че не сте ме поканили (както е редно), за да ми връчите заповед за уволнение.

Също така добре знаете, че откакто поехте ръкводството на здравното министерство не проявихте никакъв интерес към работата ни в изпълнителна агенция „Медициски надзор“ и не намерихте дори 2 минути, за да разговаряте с мен, като изпълнителен директор на една от най-значимите институции в системата на здравеопазването. Може би в един такъв разговор щяхте да научите много неща за дейността на тази мега агенция, за нашите проблеми, за нашите успехи, за нашите работни планове, за подготвените проекти за нормативни промени, които ще създадат условия за значително по-ефективна работа, както в областта на контрола, така и в областите на трансплантациите и регистрациите на лечебни заведения в страната.

Фактът, че не проявихте никакво внимание към агенцията, не може да се възприеме като нещо друго, освен като проява на неуважение към труда на служителите, които, особено в последните месеци, са действително претоварени от работа по пристигащите стотици и стотици жалби и сигнали от пациенти (неудовлетворени от медицинското обслужване), към работата на всички останали експерти, чиито ежедневни усилия допринасят за постигане на трудния баланс в изключитено сложната за управление система на здареопазването.

За сметка на това обаче по незнайни причини обърнахте много сериозно внимание на един анонимен „сигнал“ (макар всички да знаят, че авторът му има инициали П.Б., по-известна с цветистото прозвище „Мазератито“, и че тъкмо тази жена, известна от близкото минало с поредица скандали в МЗ и в много други ведомства е човекът, който предстои да назначите за изпълнителен директор на ИАМН).

Спешната проверка, която бе извършена, не установи никакви сериозни нарушения в работата на агенцията. Оставям настрана въпроса защо бе наложително толкова спешно, за изключително кратки срокове, да се извърши толкова обемна проверка, при това от звено, което не е компетентно по повечето от въпросите, които трябваше да проверява. Бегло, на „галоп“ ми представиха един предварителен доклад от поверката, от който се налагаше изводът, че не са установени никакви сериозни нарушения, а проблемите, които са констатирани, са били овладяни и преодолени в естествения порцес на изграждане на една напълно нова административна структура, каквато е изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (създадена на 01.04.2019 г.).

Окончателният доклад не ми бе връчен, макар това да е задължителен елемент от процедурата. Не поискахте поне да чуете моята гледна точка и да получите някакви обяснения, ако наистина е имало нещо нередно. Защо бе направено това? Единственото логично обяснение - не бях запознат с доклада и не бях повикан за обяснение, за да нямам възможност да го опровергая с факти, защото щеше да стане ясно, че не са констатирани никакви сериозни нарушения и следователно тази проверка нямаше да изпълни предназначението си – да стане уж причина за освобождаването на изпълнителния директор? С други думи – просто някой е приложил недостоен, подмолен прийом, вместо въпросът да бъде поставен открито, както му е редът. Дотук разбирам – въпрос на морална низост и може би на още нещо – липса на мъжество.

Онова, което не мога да разбера е защо сега някой реши да внушава на обществото чрез медиите, че именно резултатите от тази проверка са основание, за да бъде уволнен изпълнителният директор на агенцията? Защо трябва да се петни доброто ми име, честта и достойнството ми на човек, който денонощно е работил за изграждане на новата структура, за сработването на отделните звена, за това да се намери начин за оптимизиране на работата и да се повиши ефективността на дейностите, да се създадат нормативни условия за изграждане на една наистина работеща контролна институция в областта на здравеопазването, която да гарантира качеството на медицинската помощ, правата на пациентите и в крайна сметка - опазването на здравето на българските граждани? Защо бе допусната тази гавра с доброто ми име – моето и на цялото ръководство на агенцията, а косвено и на нейните всеотдайни служители?

Всъщност най-важният въпрос е кой има нужда постоянно да се очерня администрацията, да се насажда недоверие към държавните органи, да сее внушения за големи нарушения в управлението, дори когато такива  няма? Мислите ли, че това е градивно поведение? Считате ли, че по този начин се укрепва държавността?

Проверката, с изключение на някои незначителни пропуски в началната фаза при изграждането на агенцията (грешки на растежа), не е установила нищо особено или драматично, поне такова, което да налага отстраняване на изпълнителния й директор (освен ако под нечия диктовка, заплаха и натиск одиторите не са написали някакви измислици, които лесно бих опровергал с факти, ако ми бе връчен докладът!). Точно обратното показва анализът на работата, извършена в ИАМН от създаването й на 01.04.2019 г.

За активната, ползотворна дейност на ИАМН в областта на трансплантациите, например, знае всеки координатор по донорство в страната, знаят близките на донорите, знаят пациентите, очакващи трансплантация, знаят пациентските организации. Откакто е създадена новата агенция са организирани поредица обучения на координаторите по донорство и трансплантации на органи, тъкани и клетки, в които участие са взели редица изтъкнати български специалисти и от водещи страни в Европа. Такъв тип активност не е регистриран с години. Координаторите по донорство са изключително доволни от случващото се – както от обученията (които са крайно необходими за непосредствената им работа), така и от вниманието, грижата и съпричастността към техните проблеми, каквито те не се получавали години наред от държавен орган. Всички, които са свързани с въпросите на трансплантациите, помнят забележителната медийна кампания в края на 2019 г., за създаването, организирането и провеждането на която съществена роля изигра именно ИА „Медицински надзор“. По инициатива на агенцията тогава за първи път на изключително емоционално събрание в Народния театър едни до други застанаха близки на донори, трансплантирани пациенти, координатори по донорство, лекари-трансплантатори, ръководители на лечебни заведения и всички те получиха от българската държава дължимата подкрепа, отличия за труда и за тежките избори, които са направили в името на живота. Между другото, за високия емоционален градус на тази уникална среща говори и фактът, че един корав мъж и строг ръководител на ВМА, ген. Мутафчийски, се трогна до сълзи при изказване на близките на донор!

С непосредственото участие и активна роля на агенцията бе изготвена и Националната програма за насърчаване на донорството, като изпълнението й до момента е до голяма степен дело на ИАМН. Действително, проблемът с донорството в България е много, много тежък, но Вие добре знаете, че количеството на донорите и на трансплантациите у нас не зависи от пряко от агенцията. Онова, което активно прави агенцията, е насочено към подобряване на общите условия за развитието на трансплантационния процес, сърцевината на което е усъвършенстване на нормативната регулация. ИАМН изготви поредица проекти за промени в нормативните актове, чието приемане обаче не зависи от агенцията.

В областта на контрола – анализът показва забележимо израстване, както в подготовката за извършване на проверките, така и в качеството на техните резултати (без това да означава, че всичко в контролната дейност е достигнало желаното добро ниво, но е нужно много повече от година и половина, за да се постигнат значими резултати в тази сфера, а и редица странични фактори оказват силно влияние върху нейното качество). Рязко са намалени случаите на отмяна от съда на наказателни постановления (резултат от упоритите ни опити да се въведе по-добра организация в съвместната работа между инспектори и юрисконсулти, както и личното ми участие, като опитен юрист в процеса по изготвяне на наказателните постановления), увеличена е събираемостта на наложените санкции – включително и по наказателни постановления, които са били влезли в сила преди 4-5 години, т.е. през 2015-2016 г., когато ИАМН изобщо не е съществувала - и при това в последния момент преди да са изтекли давностните срокове за принудителното им събиране. За да се преодолее опасността от подобно забавяне бе утвърден строг ред за администриране на процеса, какъвто в бившата агенция ИАМО не е съществувал.

По отношение на дейностите по регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и свързаните с тях редица високоспециализирани експертни оценки – една нова функция, за изпълнението на която бе необходимо да се създаде гъвкава организация в рамките на съществуващата щатна обезпеченост на новата агенция. Към момента структурата, натоварена с тази работа, се справя с огромния ежедневен обем, като процесите, които са управлявани преди от 28 броя РЗИ-та, сега се извършват от 4-ма служители!

ИАМН взе дейно участие и в подготовката на редица нормативни промени – Закона за лечебните заведения, Закона за трансплантациите на органи, тъкани и клетки, Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина. Голямата част от текстове, подготвени и детайлно мотивирани от ИАМН (включително с личното ми участие в написването и мотивирането), бяха приети от Народното събрание. Подготвени са (отново с личното ми участие) и редица проекти за нормативни промени в действащи наредби на министъра на здравеопазването (в областта на контрола, на трансплантациите, качеството на медициската помощ – поредица от проекти на медицински стандарти и правила за добра медицинска практика, детайлно разработени образци за медицински документи и т.н.), като и такива, които се приемат от МС (включително и подробно разработен проект за изменение на устройствения правилник на ИАМН, с цел оптимизиране на организационните стрктури и повишаване ефитивността на работата). За съжаление останаха недовършени проекти – текстове за изменение на нормативни актове.

Сред добрите практики на ИАМН е и разширяването на реалното участие в международни организации и проекти, особено в областта на трансплантациите, с цел да се осигурят повече възможности в страната да постъпват органи за трансплантация на пациентите, очакващи животоспасяващата операция.

За всички тези, а и за много други важни неща, щяхте да научите, уважаеми професор Ангелов, ако само бяхте пожелали да ме повикате на разговор. Също така бихте си спестили усилието и опитите за това да ме отстраните по един конфузен за институцията, която представлявате, полускрит, полулегален (сякаш подходящ за датата 09.09.) начин, ако просто ми бяхте казали, например, че искате да градите свой екип и ме бяхте приканили сам да освободя позицията, която заемам. Това щеше да е честно и аз със сигурност щях да приема! Защото съм почтен, открит човек, и ценя честността и доблестта! (дано тъкмо тези ми качества не са и основния проблем, просто защото не мога да бъда манипулиран .....).

Но ценя също и справедливостта, а в този случай няма и капка справедливост, което не прави чест на никого, дори на Вас, един уважаван от мен и, надявам се, от обществото човек!

В заключение отново ще попитам, уважаеми професор Ангелов - защо не се интересувахте от работата на тази толкова важна за системата на здравеопазването институция – изпълнителна агенция „Медицински надзор“? Защо се отнесохте с такова пренебрежение към всеотдайния труд на нейните служители? Защо не ми връчихте доклада от проверката? Защо бе представена превратно причината за освобождаването ми? Защо опетнихте доброто ми име пред обществото? Защо се извърши по един скрит, полушумкарски (на 09.09.), полулегален начин едно нещо, което може да бъде извършено с открито лице, почтено и напълно законосъобразно? Ако сте посъветван да действате по този начин – просто незабавно сменете съветниците си, защото те (сред тях и споменатата П.Б.) провалиха мнозина министри, Ваши предшественици, и ако позволите това да се случи отново, наистина ще бъде много, много жалко за всички, които искат качествено и добро зравеопазване в България!

Готов съм публично да защитя с факти работата на цялото ръководство на ИАМН, като опровергая твърденията за допуснати „редица нарушения“ които са били уж причина  да се препоръча отстраняване на ръководството на агенцията.     

 

С уважение,

Росен Иванов

Изпълнителен директор на

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

 

 Коментари по темата

Правила на форума за коментари
3#Fg

Unknown 14.09.2020 23:17:51

Я, какви неща пишело в нета за Гърневски. https://mobile.frognews.bg/article/152241/?fbclid=IwAR2LcknPZ46qgawpGYYbmA1xUjWaub0uaBwntdgUry6dtM7LqbNTnc1eYY8

Гост 15.09.2020 09:27:48

Говори се, че шефът на Дирекция „Осигурителни права” в „Медицински одит” Константин Гърневски заедно със своя колега Емил Вълчовски са искали минимум по 5 бона на болница, за да не бъдат проверявани. Това разказаха пред Фрогнюз лекари, които са напуснали институцията заради безобразията, които се случват там и за които Фрогнюз първи писа. Вчера излезе първата част от разследването на медията за „Медицински одит”, днес – следва продължение. След публикуването на потресаващите факти за институцията лекари потърсиха Фрог нюз, за да разкажат с какво лично са се сблъскали. Медици разказаха, че Константин Гърневски е роднина на бившия кмет на Пловдив и настоящ депутат от ГЕРБ Спас Гърневски. Освен това е пръв приятел на бившия здравен министър Петър Москов. Най-вероятно заради голямата си протекция Константин Гърневски си позволява такива неща, коментираха източниците ни. Те смятат, че Гърневски прави и друго нарушение – като активист на ДСБ дава политически коментари, което е в разрез със Закона за държавния служител. Константин Гърневски не е действал сам, твърдят негови колеги. Според разказите им под сурдинка, шефът на Дирекция „Осигуряване на качеството и анализите” Емил Вълчовски му е помагал. Твърди се, че двамата са се прицелвали в лечебните заведения за рехабилитация, като най-малката сума, която искали е 5000 лв.

Dr. Doolital 14.09.2020 22:23:02

Гърньо ходил да лиже и има голями шансове утре да е шеф на надзора. Ако Ангелов утре го назначи още вдруги ден и двамата са пътници. На Гърньо ще му извадя всички преписки, по които заради негова вина не са издадени наказтелни постановления. А може да му извадя и няколко договора с лечебни заведения, един от който е много интересен. Дали някой знае, как една декларация му влезна “криминално” в досието? Там и Еличка ще си каже. Гърньо, а помниш ли една преписка дето я изхвърли в коша и доскоро ти седеше в чекмеджето? От утре ти вадя една по една скритите преписки, само с номера и лечебни заведения, за да не нарушаваме личните данни. После ще ти припомня едни писания във фрога за теб. И накрая ще ти направя анализ на колко проверки си бил в Пловдив. и какви са ти резултатите. А можем да си припомним и какво правеше и с кого при “Маман” по Варна.

Гост 14.09.2020 09:28:19

Може да се извъртят и 100 директора но докато съветниците са могъщия Ръсти и красивата Гигова нещата в ИАМН ще са си все така прекрасни

Гост 14.09.2020 16:34:25

Жаждата за власт и надмощие на тия двамата йористи е пословична на фона на много скромните юридически знания и възможности! Яко Чистене ще падне, иначе... Файда йок, казано на Новобългарски...

До Гост 14.09.2020 11:01:27

Само Ръсти и Гигова ли са проблемните. А Макрон, Фидел, Гърневски, Марина?

Гост 14.09.2020 06:59:01

Еехх Расимчо-Росенчо, бита карта си ти вече, защото и като юрист и като администратор си под "морското равнище", т.е. КРЪГЛА НУЛА! А колкото до доброто ти име, то отдавна и известно в нашите "конспиративни среди" с Фактите за продажбата на български паспорти, няколко обаче и на членове на ИДИЛ, нали така беше... А двете компютърни фирми обслужващи Агенцията не са ли на сина ти, че нещо такива слухове се носят из тъмните коридори на властта, а?! Знам, че и на този материал ще проверят IP-то и какво от това! Тя Истината за теб и твоето минало има много, ама наистина много лица лица за теб...!

ДОЛУ SIC (КДС)! 14.09.2020 10:35:21

Какво имате впредвид с това "Расимчо" под всяка втора статия? Да не би, случайно, "патриотичните" залпове на Възродителния процес все още да думкат в главите ви?

До Долу sic (кдс)! 14.09.2020 11:45:38

Ами така му викат, докато е бил в агенцията, където е раздавал паспорти. Та, какви залпове и в чии глави думкат си е твоя преценка.

ДОЛУ SIC (КДС)! 14.09.2020 11:46:57

Да не е бил от квотата на Дс агент Ивань Каракачань?

Икономист 14.09.2020 06:15:56

Лелеее, как не ми се ходи днес на работааа. Мазератито, като довтаса днес ще е страшно. Ако вземе поста, дали ще вземе 10 бона за извънреден труд на месец? Дали, ако изкара година няма да си купи космически кораб????

Лекар 13.09.2020 23:45:35

Явно съществува канибализъм и сред калинките.

Гост 13.09.2020 14:33:20

Нищо достойно няма в този човек. Той е калинка изядена от други калинки.

юрист 13.09.2020 12:45:17

Познавам Росен Иванов служебно. Видях го в сложна ситуация, в която успя да представи ИАМН по най-силен начин, достойно и интелигентно. Повече няма да чета коментарите, след написаното.

До юрист 13.09.2020 14:04:44

Явно си гола вода и не си юрист, а турист. Този човек не става за нищо, думи изречени от самия него. Онаниев го е принудил да заеме този пост, защото не е имало, друг по тъп от него да сложи за бушон. В този сайт след всяка статия за надзора имаше поне по 5 коментара, които го съветваха, че го колегите му го подвеждат, с което си съкращава пътя към затвора. Този човек е нула като юрист и административно импотентен, която комбинация го направи от момента на уволненеито му социален труп. Адмистративно е инпотентен, защото тези хора, които му бяха в обкръжението не разбират нищо и в общи линии играят за много пари, което реално означава, че не са за там. При това положение изхода за Роска е само един-затвор и то до края на дните му. Е ако проговори за истината преди да го вкарат при бай Ставри може само да спечели и да не е доживот.

запознат 13.09.2020 08:14:36

Росенчо, това отворено писмо само по себе си доказва че Министъра не е сгрешил!!! А що се касае до изключителния труд и компетенции на служителите, всички знаят, че в агенцията са събрани всички некадърни мързеливци от системата!!!

гост 12.09.2020 17:41:29

Може да прочетете одитния доклад на сайта на БТВ!

Запознат 12.09.2020 17:36:19

Иванов, а да вземеш да отговориш на няколко въпроса. Имаш ли право да назначаваш служители на длъжност “юрисконсулт” в специализирана администрация. Да ти подскажа отговора-не. Питам ти какво направи по въпроса? Имаш ли право да имаш служители на длъжност пиар. Ако имаш такива длъжности, правомерно ли е това? Да ти подскажа -нямаш право. Пиарите влизат в т. нар. “политически кабинет”, какъвто изп. агенции нямат право да имат. Питам аз колко пиарки имаше. Отговор 3. На Проичева дето съветва М. Николова в момента, колко заплата и даваше. Отговор 2.800. Питам, ако тези баби са неправомерно назначени, с колко си ощетил бюджета. И още един въпрос: колко трябва да си отлежиш в затвора само за тези средства.

Гост 12.09.2020 11:08:16

Всичко се връща! И той изпълняваше поръчки на Жени и Киро като шеф на Инспектората на МЗ за уволнението на директори по нелепи доноси.

Гост 12.09.2020 10:18:12

Ексклузивното интервю по БТВ на този господин, породи само един, единствен въпрос: От кой и как е допуснато този човек, да заема този пост ?

До Гост 12.09.2020 10:46:01

Киро дъртия и Жени. Сега да видим, кой ще им търси на тях отговорност. Киро е шеф на финансите, а Жени още е зам. министър. Бъдете сигурни в едно-никой няма на тях да търси отговорност за този некадърник. Очила за 900 лв дал. Тоя е за затвора. Дрехи дал за хората по трудово правоотношение. Не бил догледал. И това са само пикантериите. С думите, че осъществяваш по-голям контрол върху актвете си за затвор. Инспекторите сами решават и са оперативно самостоятелни. Ти с контрола си на следващия етап преди нп. Вземи се скрии и не се излагай. Не си прави обструкции по положението. За Ставри си. За да не си сам си кажи и няма да ти тежи, кои други са с теб в схемата. Веднага се замислям, дали си с целия ли си? И да ти кажа не ти личи да си юрист, срам си за тази гилдия. Виж, ако ти е купена дипломата - добре се държиш. Дай отговор на генералния въпрос-нормален ли си и можеш ли да водиш самостоятелен начин на живот? Лошото е, че заради такива като теб хора като Пенка Белева, Гигова, Т. Иванова и др. ще командват.

дежурен 12.09.2020 06:23:25

Какво общо има това Мазерати с този господин? Това някакви вътрешноведомствени истории ли са?

До Дежурен 12.09.2020 07:27:48

Не се понасят един друг. Мазератито (баба Пена) беше глав. секретар в трансплантациите, а след обединението Расим я назначи на длъжност тип “хигиенист”. Това си е откровенна гавра с баба Пена, ама........ Естествено, понеже тя не става за нищо не обжалва това преназначаване и седи там да я унижават дебне за инфо, та да атакува после отвътре. Преди трансплантациите е била шеф на инспектората на МЗ и като такава яко гонеше с проверки баба Цоцолана ( баба Злата). Тя се е хвалила, че Тошака и е носил инфо и тя проверките е правила основно по неговите доноси. Ама той и това не е правил както трябва, защото и това не може да напише. Това е основната причината тя да се настани в неговата стая след обединението на двете агенции. Скоро след това баба Пена е видяла, че е доста неуравновесен, много глупости плямпа и малко се дистанцира от него. Понеже той много не мисли, сега му е обещано повишение, ако баба Пена яхне властта, но трябва да свърши доста мръсна работа. Доносник на Пена е била по онова време и Гигова. На нея целта е била издигане. Мотото и е било, като не и върви с Тренчо вкъщи, поне кариерно да расте.

Гост 11.09.2020 23:25:02

Мазератито говори с гласа на инфантилното жени... оставка

Wade Willson 11.09.2020 23:34:41

Мазератито е пътник и тя. Тая е гола вода. Нали беше на боса на държавата рода. Обаче, като и излезнат делаверките в митниците, мРРБ и МЗ ще я махнат. Расим, днес в отчаян ход го е писал това, за да не я направят Пена шеф, че ще го разкости. Обаче тя е бита карта. Ченге на ДАНС е тя.

Запознат 11.09.2020 23:18:24

Папка и ака - това му е функцията на това нищожество. И квичи на умряло - квиииииии Прасе

До Запознат 11.09.2020 23:24:53

Не е само той. Всички около него са така. Уволнение за всички. Разпускане на НадЗоро. Затвор за цялото ръководство.

Гост 11.09.2020 21:30:46

Видно е кой е настъпил? Нито една трансплантация тази година, никави актове, никаква събираемост. Всички около него са калинки. Макрон става явно само за едно, главния, дори и за това не става, но му се иска. Фидел е дъно. Той не може с Ивентиса да се оправи, та с друго ли? Гърньо чака удобен момент и още гледа под полите на колежките. Гледа, защото другото одавна не го може. За Гигова всички долу са се изказали, та освен , че няма стаж, правото и е тайна, и само заради дъртия я крепят. Ако не е той да проси по улиците или пак там да се предлага. Ростислав, Лобанова, Бочева са ясни. Във ФБ на Лобанова като се види е ясно, за какво са там и какво ги интересува. А Марина, снахата на Стойчо? Не блести с ум, ама и за другото не става. Та, тези са за закриване. О, забравих Тошака, още му е ниска заплатата и за това толкова работи. Той не че може нещо, ама и нервичките напоследък му изневряват. Порка си глог, ментичка и валериан, ама на Велчовски се е оплаквал, че след това е като безопасна игла.

Гост 11.09.2020 23:19:30

Направо Тошака Велчовски да си го взема в НЗОК. Картинката там да стане същата, та да ги закрият и тях.

Deadpool 11.09.2020 23:29:15

Как ще го вземе, като не става за нищо. Тошака е доносник на Пенка Белева. Сега се надява да ми увеличат заплатата, а защо не и нещо повече. Абе не знам, как не го е срам баща му още да го дебне. Ама иначе баровец го дава.

Нов гост 11.09.2020 20:18:32

Адмирации за доброто управленско решение на проф.Ангелов да освободи от длъжност г-н Росен Иванов.

Unknown 11.09.2020 20:54:00

Какви адмирации? Кой го назначи Расим? Киро дъртото и Жени. Те каква отговорност ще носят. Да не мислите, че чак сега от МЗ разбират? Всичко се е знаело и Киро дъртото и Жени са най - виновни. Въпросът е те кога ще понесат отговорността и кога ще влезнат по затворите? Расим е бушон, просто селско момче. Удобно мекотело и го използваха, но какво да се прави, такъв е живота.

Гост 11.09.2020 20:22:46

Като се освободи от Жени Начева и нейните пипала в ИАМН и НЗОК, тогава го аплодирайте.

Нов гост 11.09.2020 20:05:37

Опитен юрист. ХА, ХА, ХА, ти си опитен юрист, колкото е опитна юристка началничката на правен отдел в ИАМО/ ИАМН, г-жа Александрина Гигова, /кръгла нула/. Същата е назначена на тази длъжност, само защото притежава едно много важно качество, а именно: снаха на бившия главен секретар на Министерство на здравеопазването, професор Гигов. Сигурен съм, че ако някой ви заведе до Софийски градски съд и ви пусне вътре, няма да можете да си намерите нито залата за делата, нито ще можете да си намерите обратния пъ, за да излезете от съда. СМЕШНИЦИ С ПРЕТЕНЦИИ /ГОЛЯМИ/.

Alban 11.09.2020 20:47:13

Всъщност баба я доведе Гигова, защото мъжлето и си имал една любовница, дето много го удовлетворявала. Гигито естествено пречела на тези отношения и затова дъртия и намерил работа, та да е заета по цял ден. А мъжлето и, за това направил къща в Мусачево, та да не му е пред погледа и да не му пречи, като ........

Фрог 11.09.2020 19:22:56

Е май доста от Вас е настъпил щом толкова го плюете ! Трябвало е веднага да Ви накаже , за да не се стига до това положение! Практиката показва, че съжалиш ли нещастните боклуци после съжаляваш!

Гост 11.09.2020 19:22:38

Грешиш Росене, истинският инициатор на уволнението ти е с инициали Й.П.

Гост 11.09.2020 19:17:58

Дали не е Пенка Белева?

Гост 11.09.2020 19:16:57

Коя е "Мазератито"?

Гост 11.09.2020 17:23:32

Иванов, защо не кажеш дали увеличи заплатите на всички с 30% от 10.09. Май си пропуснал да кажеш, с колко общ бюджет ще тежат всички тутманици от тази агенция на бюджета. Кажи сега колко по малко актове и постановления имаш. Ние ЗДОИ публкуван във фрог го помним, та лъжите ти няма да минат. Имате ли поне една трансплантация тази година? Извод: Яко си набутал държавата с пари. Назначението ти е незаконно. Затворррррр Ставри те чака-южното крило

Извод 11.09.2020 16:51:42

От Златица Петрова по-подходящ дирекстор за ИАМН няма! Връщай я веднага, Ангелов. Хем всички са си нейни, хем си мълчат, хем не искат излишно да се натоварват и не създават проблеми . И ти ще рахатясаш.

Unknown 11.09.2020 16:41:26

Расим, какъв специлист си ти бре. Още в понеделник отивам в специализираната да кажа какво съм чул и видял по твое време. И като представя някоя и друга твоя резолюция за прекратяване и някоя и друга фактурка му мисли. Колко пари потрошихте за простотиите на Гигова за epso? Колко за семинарчета и обучения? Чии бяха хотелите дето спахте. Тея глупости можеш да ги пишеш, ама на хората дето не те познават. Ние с теб се знаем и много ясно, че нито Бойко ще те вика, нито Ангелов. Каскета ще те вика и беше до тук. Специалист..... ти не можеш да обясниш какво искаш, името да си напишеш, та си бил специалист...... Марш в затвора. И повлечи и другите боклуци с теб.

Гост 11.09.2020 16:20:01

Може да е всякаква П.Б. и заради нея много глави да са паднали, съответно - да я мразят, но не може да се каже, че е мързел дълбоко неориентиран като Р.И.

Dr. Alban 11.09.2020 16:12:11

Расим, ти вярваш ли си на тези написани глупост. В тази глупост, която си написал няма и 2% истина. Виж си заместника-Макрон-обслужва ........, главния ти секретар-тежко ДПС, Гигова-къщи за гости, Родтислав, Лобанова, Бочева..... Виж им снимките и коментарите във фб. А Фидел, а това което се е случвало на вилата му? А ти ходил ли си в къщата за гости на Гигова? Е при това ръководство си за затвора. Колко пъти са те предупреждавали през форума, че бай Ставри те чака? Ти си твърдоглав и гола вода. Троши си главата. С това ръководство беше до тук. Кодтюмите ще ги разнасяш в пандиз палас. Честито ти.

Гост 11.09.2020 15:44:10

Тоя е много нагъл. Нищо не свърши за 2 години, а сега плаче като вдовица за х... , а че Мазератито е същата го знаем всички

Гост 11.09.2020 15:38:31

Две години мързелува и нищо не свърши, а сега защо го махали?

Гост 11.09.2020 15:45:10

Останалите в тази тъпа агенция да не би да са се преработели? Като започнеш от кукувиците в деловодството и минеш по всички етажи....Закривай, министър Ангелов!


Всичко за коронавируса
За героите в бялo
Още новини
Проф. Салчев: Няма болница, която да се е опитвала да точи Касата с пациенти с COVID
19.09.2020 13:22:53 Надежда Ненова

Проф. Салчев: Няма болница, която да се е опитвала да точи Касата с пациенти с COVID

"Трябва да има диалог и да се търси баланса между разходването на средствата в системата и резулт ...

30 000 медицински сестри не достигат у нас
19.09.2020 12:46:30 Надежда Ненова

30 000 медицински сестри не достигат у нас

Освен, че липсват като физическа бройка, те са застаряващи. Този проблем е в цяла Европа, но ние ...
Актуална тема
Над 1000 медици у нас се сблъскаха с коронавируса от началото на пандемията
16.09.2020 17:34:26 Невена Попова

Над 1000 медици у нас се сблъскаха с коронавируса от началото на пандемията

Вече половин година светът живее под знака на пандемията COVID-19. Милиони преобърнати човешки съ ...

С вещици и плашила - напред срещу ваксина за COVID-19
11.05.2020 17:43:05 Невена Попова

С вещици и плашила - напред срещу ваксина за COVID-19

В дните, когато целият свят е обърнал поглед към научните лаборатории в очакване на резултати, ко ...

Доброто може да бъде заразно – не като вируса, по-силно от него
16.03.2020 15:50:55 Невена Попова

Доброто може да бъде заразно – не като вируса, по-силно от него

Тези дни злото ни връхлетя изведнъж и парализира сетивата на всички и на всеки. Стрелките на часо ...

Лъжичките катран в меда или упреците, когато е спасен човешки живот
10.08.2019 10:14:58 Надежда Ненова

Лъжичките катран в меда или упреците, когато е спасен човешки живот

В края на миналия месец лекари от две болници спасиха живота на свой колега, получил масивна бело ...