Четвъртък, 26 Май 2022
26
февр
8

Зам.-министър Евгени Григоров: Системата е много по-подготвена за нова вълна от COVID*

Но и гражданите трябва да са дисциплинираниДоц. Евгени Григоров е заместник-министър на здравеопазването. Той се присъедини към екипа на министър Ангелов в края на миналата година. Григоров е завършил Фармацевтичния факултет на МУ-София с професионална квалификация „магистър-фармацевт“. През 2005 г. се дипломира като магистър по „Здравна политика и мениджмънт на здравеопазването“. От 2006 г. има придобита специалност по „Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика“. През 2009 г. придобива диплома по „Клинична фармация“. От 2007 до 2015 г. последователно преподава като асистент, старши асистент и главен асистент във Фармацевтичния факултет на МУ-София. От септември 2010 г. до момента е хоноруван преподавател в МУ-Плевен. В периода 2014 г. до 2016 г. е началник на отдел „Аптеки и лекарства“ на СЗОК. От 2015 г. е доцент и преподава във Факултет „Фармация“ на МУ – Варна. От януари 2016 г. е началник на отдел „Оценка на здравните технологии“ в НЦОЗА. От 20 ноември 2020 г е назначен на длъжността заместник-министър на здравеопазването.

Доц. Григоров, Вие се присъединихте към ръководния екип на МЗ в момент, в който страната ни беше изправена пред втората вълна от COVID-19. С какви предизвикателства се сблъскахте в подпомагането на усилията на МЗ да преодолее епидемията?

Предизвикателството може да се определи само с една дума „Ваксини“. Погледите на хората в цяла Европа в края на 2021 г. бяха вторачени в посока очакваното разрешение за употреба на разработваните ваксини срещу COVID-19. Самият процес по разглеждането и одобрението на тези лекарствени продукти от Европейската агенция по лекарствата беше изключително динамичен и впрегна цялата научна и регулаторна мощ на експертите. Оценената информация от проведените клинични изпитвания доказа, че ваксините за COVID-19 са безопасни и ефективни. Предизвикателството пред мен бе свързано с логистиката на ваксините в България. Подготовката на инфраструктурата, за да бъде осигурено спазването на студената верига на доставките, беше едно от предизвикателствата, с които нашата страна успя да се справи в кратки срокове и по този начин се гарантира правилното съхранение на ваксините. Голямо предизвикателство за мен бе също участието ми в множеството срещи и дискусии с представителите на другите европейски страни, когато се договаряха и уточняваха всички детайли по доставките на ваксини от производителите.   

Преди месеци имаше сигнали за недостиг на лекарства, за които се твърдеше, че оказват ефект в лечението на COVID. Съществуват ли подобни проблеми и в момента, продължава ли тенденцията за „презапасяване“ с определени лекарствени продукти на населението?

Всички получени сигнали за недостиг на лекарства и особено за тези, касаещи продукти, които влизат в утвърдените протоколи за лечението на COVID-19, се проверяват и, ако е необходимо, веднага се предприемат действия. От страна на министерството бяха предприети множество мерки, за да се гарантира на българските граждани достъпът до лекарства по време на пандемия и пика в заболеваемостта от COVID-19. У нас лекарствоснабдяването е един сложен и комплексен процес, върху който голямо влияние оказва търсенето. Когато за някой продукт имаме нарастване в предписването му с няколко хиляди процента, истинско предизвикателство за всяка фармацевтична система е да бъдат осигурени съответните количества. България обаче се справи добре и в много кратки срокове преодоля създалите се затруднения. С гордост екипа на Министерството на здравеопазването може да каже, че нито една болница в страната не е оставала нито за момент без лекарства за лечение на COVID-19.

Към настоящия момент не отчитаме тенденция за „презапасяване“ с определени лекарствени продукти.

В края на миналата година здравният министър наложи временно ограничение за износ на лекарствени продукти, свързани с лечение на COVID. Каква е ситуацията към момента по отношение на количествата медикаменти, използвани за терапия при вируса?

Това беше абсолютно правилна и необходима мярка, защото някои компании поставяха своите финансови интереси над тези на обществото. Това е едно от важните действия, които гарантираха, че произведените за България и доставени за пациентите, болни от COVID-19, в нашата страна лекарства не могат да бъдат предмет на паралелна търговия и да бъдат препродавани в други страни.

Твърди се, че вече у нас ще започнат по-регулярни доставки от ваксините. Кога ще успеем да достигнем по-високо на ниво на имунизация, така че да започнем да говорим за колективен имунитет?

Ваксини в момента в България се получават регулярно на седмична база. Министерството на здравеопазването публично предоставя информация за доставените количества. Хубавата новина е, че и на Европейско ниво производството на ваксини се канализира. Нашата страна, която избра да прилага т. нар. „консервативна“ тактика при организирането на ваксинациите, изразяваща се в задължително запазване на втората доза за имунизирания с иРНК ваксина човек, в началото показваше по-бавен темп на ваксинация. Тук обаче е много важно да се подчертае, че именно този подход, който беше приложен само от 5-6 страни в Европа, осигури точно спазване на времевия период за поставяне на втората доза. В последните дни наблюдаваме непрестанно повишаване в броя на поставените дози и вече достигаме до петцифрено число на ден.

Вярвам, че България ще достигне високо ваксинално покритие.

Вие сте магистър-фармацевт с дългогодишен опит в бранша. Какво ще отговорите на хората, които имат своите съмнения по отношение на ваксините, провокирани предимно от по-бързото им приложение на пазара спрямо известните до момента срокове в тази насока?

Ваксините за COVID-19 са едно изключително постижение на фармацевтичната индустрия. Именно чрез тяхното бързо създаване и произвеждане в огромни количества, тя доказа своята мощ и иновативен потенциал. Факт е, че досега в историята на лекарствената регулация рядко е имало подобни случаи на толкова бързо протекли оценителни процедури, но обяснението е, че тази пандемия обхванала целия свят, наложи спешни действия и беше впрегнат целият ресурс на производителите и институциите.

Ваксините са безопасни и ефективни и това е доказано с проведени клинични изпитвания с няколко десетки хиляди участници. Аз вярвам на науката и съм убеден че единствено чрез ваксиниране можем да се справим с този вирус, който властва над света вече повече от година. Само за няколко месеца по света се поставиха десетки милиони дози ваксини за COVID-19 и съобщенията за сериозни нежелани лекарствени реакции са много редки, което още веднъж доказва безопасността на тези иновативни здравни технологии.

По-подготвена ли е системата на здравеопазването, за да посрещне евентуално нова вълна от COVID? Koи проблеми останаха нерешени?

Да, системата е много по-подготвена за евентуална нова вълна. Сега усилията на Министерството на здравеопазването са насочени в посока да не бъде допуснато голямо повишение в броя на заразените. Масовото ваксиниране е това, в което ще е ангажирана системата на здравеопазването в близките месеци и от голяма важност е то да се реализира ефективно - хората да бъдат предпазени от заразяване с COVID-19.

Като все още не напълно решен проблем виждам самодисциплината на гражданите относно спазването на мерките за предпазване от заразяване.

Епидемията от COVID предизвика невиждани до момента усилия на фармацевтивния бранш в цял свят. От Европейската комисия дори заговориха за създаване на единен европейски лекарствен съюз. Ще се промени ли според вас облика на фармацевтичната индустрия след епидемията и в каква насока?

Обликът на фармацевтичната индустрия се променя непрестанно. Иновациите в нея са движещата сила. Успехите, които се постигнаха през последните десетилетия, наистина доведоха до значителна промяна в продължителността на живот на хората. При много болести беше подобрено качеството на живот и се създадоха здравни технологии, чрез които тяхното лечението стана много по-ефективно.

Темата за лекарствата в Европейската комисия е изключително актуална. Именно обединените усилия на всички страни от ЕС, координирани от ЕК, доведоха до споразуменията, с които бяха осигурени ваксини за европейските граждани. Успешното реализиране на този проект е една стабилна основа, върху която да се надгражда и да се осигурят по най-добрия начин нуждите от лекарства на европейските граждани.

Кои са най-големите уроци от COVID– както за света, така и за България?

Уроците са много, тези които аз бих посочил като по-важни са необходимостта от ускоряване на дигитализацията на процесите. Пандемията показа, че има начин и възможност за работа с електронни документи в електронна среда. За България смятам, че този урок се разви добре и все повече граждани имат електронен подпис и го използват за повече дейности. Много трябва да се внимава със самолечението и че навременното търсене на лекарска помощ е от изключителна важност за справянето с болестите. Трябва да се полагат повече усилия в посока профилактиката и превенцията на здравето.

Няколко години Вие сте оглавявал отдела за „Анализ и оценка за състоянието на специалистите в здравеопазването“ към НЦОЗА. Бихте ли коментирали каква е „моментната снимка“ на човешкия ресурс в системата? Какви са решенията, за да преодолеем хроничния проблем с недостига на кадри в здравния сектор в България?

Моментната снимка показва, че България разполага с достатъчно човешки ресурс в системата на здравеопазването. Безработица при медицинските специалисти почти не съществува. Негативна тенденция се наблюдава единствено в намаляването броя на медицински сестри. Сегашният екип на МЗ, съвместно с МОН, работи в тази посока, за да бъде повишен интересът на младите хора към специалността.

Когато се говори за кадри в здравния сектор, много важен момент е тяхното планиране. С промените в Наредбата за специализациите преди 2 години се направи сериозна стъпка, но резултатите ще видим след няколко години. НЦОЗА ежегодно събира актуална информация и предоставя на МЗ анализ и оценка за специалистите в системата на здравеопазването. Именно въз основа на тези данни се прави и определянето на местата за специализации, финансирани от държавата, което стои в основата на планирането на човешките ресурси.

*Интервюто  е взето преди да стане ясен проблемът със забавените доставки на ваксини от компанията AstraZeneca, поради което и тази актуална тема не присъства в разговора.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
74FL

mag 26.04.2021 01:38:02

Българските институции трябва да проверят и да реагират на това дали ГРУ е отговорно за взривовете в българските военни заводи. Все пак сме членка в ЕС и НАТО.

до ДПС и хакерите на ДПС 12.03.2021 13:14:16

Купуването и продаването на гласове е престъпление

Магьосника 08.03.2021 09:53:43

Не си продавайте гласа на ДПС за едно КИБАБЧЕ.

Бай Ганьо 07.03.2021 08:28:03

Един от най-близките около Ангелов(а). Отново е факт шуробаджанащината. Трагедия.

Гост 27.02.2021 06:28:02

Мазен и некадърен

Гост 26.02.2021 23:16:07

Гената освен да си развива собствените аптеки, от друго не се и грам вълнува. Доказано е!

агент-провокатор 18.03.2021 12:47:48

и не само, иска да стане професор и ще стане...

Гешев 26.02.2021 15:26:28 Коментарът е изтрит поради нарушение на правилата на форума.

Всичко за коронавируса
Още новини
Проф. Йовчев: За трета поредна година УМБАЛ
26.05.2022 11:42:26

Проф. Йовчев: За трета поредна година УМБАЛ "Проф. Ст. Киркович" приключва с положителен финансов резултат

За трета поредна година УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ приключва с положителен фина ...

Между 10 и 12% от хората, боледували от коронавирус, имат пост-COVID
26.05.2022 10:59:21

Между 10 и 12% от хората, боледували от коронавирус, имат пост-COVID

Все още продължаваме да виждаме съобщения за новооткрити лица с COVID, както и съобщения за смърт ...
Актуална тема
Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...

Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...