!
Сряда, 19 Юни 2024
15
окт

Пълно прекрояване на системата през Закона за бюджета на НЗОК предлагат управляващитеПовсеместно прекрояване на здравната система планират управляващите. В огромната си част промените трябва да влязат в сила от началото на следващата година, като всички те се правят по познатия от последните години начин – с изменения в множество закони през Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г.

Промени са заложени във всички основни закони в здравеопазването: Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за здравното осигуряване, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Промени се предвиждат също така в законите за съсловните организации на лекарите, зъболекарите и медицинските сестри, както и в законите за трансплантациите, за обществените поръчки, за приватизацията.

С измененията се променя начинът на издаване на лицензи за дейност на болниците, контролът, финансирането, определянето им за университетски; променят се преговорите по Националния рамков договор, както и лекарствената политика; закриват се комисии, фондове и агенции към МЗ, като на тяхно място се създава нова мегакомисия с огромни правомощия.

Въпросната комисия ще се нарича

Комисия за регулиране и контрол на медицинските дейности

и ще функционира към министъра на здравеопазването. Тя ще бъде второстепенен разпоредител с бюджет и ще се финансира от бюджета на МЗ. Съставът й ще е само от шестима души – двама лекари, двама юристи и двама икономисти, всички със стаж по специалността не по-малко от 5 години, които ще се избират и освобождават с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

В ръцете на тези шестима души ще бъде съсредоточено на практика почти всичко, свързано със здравния сектор, става ясно от предвижданите промени. Комисията ще (отказва да) регистрира и ще заличава регистрацията на всички видове лечебни заведения в страната; ще поеме функциите на Изпълнителната агенция по трансплантация; ще утвърждава по предложение на съсловните организации правила за добра медицинска практика и правила за добра медицинска практика по здравни грижи, като осъществява контрол по спазването им съвместно със съсловните организации.

Комисията също така ще контролира всичко това, като проверява съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в лечебните заведения с изискванията на закона. Освен това тя ще проверява спазването на правата на пациентите в лечебните заведения и спазването на утвърдените медицински стандарти в лечебните заведения. Комисията ще контролира и качеството на медицинското обслужване в съответствие с утвърдените медицински стандарти, а също така ще проверява и спазването на утвърдените стандарти за финансова дейност от лечебните заведения. Тя ще реагира и на сигнали, свързани с медицинското обслужване и такива за корупция, ще предлага наказания и ще прилага „принудителни административни мерки“.

Правомощия новата комисия ще има и по отношение на контрола по спазването на утвърдените фармако-терапевтични ръководства и извършването на оценка на ефективността на терапията и т.н.

С промените се закриват редица структури към МЗ – Изпълнителната агенция „Медицински одит“, Изпълнителната агенция по трансплантация и Център „Фонд за лечение на деца“, а вероятно и Комисията за лечение в чужбина и Центърът за асистирана репродукция, като функциите на повечето от тях се поемат от мегакомисията, а тези на ЦФЛД и Комисията за лечение в чужбина – от НЗОК.  

Сериозни промени се предвиждат по отношение на болниците. След измененията

нови болници ще се създават само след предварително съгласие на Министерския съвет

То ще се дава след оценка на потребностите на населението от медицинска помощ въз основа на Националната здравна карта. За целта ще е необходимо да бъдат представени информация за инвестиционните намерения, декларация за произход на средствата за реализирането им, информация за вида, структурата и предвиждания брой легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури, както и становище от съответната районна колегия на Българския лекарски съюз или на Българския зъболекарски съюз на територията на областта, в която се създава лечебното заведение.

Разрешение или отказ за новото лечебно заведение пък МС ще издава в двумесечен срок, предвиждат промените.

С измененията държавата планира и

сериозна намеса в дейността на частните болници,

като финансовата им дейност ще подлежи на контрол от новата мегакомисия. В промените се указва, че всички лечебни заведения за болнична помощ, които се финансират от бюджета на НЗОК или от държавния бюджет, следва да прилагат утвърдения от министъра финансов стандарт за болниците. Досега такова задължение имаха само държавните и общинските болници, но с този текст то се вменява и на частните, тъй като основното им финансиране е по линия на Здравната каса.

В случай на нарушение на финансовия стандарт всяка болница ще бъде глобена с от 500 до 1000 лв., а ако нарушението се повтори, мегакомисията има право да отнеме лиценза за дейност на болницата.

В допълнение, частните болници отново се вменява задължението да извършват обществени поръчки. С промени в Закона за обществените поръчки те се определят като публични възложители и публичноправни организации по смисъла на ЗОП.

Друга от промените, свързани с болниците, засяга заплащането за дейността им и най-вероятно ще удари основно по-малките общински лечебни заведения. С нея се отбеляза, че дадена дейност на болницата няма да бъде заплатена, ако е извършена от лекар, който не е на основен трудов договор. Изключение се прави за специалностите вирусология, клинична микробиология, клинична паразитология, клинична патология и нуклеарна медицина.

Към задълженията на болниците се включва и издаването на документ за всяка заплатена от пациент сума във връзка с обслужването му.

Други от промените оставят впечатлението, че частните болници вече няма да се ползват със статут на университетски. Според измененията Министерският съвет ще предоставя на висшите училища правата на едноличен собственик на капитала на държавни болници, които имат договор за обучение със съответното висше училище, а статут на университетски ще се дава само на болници, които са собственост на университет.

Сключването на Национален рамков договор

също да се промени, предвиждат управляващите. Според промените, Касата и Лекарския съюз (съответно Зъболекарския съюз) ще договарят ежегодно единствено цени, обеми, методики за остойностяване и закупуване на медицинска помощ и санкции. Промените в НРД пък ще се извършват с анекси, вместо ежегодно да се подписват нови рамкови договори, като първият анекс трябва да се сключи до 31 януари 2019 г. Ако анексите не бъдат подписани в срок, остават да действат условията на предходните НРД, предвиждат още промените. Ако пък при такава ситуация се налага промяна в НРД заради законови изменения, то промените ще се определят с решение на Надзорния съвет на НЗОК.

Една от основните промени при лекарствата засяга лансирания от управителя на НЗОК д-р Дечо Дечев

принцип „ефективност – ефикасност“

Според нея при предписване на лекарства лекарите и зъболекарите трябва да изпишат медикамента или терапевтичния курс с най-голяма разходна ефективност, която според предложеното определение е „най-доброто съотношение между постигане на терапевтичен резултат от прилагане на лекарствен продукт/лекарствена терапия и разходване на средства от бюджета на НЗОК за същия продукт/терапия, при съпоставянето му с друг/и лекарствен/и продукт/и или лекарствени терапии, представляващи терапевтични алтернативи и заплащани напълно или частично от НЗОК“.

С друга от промените, засягаща лекарствата, някои онкомедикаменти за лечение в болничната помощ ще влязат в цената на съответната клинична пътека, а няма да се плащат отделно, както е в момента.

Залагат се и още промени при плащането на лекарства от страна на НЗОК. Така например, Касата ще може да договори заплащане след отчитане на резултата от дадена терапия за медикаменти, за които е определено проследяване ефекта от терапията, а лекарства, за които в нормативите е определено договаряне на отстъпки, които обаче не са договорени, няма да се плащат.  

Променят се и някои срокове, в които даден медикамент може да влезе в Позитивния списък. Така при подадено заявление за включване на нов оригинален медикамент Съветът по цени и реимбурсиране ще произнася в шестмесечен срок. Досегашният срок за това бе тримесечен.

Всички тези промени към момента са на ниво проект. Предстои обсъждането им в Надзорния съвет на НЗОК, а впоследствие – и в парламента. Какво от тях ще бъде прието и какво ще отпадне, предстои да видим.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
sjb#

anmokli 31.01.2020 11:04:58

Здравейте, това е да информирате широката общественост, че Жозе Луис, заемодател на частен заем, отвори финансова възможност за всеки, който се нуждае от финансова помощ. Ние предоставяме заеми с 2% лихва на физически лица, фирми и компании по ясен и разбираем начин и условие. свържете се с нас днес по имейл на (joseluisloans @ aol com) или (joseluisloans @ gmail com)

Р.Кронева нач. сектор НЗОК 15.11.2019 11:21:07

По повод писанията на дъщеря ми и зет ми искам да заява; Непознавам третата си внучка Илияна ,която е на около 2 години. Другите си две внучки съм виждала пет или шест пъти ,те съответно са на 15 и 13 години.Имаше период около 10 години,в който не съм ги виждала. Не съм отгледала синът си,а съм го дала на майка ми за около 12 години.Е след което си го взех. Не съм помогнала на дъщеря ми за следването й, нито с пари,нито с гледане на деца. Не съм й помогнала за къщата й искаше ми 7000 лв,не защото нямах,а защото не исках. Мъжът ми по това време вземаше около 300 0лв плюс 1000лв пенсия и аз около 1200 заплата. т.е. приходите ни за месец . Не е вярно,че не съм купила подаръци на внучките си за този период,дадох им старият си телефон плюс две пижами. На сватбата на дъщеря ми не дадох и лев. Като разбрах,че е бременна около 6 месеца преди сватбата,я накарах да направи аборт,но тя отказа.Казах й,че не е толкова страшно и това вече е рутинна манипулация,след това и да няма деца не е проблем,все пак и аз съм осиновена. Дълги години спахме с мъжът ми в различни стай, аз в детската при дъщеря ми,а той в хола.Надежда 3 бл.306,вх.А ап.. 7 Не съм дала на дъщеря ми нито вила,нито дом,нито кола само два анцуга с който отиде да живее при мъжа си през 2001год. (небяха маркови,а от Илиянци еластант и полиестър) Получихме от моят баща нова кола от кореком плюс долари. (човека беше лекар в Либия и каквото изкара ни даде на мен и на Оги). Те ни помогнаха да доплатим апартамента в които живеем,защото ние нямахме пари. Продадох пианото купено от майка ми за горепосочената цел. Майката на Оги ни даде апартамент в Бургас,въпреки,че беше останала сама вдовица и с този апартамент можеше да си помага,въпреки това аз не я обичах и уважавах много. Е вие преценете дали има право да ме мразят децата ми или не. Извинявам се,че написаното не е по темата.

Дъщеря Диана 06.11.2019 18:19:21

Не плювайте по НЗОК ,баща ми за две години си оправи живота чрез НЗОК,а майка ми още е там. сем.Кроневи

Диана 29.06.2019 08:00:34

Крайно време е да се закрие тази перачница.............................................

Пракова 07.12.2018 22:56:11

Дано с това прекрояване, дрехата на Здравеопазването да не стане къса

UMzf 07.12.2018 08:23:14

Кои са шестимата полубогове, достойни за тази комисия? Сигурно са изтъкани от честност...

един 01.12.2018 13:11:30

сега остава само да намерят лекари ,които да са съгласни да ги тормози милиционеро медицинската агенция , да им ровят под ноктите и да ги наказват за всяко дейнствие и бездействие ,е да ,ама не .ДА си се проверяват сами и да чакат някой да дойде да им работи при тези условия , хубавото е ,че докато влязат тези решения в сила , другарите ,които са ги измислили ,отдавна ще са издухани от местата си .

Гешев 22.10.2018 19:31:28

Може ли да ми припомни някой, как лицето Ж.Н., в момента зам.м-р и П-л на НС на НЗОК беше изведено преди време от същото това прасенце-касичка НЗОК, защо и кой беше на власт тогава? А сега вече прекроява здравеопазването в държавата и на власт са пак тези, които тогава я изринаха!?!? Бреййй чудо, брей! Ама сегашната шизофренна супа дето са я забъркали с приниципала си, дори и на сън не ми е идвало на ум, че може да се случи! Е, сега вече ще става интересно в бедната ни държавица! Да му мислят докторите и пациентите и както се казва "д..е да им е здраво и гърбината яка"

Лекар 22.10.2018 17:44:16

Тази мегакомисия от 6 човека как ще контролира всичко, което е изписано? ! ? Някой дава ли си сметка колко време, каква квалификация и в колко области са необходими? То права на пациенти, ефикасност на лечени, съответствия на лечебни заведения.........и какво ли още не.... Ще трябва да е мегакомисия от супергерои. Безспорно промени в здравната система са необходими, ама много от това дето прочетох не ми се вижда разумно.

Дон Педро 17.10.2018 22:16:50

Бе да питам правилото принцип „ефективност – ефикасност“ Ще важи ли и за генериците , щото тогава много сложно става с екскурзиите.........

Гост 22.10.2018 14:18:09

Дончо Педров няма проблем бе. Ти ще мреш от измислени генерици .Чудно как в магазина не купувате кое да е мляко или хляб или кашкавал, ама милите ,че генериците са същото като оригинала. Що не купуваш генерик салам а бе?

фармацевт 22.11.2018 16:03:23

А защо пък трябва обществото с данъците си да те пращат на екскурзия по топлите острови за да пробутваш точно определения салам, като в магазина има същия по състав, суровина, форма и опаковка но произведен от друг на тройно по ниска цена

Мунчо 17.10.2018 09:47:11

Мегакомисията спешно ще внесе чрез КОРЕКОМ 10 000 мед . сестри и 5 000 лекари.

TTT 16.10.2018 22:01:02

Sled kato finansist e ministar na zdraveopazvaneto. Redno e ministara na finansite da e D-r i t.n. I shte stane pei Todoro i cafti goro ha-ha-ha-haaaaa

Гост 16.10.2018 14:58:28

Авторката на тия мегаидиотизми е като излязла от филм на Алфред Хичкок, какво друго очаквате да сътвори ?!

Гост 16.10.2018 14:03:29

Означава ли написаното, че всички кияци от агенциите, центровете и комисиите ще бъдат автоматично преназначени в новата мегаструктура? Или пак ще я караме на принципа "Пременил се Илия, погледнал се - пак в тия". Защото нито един от тях няма да бъде очарован от идеята да изпусне сладкия кокал на държавната трапеза.

Гост 16.10.2018 13:17:32

Единственото което прочитам в тези предложени промени е ред , прозрачност и предвидимост. Очертава се край на договорките на тъмно и вземането на решения на базата на корупционни практики.Видно е , че това е опит за спиране на хаоса в Здравеопазването, хаос при който се краде и мами.Тука ревящите неграмотници , или са много тъпи и не могат да вникнат в написаното или са от тези които ги устройват , хаоса и кражбите.

999 07.12.2018 07:57:35

На теб колко ти плащат? Щото аз имам некои материални нужди и се питам дали бих си помогнал като започна да пиша тъпотии като твоите.

Гост 16.10.2018 14:00:07

Мантрата за кражбите е на вас червените потници. .И единствената прозрачност от Киро Ментето е здравна система от комунистически тип с огромни регулации върху упражняването на лекарската професия. А когато говориш за дооворки на тъмно и корупция трябват имена и факти иначе си лелката на пейката пред блока или Цецо Физкултурника и Баце Тиквата, които така си говорят. Думи , от рода на някой, някои, някъде ,тези, онези и безлични форми не стават, ако наистина се бориш с корупция , а не си просто герберастка пропагандна пионка повтаряща недоказани в съда неща.....

Гост 16.10.2018 21:16:56

Няма мантра, има гола истина! Но от нея много ви боли.

Гост 16.10.2018 21:47:39

Истината е нещо друго, което може да докажеш. Не е истината на някой тъпанар оял се във властта. А в комунистическите ви тикви звучат само мантри и лозунги и нямате мозък за критическо и логическо мислене иначе щяха да ви гризат съмнения за истината казан от профани като този на снимката . Каквото каже партийния секретар Бочко и физкултурника Цецо -това е истината за вас. И със сигурност нямате нищо на ременете , което да боли.....

Иван 16.10.2018 00:14:50

Всякакви тъпанарщини бяха предлагани ама това надмина всичко. И как само ги пробутват с промени в преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджета на НЗОК. После що никой не спазва законите. То като населението гледа как властта прави тарикатлъци и народа гледа да не изостава.

Dr_Doolittle 15.10.2018 23:40:50

Каквото и да правят комунистическите педали в управлението ЕДНО НИКОГА НЯМА ДА МОГАТ- ДА ПРОИЗВЕДАТ ЛЕКАРИ . НИТО ДА ДОКАРАТ ОТНЯКЪДЕ балъци да им работят. А те лекарите свършват, другари. Правете си комисии. Колкото повече тъпотии, толкова по-малко лекари ще работят с публични средства от осигуровки и бюджет. Това означава ПОВСЕМЕСТНА ЧАСТНА ПРАКТИКА . Пациентелата да очаква лекарски кабинети със стикер НЕ РАБОТИ С НЗОК. Айде , да е хаирлия.....

Гост 16.10.2018 00:01:10

Като гледам и пациентите ще ви свършат. До десет години само орки ще останат, другите ще се евакуират, а орките не търпят лошо отношение.

един 17.03.2019 03:47:59

Не се безпокой ,за орките имаме достатъчно организирана добре охрана и оръжия , пробвали сме ги терен ,всичко е до първия откос ,от там натътък не можеш ги намериш .

Гост 16.10.2018 00:51:05

Пациентите на планетата Земя никога няма да свършат. Поне не следващите 20 милиона години. А болните мангали ще трябва да си плащат и да слушат иначе никой няма се занимава нито с орки , нито с комунисти , нито с мангали.

Elf 16.10.2018 09:36:54

Vervai mi-ste se zanimavate i horo ste igraete.I pari nema da vidite i boi ste jadete.Zastoto problema e vatre vav vas-situacioni diplomanti bez prinadlejnost kam Inteligenziata.S drugi dumi-Kradci i Mastii ste

Гост 15.10.2018 23:27:30

Нищо ново .Такива комисии болшевиките създават 1922 година в СССР и оттогава съветската кочина продължава да е тази съветска кочина и днес със служител на КГБ начело. Ленинизация, Путинизация и Бойковизация три е вдно...

Гост 15.10.2018 20:40:57

Глупости!

Доволен 15.10.2018 20:32:52

Пищите ли? РИвете ли? Това е въвеждане на прозрачна пазарна икономика в здравеопазването! Всеки да си определя вече сам цената на труда. Пациентът ще ДОПЛАЩА за всичко над това, което НЗОК може да поеме. Е ще трябва да се издават финансови документи , но нейсе.

Гост 15.10.2018 22:08:05

Къде видя пазарна иконномика тука???

Гост 15.10.2018 21:02:02

А чети хубаво. Ще се маха доплащането.

Dr_Doolittle 15.10.2018 23:30:50

Глупости, дрОгарю. Ще плащаш повече за здравеопазване. Просто защото никой тъпанар в правителството и ;държавата не може да направи по-евтина здравната система от това което е днес - я платил ,я не здравни вноски да минаваш при лекаря за сумата от О(нула) до 2.90 лв

Ивчо 15.10.2018 20:43:09

Това пък откъде го видя?

Ивчо 15.10.2018 20:30:17

Абе това с университетските болници някой може ли да го разясни, защото нещо не го разбрах съвсем.

Някой 15.10.2018 20:18:58

Единственото което остава е да изкопат Бай Тошо (Бог да го прости човека) и да го върнат в Министерски съвет, като почетен Министър прецедател. Хем Бат Бойко ще си припомни младините

Гост 15.10.2018 20:08:03

Нас червеното знаме роди ни, нас не ще ни уплаши смъртта. Ние сме на всеки километър, ние сме на всеки километър, и така, до края на света...

Запознат 15.10.2018 19:52:31

Все едно Москов е министър. Не мога да повярвам че толкова низко паднаха , да връщат Медицинска академия и системата Семашко!!!

Лекар 15.10.2018 19:50:37

Фарма мафията е доволна. Ананиев се продаде за жълти стотинки.

Гост 15.10.2018 19:50:07

Пълни безумия! Чак толкова глупости отдавна не бях чел

д-р Менгеле 15.10.2018 19:44:13

Името на модела е "Франкенщайн" - съшит нескопосано от парчета и части от различни хора/системи/, уродливо творение. Сега се търси божествената искра, за да му се вдъхне живот...

Гост 15.10.2018 23:32:25

Ще трябва да духат, много да духат на този Семашко-Франкещайн

Ненева 15.10.2018 19:32:53

Ужас! Какви са тия безумия... суперконцентрация на власт и супер условия за корупция. Преди крадяха по места, сега направо ще бъркат в кацата директно през бюджета. Определено ще стане весело...Да му мислят пациентите. Лекарите все някой друг лев сме събрали да се изпарим от тук към чужбината.

Юри 15.10.2018 20:56:45

Тъпото е че бяхме глупави. И не избегнахме когато бяхме по-млади, а си изгубихме времето тука. Ама по-добре късно, отколкото никога.

Хахаха 15.10.2018 19:03:21

“Жить ста́ло лу́чше, жить ста́ло веселее” , както беше казал Генералният секретар на ЦК ВКП(б) И. В. Сталин на 17 ноември 1935 година на Първият всесъюзен съвет на работниците и работничките— стахановци :)

Гост 15.10.2018 18:56:53

Че те и сега алгоритмите не се договарят.

Гост 15.10.2018 18:54:59

Е, това всичкото ако се случи..., здравеопазването умря.

Гост 15.10.2018 18:52:58

А кой ще определя условията за оказване на медицинска помощ? Може би министърът? Щом няма вече да се договарят?

Elf 15.10.2018 18:45:39

Xa sega da vidim koi shte sa Komisarite v Komisiteeeee…….Kolko struva edno mestence,m …...Napravo Mega Semasko Superkontrol ako ne si platite..Ako se razsledva deinosta na vseki lekar i bolnica 10 godini nazad,osobenno chastnite I shte se pojaviat chudesa.NIAMA NIAKOI KOITO DA NE E KRAL/za sebe si i za Sobstvenika./


Всичко за коронавируса
Още новини
Румъния провежда национална седмица на информираност за вредата от алкохола
19.06.2024 17:29:58

Румъния провежда национална седмица на информираност за вредата от алкохола

Тази седмица в Румъния преминава под знака на информираността за вредата от алкохола, а инициатив ...

Правителството одобри годишните отчети на НЗОК за 2023 г.
19.06.2024 17:07:31

Правителството одобри годишните отчети на НЗОК за 2023 г.

Министерски съвет одобри на днешното си заседание Годишния отчет за дейността и Годишния отчет за ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...