!
Неделя, 14 Април 2024
12
февр

Проф. Момчил Мавров, подуправител на НЗОК:

Контролът ще се подобрява с напредване на електронното здравеопазване

Трябва да намалим диспропорциите в цените на пътеките и дейностите по отделните специалностиПроф. Мавров, преговорите с БЛС би трябвало да са към своя край. Ще има ли увеличение в цените на дейностите, които НЗОК ще заплаща? Има ли приоритетни области, към които се насочва по-голям ресурс?

Да, работните групи на НЗОК и БЛС вече постигнаха консенсус за повишаване на цените на редица дейности и в болничната, и в извънболничната помощ. Всеки момент подготвените промени в НРД ще бъдат докладвани за разглеждане от Надзорния съвет, след което предстои окончателното им обсъждане и евентуално – одобрение и разписване от Управителния съвет на Лекарския съюз и Надзорния съвет на НЗОК. Увеличение на цените ще има и то ще е най-чувствително при общопрактикуващите лекари. Като цяло плащанията за първична помощ ще се увеличат с около 23%. Усилията ни бяха насочени към повече стимули за ранната диагностика и профилактиките. Така например, ще бъде предложено по-голямо заплащане за профилактичните прегледи, когато изпълнителите на първична медицинска помощ в периода до ноември на съответната година са обхванали, т.е. осъществили са прегледи на повече от 53% от своите пациенти. Ще има сравнително добро увеличение на цените за дейност в СИМП – с около 17%, както и за МДД, като за МДД в образната диагностика например цените ще бъдат с 25% по-високи. Надявам се с новия НРД да успеем да подобрим достъпа до прегледи и изследвания, особено за децата и възрастните. Ще има дейности, които ще бъдат изведени от болничната помощ, тъй като много ефективно и ефикасно могат да бъдат изпълнявани в извънболничната, и защото използваните методи и нови технологии в самата дейност вече не налагат осигуряване на болничен престой.

А за болничната помощ какво се предвижда?

Същото се отнася и за болничната помощ. Но там среднопретеглено увеличението ще бъде около 10%. По-чувствително ще е увеличението на цените на тежките клинични пътеки, които изискват повече ресурс и натоварват финансово болниците. Повишават се цените на клиничните пътеки за лечение на деца и тези по акушерство и гинекология с цел продължаване на политиката за подпомагане на детското и майчино здравеопазване. Цел е да бъдат намалявани диспропорциите в цените на пътеките и дейностите по отделните специалности. Преговорите засегнаха и амбулаторните процедури, за които определянето на по-адекватни цени ще стимулира лечебните заведения да предлагат на пациентите медицински услуги в рамките на ден, вместо лечение по клинични пътеки с няколкодневен болничен престой. От друга страна, за клинични пътеки като тези за лечение на инсулти например, е предложено заплащане и на допълнителен болничен престой. Целта е пациентите да получат по-пълно и по-качествено лечение.

Можете ли да дадете конкретен пример за някои по-важни според вас промени, които ще доведат до решаване на сериозен или нерешен до момента проблем?

Мога да ви дам няколко.

Наскоро ваши колеги поставиха остро въпроса за недостатъците на системата във връзка с прилагането и заплащането на антихемофилния фактор – лекарството NovoSeven. Имам предвид случая „Даная“, по който и към момента текат проверки в болниците. Репортажите и питанията ни дадоха повод в хода на текущите преговори с Лекарския съюз да обсъдим и промяна на амбулаторната процедура с номер 38.2. По тази процедура се осигуряват антихемофилните фактори. С БЛС веднага постигнахме съгласие за промени. След като беше обменена информация с отговорните институции – имам предвид Министерството на здравеопазването, Експертния съвет по хематология и Българската организация по верификация на лекарствата – подготвихме проект на нова амбулаторна процедура, която предстои да бъде съгласувана и одобрена, и която трябва да  бъде въведена с анекса към НРД. С промени в изискванията и алгоритъма на процедурата ще се подобри отчетността при предоставяне на такива лекарства от една болница на друга, когато това се налага. Предлагаме да се разшири и кръгът на лечебните заведения, които ще могат да ги осигуряват в условията на спешната болнична помощ. Работи се по промяна на обхвата на процедурата и промяна в изискванията за формиране на специализираните хематологични комисии, които дават заключения за приложението на тези медикаменти.

Друг проблем е, че досега не можеше да се заплаща за повече от една клинична пътека при т.нар. комбинирани травми или политравми. Това са случаите, при които пациентът се лекува в рамките на една хоспитализация по няколко клинични пътеки. С предлаганите промени за първи път ще се допусне заплащане и по други клинични пътеки, при които са извършвани основни процедури и след проверка се установи, че няма основание да бъдат отхвърлени.

Какво се очаква да се промени по отношение на контрола? Как ще се преборите с фиктивните хоспитализации?

Запазва се контролът при по-скъпите дейности, които се проследяват текущо като дял от отчетената дейност на всяко лечебно заведение. Контрольорите на Касата, които нямат образователно-квалификационна степен магистър по медицина, т.е. не са лекари, ще имат правомощия да проверяват критериите за достъпност и качество на медицинската дейност, като няма да могат да проверяват медицинската помощ за съответствие с утвърдените медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика. За подобряването на контрола ще разчитаме на регулярното събиране и обработване на данни с цел анализ. Целта е да бъдат улавяни отклонения от обичайните тенденции и резултати, за да могат да бъдат разследвани.

Контролът ще се подобрява с напредване на електронното здравеопазване. Може би нямаше да говорим за фиктивни хоспитализации, ако то беше изградено и ако всички данни се записваха в едно хранилище, до което компетентните органи имат неограничен достъп и времево, и териториално. И ако пациентът можеше да следи какво се записва на негово име във всеки един момент. Въпрос на време е процесът по изграждането на НЗИС да бъде завършен, в това число и достъпът на гражданите до електронните им здравни досиета.

Какво е Вашето мнение за новия механизъм, по който онколекарствата ще се заплащат от НЗОК? Кога смятате, че ще заработи, и ще доведе ли до реални икономии в бюджета?

Ако говорите за промяната на Закона за здравното осигуряване, смятам че беше сполучлива. Предният текст, който беше приет през септември 2023 г., се оказа, че може да предизвика много повече проблеми за лечебните заведения, оказващи болнична помощ, отколкото да разреши казуса с големите отклонения в цените на тези лекарства. Най-ниска цена например, по която НЗОК трябваше да заплаща определени скъпоструващи продукти на всички лечебните заведения, можеше да бъде и цена от 0,01 лева. А такива цени не са изключени при определени уговорки между търговците, свързани с изтичащи срокове на годност, индивидуални отстъпки, рабати или други обстоятелства. Смятам, че сегашният текст успешно ще реши въпроса с големите разлики в цените на лекарствените продукти, когато се заплащат от НЗОК. Новата формула борави със „средно претеглена стойност“ и тази величина едновременно ще изключи възможностите за злоупотреби и ще редуцира размера на въпросните плащания, реимбурсните.

Отчитате ли намаление на разходите за лекарства след като беше въведена верификацията?

Разходите за лекарства, заплащани извън стойността на клиничните пътеки, не показват някакви сериозни отклонения. Основната цел на верификацията е да бъде осигурена безопасността на пациента. Въвеждането на този тип контрол предпазва от фалшификации и нарушения във веригата на лекарствоснабдяването. Когато обаче говорим за плащания за лекарства с публичен ресурс, верификацията може да ни даде и по-голяма прозрачност, защото осигурява проследимостта на всяка една опаковка от производителя до пациента. Според мен е грешно да се смята, че верификацията ще доведе автоматично до икономии. Верификационният процес няма за задача да регулира пазара и цените на лекарствата. Верификацията не регулира отношенията между притежателите на разрешения за употреба, производители, търговци и други участници в пазара. Това е важно да се знае. Връзка между намаляване на разходите за лекарства и верификацията може да се получи, само ако са съществували значителни злоупотреби и фалшификации на лекарства, и тези злоупотреби сега са отпаднали, тъй като верификацията ги елиминира.

Ако трябва да търсим икономии, по-скоро трябва да се насочим към други способи и законодателни решения, към такива, които са насочени към по-ефективно регулиране на цените и към стимулиране на конкуренцията в този пазар.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
f@Hu

Знаещ 07.04.2024 16:36:45

Как ще се подобрява контрола с такива "контрольори" като тази бивша директорка на МБАЛ Димитровград? Какво прави в РЗОК? А, да ,"контролира" Да напомня, че е и пенсионерка!!!

Димитровград 16.02.2024 14:18:28

В РЗОК Хасково работи лекарка като "контрольор", срещу която има следствено дело за фалшиви амбулаторни листове. Има статии в интернет. Позор!! Да не говорим, че е бивш директор на болницата и преди години имаше пак разследване за ремонт на болницата. Има го в статии.

Дядо Хинко 18.02.2024 19:34:33

Не ме занимавайте с глупости аз си отивам!

Гост 14.02.2024 15:58:56

Сложили вълка в кошарата и той обяснява как ще пази овцете

Гост 14.02.2024 12:41:12

КОРУМПИРАН ГЕРБЕР В ОСТАВКА!!!!

Гост 14.02.2024 12:40:05

Лицето на корупцията на новата коалиция. Нали си подаде оставката като корумпиран?

Гост 14.02.2024 16:03:28

Всяка власт има нужда от корупционери. За това този винаги ще е търсен

Medvediew 13.02.2024 12:24:48

Този е от кръга на Копринката ... отговарящ заедно с мен за черните пари от медицината дикато бяхмев служебният кабинет.

Gost 13.02.2024 11:42:12

Крадеца вика "Дръжте крадеца"

Гост 13.02.2024 06:22:29

Пенсионери баби ще правят контрол на действащи лекари....резил!

Surg 12.02.2024 18:52:07

#"Контрольорите на Касата, които нямат образователно-квалификационна степен магистър по медицина, т.е. не са лекари, ще имат правомощия да проверяват критериите за достъпност и качество на медицинската дейност, като няма да могат да проверяват медицинската помощ за съответствие с утвърдените медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика" .........това е символ на глупостта, професори спорят що е качество и как се измерва, кака Сийка ще прави проверка с диплома за счетоводителка от преди 35 г.....това се прави за да се намери работа на някой наш и най вече забави възможността на болницата да отчита пътеки, т.е. за икономии.... Но който треб няма да се бави толкоз.......

Гост 12.02.2024 18:31:55

Бе, ш,се подобри..! Ш,се подобри дедовия...

gost 12.02.2024 16:46:16

Човек на чорапа Радев. Този е голяма смрад.

Surgu 12.02.2024 18:47:16

Винаги е бил кадър на гербаджиите, така и започна кариерата

Гост 14.02.2024 16:10:05

А, нека не омаловажаваме човека. Беше доверено лице на икономическия кръг на Радев. С Асен добре облажиха в служебния кабинет. Сега просто играе по новата свирка. Парите са си пари, това с партиите е за наивници

Гост 12.02.2024 16:38:19

С подписването на НРД 2023 2025 сринахте контрола до санитарния минимум! Работната група да се сезира за проверка от НАП! УЗАКОНИХТЕ КРРАЖБИТЕ!


Всичко за коронавируса
Още новини
Д-р Гергана Войнова: Признанието
14.04.2024 11:05:28 Невена Попова

Д-р Гергана Войнова: Признанието "Млад лекар на годината" ме изненада приятно

Д-р Гергана Войнова завършва средното си образование в Профилирана гимна ...

Един нов случай на COVID и един излекуван за последните 24 часа
14.04.2024 09:59:20

Един нов случай на COVID и един излекуван за последните 24 часа

Един нов случай на COVID за последното денонощие показва Единния информационен портал. Случаят е ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...