!
Неделя, 19 Май 2024
01
септ
 

Новини за научната дейност на ФМИ: Оценка на възприемането и поведението на потребителите на ПНР

Събота, 01 Септември 2018 | 10:25:44


Общ преглед Разработването на асортимент от изделия, за които са налице научни доказателства, че намаляват индивидуалния риск и вредата за населението в сравнение с продължителното пушене и се приемат като приемливи заместители

Общ преглед

Разработването на асортимент от изделия, за които са налице научни доказателства, че намаляват индивидуалния риск и вредата за населението в сравнение с продължителното пушене и се приемат като приемливи заместители на цигарите, е наш основен приоритет. От 2008 г. Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) инвестира над 3 млрд. долара за фундаментални изследвания, свързани със заболяванията, предизвикани от пушене, за разработване на продукти и методи за измерване на намален риск, както и за оценка на въздействието на продукти с намален риск (ПНР) за населението. ФМИ е ангажирала над 400 учени и инженери от световна класа, които работят в модерните научноизследователски центрове на компанията в Швейцария и Сингапур, както и разполага със световна мрежа от научни и технологични партньори.

ФМИ е поела ангажимент за прозрачност на научните данни и за независима проверка на данните от трети страни. ФМИ прилага задълбочен, систематичен подход, който включва няколко етапа, базира се на научната литература и обхваща посочените по-долу ключови фази на оценка:

Целта на настоящия документ е да представи кратко описание на 4-тия етап в процеса: Оценка на възприемане и поведение (ОВП).

ФМИ разработи широкообхватна програма за ОВП с цел да се определи въздействието на възможните послания за един от своите ПНР – Системата за нагряване на тютюн (СНТ) по отношение на:

  • Намерение за употреба
  • Разбираемост на посланията
  • Възприемане на риска
  • Употреба

Ефективната комуникация на потенциала за намален риск е съществен елемент от усилията настоящите пълнолетни пушачи да преминат от цигари на ПНР. Но също толкова важно е посланията в тази комуникация да бъдат правилно разбрани, така че да не стимулират пропушване сред непушачи и да не възпират пушачите от отказ от пушене.

Нашата програма е разработена така, че да отговори на въпросите, предвидени в проекта за насоки на Агенцията по храни и лекарства на САЩ за подаване на заявления за одобряване на тютюневи изделия с модифициран риск (ТИМР), в т.ч.: (1) ефект по отношение на употребата на тютюн сред настоящите пушачи, (2) ефект за започване на употреба на тютюн сред непушачите и (3) ефект на маркетинга върху възприемането и разбирането от потребителите. Тази информация следва да се представи за всяко изделие, кандидатстващо за одобрение като ТИМР.

Методология за ОВП

Предвид наличието на ограничен брой признати и установени методологии за оценка на възприемането и поведението на потребителите по отношение на изделие, кандидатстващо за одобрение като ТИМР като СНТ, ФМИ състави програма за пред-пазарна ОВП след консултации със световно признати експерти в областта и след запознаване със съществуващите най-добри практики и насоки. Програма за ОВП бе изготвена и включва серия от качествени и количествени проучвания, организирани около три ключови компонента.

Основни констатации относно начина, по който се ползва продуктът

Компонент А: Разработването на скала и метод за валидиране бе осъществено като предварителна стъпка с цел да се разработят валидирани инструменти за измерване на две концепции: (1) Възприемане на риска, свързан с употребата на тютюневи и никотинови изделия и (2) Намерение за употреба на тютюневи и никотинови изделия в бъдеще (в т.ч. намерение за пробване и намерение за употреба).

Компонент Б: Бяха проведени няколко проучвания с цел да бъдат събрани научни доказателства, че информацията относно модифицирания риск на етикета, маркировката и маркетинговите материали за СНТ, както и инструкциите за употреба на СНТ са разбираеми за хората. С оглед изпълнението на тези цели бяха осъществени следните видове проучвания:

Качествени проучвания на комуникационните материали за СНТ: тези проучвания спомогнаха да се постигне задълбочено познаване на различните реакции на различните видове материали.

Количествени проучвания на комуникационните материали за СНТ: тези проучвания бяха проведени с големи извадки от участници с цел да бъдат описани реакциите на посланията относно продукта СНТ или етикета, маркировката и маркетинговите материали по отношение на намерениета за употреба, възприемането на риска, разбираемостта и промяната на намерението за отказ от пушене.

Проучване за ползваемост и разбираемост на инструкциите за употреба: това проучване бе проведено с цел да се определи способността на пълнолетните пушачи да разбират и да изпълняват правилно инструкциите за употреба на СНТ.

Компонент В: Анализ на поведението при реална употреба на СНТ от пълнолетни пушачи. Този компонент включва проучване чрез наблюдение на реалната употреба на СНТ от ежедневни пълнолетни пушачи, което цели да оцени как пълнолетните пушачи използват СНТ в условия, близки до реалните.

Резултати от Компонент А

Този проект доведе до разработване на инструмент за измерване възприемането за рисковия профил на продукта. Ръководството за употреба на инструмента и въпросникът са достъпни за представители на индустрията и академичната общност чрез Mapi Research Trust. Освен това благодарение на проекта бе разработен и въпросник за намерение за употреба (ITUQ), състоящ се от единични въпроси без изчисляване на общ резултат.

Резултати от Компонент Б

Първото от 4те количествени проучвания на комуникационните материали за СНТ бе пет-раменно проучване, като всяка група съответства на едно потенциално послание за СНТ. То бе осъществено в САЩ с извадка от 1713 участници, подбрани по статус на пушене, възраст, пол и град. На 3-те фигури по-долу са показани резултатите във връзка с разбираемост, възприемане на здравен риск и намерение за употреба за едно от 5-те тествани послания:

 

76-97% от извадката разбират, че

  • При СНТ тютюнът се нагрява, но не гори
  • Има значително намаление на концентрациите на вредни и потенциално вредни вещества
  • Тютюневите стикове за СНТ съдържат никотин, който води до пристрастяване
  • Употребата на СНТ може да навреди на здравето и най-добрият начин да се намали рискът от заболявания, свързани с пушенето, е пълен отказ от пушене

 

Представените резултати са от едно от 4-те количествени проучвания на комуникационните материали за СНТ.

Резултати от Компонент В

Пред-пазарни проучвания чрез наблюдение бяха осъществени на 6 различни пазари: САЩ, Германия, Италия, Швейцария, Япония и Южна Корея. Чрез тези проучвания беше изследван начинът, по който пълнолетните пушачи реално употребяват СНТ в условия, близки до реалните за срок от максимум 6 седмици сред около 4 000 участници (пълнолетни пушачи, които пушат всеки ден) от различен пол, на различна възраст, с различни приходи и от различни раси. Резултатите от проучванията показват, че в края на периода на наблюдение:

1. Съществен дял от пълнолетните пушачи са започнали употреба на СНТ (между 33% и 76%).

2. Значителен дял от пълнолетните пушачи са преминали от цигари на СНТ и използват само или предимно системата като заместител на цигарите (между 12% и 38%).

3. Известен дял от пълнолетните пушачи използват комбинирано СНТ и цигари (от 22% до 39%). Но този дял спада с времето и комбинираната употреба не води до общо увеличение на консумацията на тютюн (СНТ и цигари) спрямо базовите стойности за периода на наблюдение.

Повече информация можете да намерите на www.pmiscience.com.

*Продукти с намален риск (ПНР) е термин, с който обозначаваме продуктите, които представляват, биха могли да представляват или имат потенциала да представляват намален риск за пушачите, които преминат на тях в сравнение с продължителното пушене. Ние разполагаме с широка гама от ПНР на различен стадий на развитие, научна оценка и търговска реализация. Тъй като при нашите ПНР тютюнът не гори, те образуват много по-ниски количества вредни и потенциално вредни вещества в сравнение с цигарения дим.

 Публикацията е изготвена с подкрепата на Филип Морис България

Източници и допълнителни публикации

1. FDA: Modified Risk Tobacco Product Applications: Draft Guidance for Industry, March 2012.

2. Factors influencing consumers’ perceived risk of tobacco products. M.J. Atkinson, C. Chrea, T. Salzberger, S. Cano, G. Emilien, N. Mainy, A. Ramazzotti, R. Weitkunat, F. Lüdicke, T. Alfieri: Link to PMI Science

3. Final Psychometric Evaluation and Cultural Adaptation of the Perceived Risk Instrument (PRI) to Measure Perceived Risks Associated with the Use of Tobacco and Nicotine-Containing Products, C Chrea, G Emilien, T Salzberger, S Cano, T Alfieri, N Mainy, A Ramazotti, R Weitkunat, F Lüdicke: Link to PMI Science

4. Study to assess tobacco heating system 2.2 potential messages. F. Beacher, P. Magnani, A. Ramazzotti, R. Weitkunat, G. Kallischnigg, S. Colman, T. Alfieri: Link to PMI Science

5. How Do Consumers Use the Candidate MRTP Tobacco Heating System (THS): Analysis of Whole Offer Test Data from Five Countries, S Roulet, P Magnani, G Kallischnigg, S Badoglio, K Ackermann, M Veit, A Ramazotti, Link to PMI ScienceКоментари по темата

Правила на форума за коментари
YV5u


Всичко за коронавируса
Още новини
Над 300 души прегледаха безплатно сърцето си за два дни в УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив
18.05.2024 11:45:28

Над 300 души прегледаха безплатно сърцето си за два дни в УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

При огромен интерес преминаха безплатните прегледи на сърцето, организирани от УМБАЛ “Свети ...

САЩ: Предлагат нов подход за диагностика на HPV в първичната помощ
18.05.2024 10:59:29

САЩ: Предлагат нов подход за диагностика на HPV в първичната помощ

Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) одобри два теста за самостоятелна употреба ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...