Неделя, 24 Януари 2021
04
ян
10
 

Следващите 10 години държавата ще инвестира в медицинските сестри

Лекари и сестри в ПИМП ще бъдат стимулирани с ведомствено жилище и по-добри финансови условия чрез допълнително заплащане

Понеделник, 04 Януари 2021 | 17:55:34 Надежда Ненова
10

Държавата следва да инвестира и да подпомага инвестициите в развитието на човешкия капитал в системата на здравеопазването, защото по този начин се постига по-високо качество на медицинските услуги, увеличена конкурентоспособност, по-високи и устойчиви

Държавата следва да инвестира и да подпомага инвестициите в развитието на човешкия капитал в системата на здравеопазването, защото по този начин се постига по-високо качество на медицинските услуги, увеличена конкурентоспособност, по-високи и устойчиви темпове на икономически растеж и по-висок жизнен стандарт на населението. Това се казва в проекта на Националната здравна стратегия 2021-2030.

В стратегията се отбелязва, че за обучението и оптималното преразпределение на човешките ресурси в здравеопазването е необходимо създаване на благоприятна среда, предоставяща възможности и стимули, които да произведат в самите хора желание за обучение по конкретна медицинска професия и работа по нея в конкретно работно или населено място. От МЗ са категорични, че най-същественият проблем за човешките ресурси в здравеопазването в България е малкият брой медицински сестри, упражняващи професията си.

За реализиране на политиката за осигуряване на човешки ресурси в здравеопазването било необходимо разработване и въвеждане на единна информационна система за регистрация и мониториране на персонала в здравеопазването. Нужна била и активна политика за инвестиране в човешкия капитал, насочена към инвестиции в медицинското образование и професионалното обучение, които осигуряват обща фундаментална подготовка и базови знания и умения, приложими в здравеопазването.

 Обучението на медицинските специалисти ще бъде обвързано със здравните потребности на населението и необходимостта от осигуряване на оптимално съотношение между отделните категории медицински персонал. В тази връзка било необходимо полагане на целенасочени усилия за увеличаване броя на приеманите студенти по специалност „медицинска сестра“ и повишаване интереса на младите хора към придобиване на тази професионална квалификация, за да може образователната система в средносрочен и дългосрочен план да започне да отговаря на идентифицираните потребности на здравната система от този вид медицински специалисти.

Нужни били инвестиции в следдипломното обучение в системата на здравеопазването, което осигурява придобиването на специализирани професионални знания, умения и компетентности, свързани с упражняването на медицинската професия или специалност. „Само количественото осигуряване на медицински специалисти все още не означава качество на предоставяните здравни услуги“, категорични са от МЗ.

От съществено значение е професионалното развитие на медицинските специалисти в условията на бързо развиващи се технологии и научни познания в медицината, повишени очаквания от страна на обществото към предоставяните здравни услуги, застаряващо население, променени здравни потребности и промяна в професионалната роля и отговорности на медицинските специалисти, изискваща екипност, изграждане на партньорства и мултидисциплинарен подход, излизащ извън тесните рамки на биомедицинския подход. Изисква се ново отношение и нагласа в медицинските специалисти за създаване на ефективни партньорства както помежду им, така и с пациентите, с лечебното заведение, в което работят и с обществото като цяло.

Съществена част от професионалното развитие на медицинските специалисти е следдипломното обучение, което включва обучение за придобиване на специалност и продължаващо медицинско обучение. Държавното финансиране е насочено към специалности, при които се отчитат негативни тенденции, включително при които заявените потребности надвишават броя на специализантите, т.е. при които се очаква дефицит поради това, че броят на завършилите специализанти няма да е достатъчен за задоволяване на всички заявени потребности от специалисти.

Следващите по ред инвестиции са в създаването на мотивация на медицинските специалисти за работа в България и за стимулиране на професионалната им реализация в определени райони на страната.

„Изключително важно както за системата на здравеопазването, така и за обществото, е обучените в България медицински специалисти да бъдат мотивирани да останат и да се развиват в страната, което може да бъде постигнато по-скоро чрез създаване на благоприятни условия и стимули отколкото чрез рестриктивни мерки. Върху формирането на миграционно решение при медицинските специалисти влияят различни фактори. Най-важните от тях са по-доброто заплащане и по-добрите условия на труд, по-високият стандарт на живот, възможността за професионална реализация и развитие, умората от дълго протичащата здравна реформа, отношението на обществото и медиите към медицинските специалисти и др. Ето защо мерките за задържане на медицинските специалисти в страната следва да са насочени към създаване на благоприятни възможности за професионално развитие, включващи достойно заплащане на труда им, добри условия на работа, възможности за обучение; формиране на уважително отношение от страна на обществото и медиите; създаване на възможности за активно участие в процеса на взимане на решения, които ги касаят“, пишат от МЗ.

Като нужни стимули са отбелязани осигуряване на стипендия по време на обучението, осигуряване на ведомствено жилище, съдействие при започване на работа на съпруга/съпругата, осигуряване на възможност за записване в детска градина или училище за семейства с деца, създаване на по-добри финансови условия чрез допълнително заплащане, особено в системата за първична медицинска помощ и др.

По-равномерно разпределение на медицинските специалисти на територията на страната в средносрочен и дългосрочен план можело да се очаква при сближаване на социално-икономическите условия и качеството на живот между отделните региони и съответно по-балансирано демографско развитие на населението.

„При планиране на политиката следва да се има предвид, че процесът на създаване на човешкия капитал е сложен и продължителен процес, като вложените средства се възстановяват не веднага и не цялостно. Реализацията на политиката изисква сътрудничество на различни заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на човешкия капитал - професионални организации, висши училища, лечебни заведения, органи на местната власт и др.“, е отбелязано още в стратегията.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
GB#E

ФФ 07.01.2021 06:55:06

Да намалят броя на Фарм.факултети и да обявят нулеви години за прием на студенти. Да въведат 3 години задължителен стаж в провинцията на ново-завършилите фармацевти

Гост 08.01.2021 18:31:14

А такива като теб да им обявят 3 нулеви години да не получават заплата или пенсия.

чукча 05.01.2021 13:16:21

Дрън-дрън, бла-бла и тра ла ла... Топлата вода отдавна е открита - единственият начин да има работещи в една структура е финансовата мотивация. С една дума - ПАРИ.

БЛС-Въоръжено Крило 05.01.2021 08:48:15

'Държавата' е философско понятие ,което няма адресат и няма конкретен изпълнител. Хората ,които обещават от името на това имагинерно понятие, а не от името на правителство ,общинска администрация или конкретни личности имат идеята НИКОГА да не изпълнят казаното и никой да не носи отговорност за прокалмираното. И това го виждаме 76 години 'народна власт' при шибаняците ,които ни управляват. И никакви медсестри и лекари няма да намерите ,ако заплащането им не е поне 10 пъти над това на маникюристка и фризьорка. Лъжете си тъпия електорат с чекиджийските си стратегии, които и нямате намерение да изпълнявате даже. Защото и за комунистическите зомбита по-важно е нищо да не се плаща в здравеопазването, отколкото да намират медицинска помощ от високо-заплатени специалисти.

ghost 05.01.2021 00:38:08

K eep У ourself P ositive

Гост 05.01.2021 00:14:41

Ще, ще, ще ама някой друг път.

ПОЗИЦИЯ 04.01.2021 22:21:01

ИЗПИШЕТЕ ИМЕНАТА НА КУХИТЕ ГЛАВИ ИЗМЪДРИЛИ ТАЗИ "СТРАТЕГИЯ"! ТАКА НАБЕЛЯЗАНА ЩЕ ВОДИ ДО СНИЖАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ ДО НИВО ПИМП! ВИСОКО ТЕХНОЛОГИЧНА И ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА Е ВЪЗМОЖНА САМО В УСЛОВИЯ НА СИМП И БМП - ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ !!!!! ТЪКМО ТАМ ТРЯБВА ДА ИНВЕСТИРА ДЪРЖАВАТА, АКО ИСКА ДА ОСИГУРИ ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ! ТОВА Е "ТОЛКОЗ ПРОСТО И ЛОГИЧНО"!!! КАКВА "ГОЛЯМА МЕДИЦИНА" МОГАТ ДА ОСИГУРЯТ ЕДНО ДЖИПИ И МЕД. МУ СЕСТРА В СЕЛО ВРЪШКА ЧУКА? ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГРАДИ ШИРОКА И ГЪСТА МРЕЖА ОТ СПЕШНИ СТРУКТУРИ, С ДОБРЕ ОБОРУДВАНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, КОИТО БЪРЗО И ЕНЕРГИЧНО ДА ДОСТИГАТ ДО ВСЯКА ТОЧКА НА СТРАНАТА, ДА ОКАЗВАТ НА МЯСТО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, А НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ - БЪРЗА ЕВАКУАЦИЯ КЪМ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СТРУКТУРИ! ОСВЕН ТОВА ЗАЩО САМО СЕСТРИТЕ СЕ ОКАЗАХА "СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ"? КЪДЕ ОСТАНАХА ДОКТОРИТЕ? В ЧУЖБИНА !

Гост 05.01.2021 08:39:09

Ти си не по-малко тъпак от тези писали стратегията. Ако нямаше първична извънболнична помощ, то твоето дете не би било имунизирано бе, глупако. Не би имало профилактични прегледи ,както и ти галфонът не би могъл да получиш здравна помощ за 90% от ситуациите с необходимост от медицински преглед, не биха били откривани и лекувани навреме социално значими заболявания. Откъде сте се пръкнали да отричате нещо създадено от умния бял западен свят а? Ставащ за някой тъпак избиран редовно от тиквата за министър.

Ex 06.01.2021 07:08:35

И СИМП могат да имунизират и да провеждат профилактика даже по-добре от диспечерите ! Закриваите ги !

Да да 05.01.2021 12:09:00

Колега , един друг се обиждате, браво! Ей затова сме на това дережде - разединени. Иначе Тиквата избира все олигофрени за министри, като Ботокса!


Всичко за коронавируса
За героите в бялo
Още новини
Три трансплантации направиха в болница „Лозенец“
24.01.2021 14:56:06

Три трансплантации направиха в болница „Лозенец“

Три успешни трансплантации бяха извършени на 21 януари в болница „Лозенец“, съобщиха ...

Д-р Милчо Енчев: Сърцето се лекува със сърце
24.01.2021 10:26:41 Невена Попова

Д-р Милчо Енчев: Сърцето се лекува със сърце

 Д-р Милчо Енчев завършва медицина през 2011 г. в Медицинския факултет на Тракийския уни ...
Актуална тема
Е-здравеопазването – кога, ако не сега?
14.01.2021 17:20:00 Полина Тодорова

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?

Кризата, породена от COVID-19, създаде проблеми, чието решение вече близо година е истинско преди ...

Burnout синдромът – скритата епидемия сред медиците
11.12.2020 14:48:07 Полина Тодорова

Burnout синдромът – скритата епидемия сред медиците

Епидемията от COVID-19 вече месеци наред властва над света, погубвайки хиляди животи, но и изправ ...

За философията на нашенеца и умората от коронакризата
19.10.2020 17:11:09 Невена Попова

За философията на нашенеца и умората от коронакризата

Днес е денят, отреден в календара за празник на българските лекари. По зла ирония на съдбата обач ...

Над 1000 медици у нас се сблъскаха с коронавируса от началото на пандемията
16.09.2020 17:34:26 Невена Попова

Над 1000 медици у нас се сблъскаха с коронавируса от началото на пандемията

Вече половин година светът живее под знака на пандемията COVID-19. Милиони преобърнати човешки съ ...