!
Понеделник, 24 Юни 2024
21
март

Депутатите дадоха повече правомощия на министъра на здравеопазването

МЗ, главният държавен здравен инспектор и РЗИ могат да налагат мерки на лечебните заведенияМинистърът на здравеопазването, главният държавен здравен инспектор и директорите на регионалните здравни инспекции могат да прилагат мерки на лечебните заведения, когато интересите на обществото изискват провеждане на съвместни действия при природни бедствия, епидемии и други извънредни обстоятелства, на лечебните заведения, независимо от формата им на собственост. Това гласи приетата снощи промяна в Закона за лечебните заведения през Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Мерките, които могат да бъдат предприемани, не са уточнени в закона.

Законът разширява правомощията на министъра на здравеопазването. Той може може да въвежда допълнително временни мерки и ограничения по време на извънредното положение, определени в закон. Със заповед пък може да налага по-тежки противоепидемични мерки. Промените в Закона за здравето дават възможност на министъра при възникване на извънредна епидемична обстановка да въвежда противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион. Мерките може да включват и временно спиране или ограничаване на експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение, други обекти или услуги, предоставяни на гражданите в случаи на обявено извънредно положение.

Министърът на здравеопазването

може да разпореди задължителна изолация на болни, на заразоносители, на контактни лица

и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави. Изолация и лечение на тези лица може да се осъществява в домашни условия след преценка на съществуващия епидемичен риск от лекуващия лекар или след консултация с епидемиолог или специалист по инфекциозни болести. При въведени противоепидемични мерки, контактните лица на болните от заразни болести не може да откажат извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест. Който наруши или не изпълни въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки, освен ако деянието съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер на 5 000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице се налага имуществена санкция в размер на 15 000 лв.

Болен от заразна болест, който откаже задължителна изолация и лечение, се наказва с глоба в размер на 5000 лв. Същото наказание се налага и на контактно лице, извън посоченото по изречение първо, както и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави, които откажат или не изпълняват задължителна изолация, съответно лечение. Лицата, отказали да се явят доброволно за изолация и лечение, както и лицата, които не изпълняват задължителна изолация, се довеждат принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи по искане на органите на Държавния здравен контрол, на ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ или на лекаря, насочил лицето за хоспитализация. Контактно лице, което откаже извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест, се наказва с глоба от 50 до 500 лв.

В 11-часово заседание депутатите приеха

да не се прилага Закона за обществените поръчки

при закупуване от възложителите на хигиенни материали, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки, при медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им и при възлагане на дейности по обезвреждане на опасни и болнични отпадъци.,

При закупуване със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, от бюджета на лечебните заведения и със средства на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие на медицински изделия, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки, както и за лечението и диагностиката на заразените пациенти, не се прилагат изискванията от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, с изключение на това, че да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия .

Аптеките може да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта съобразно последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти, при условия по ред, определени от Националната здравноосигурителна каса, до отмяна на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна. Забранява се паралелният износ на лекарствени продукти. Който наруши забраната, се наказва с глоба в размер на 10 000 лв., съответно се налага имуществена санкция в размер на 50 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба е в размер на 20 000 лв., съответно с имуществената санкция в размер на 100 000 лв. Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на ИАЛ или на директора на съответната регионална здравна инспекция.

За защита от спекула беше приет текст, че който продаде стока на цена над определената или преди да е определена или утвърдена по установения ред или получи за услуга възнаграждение, по-голямо от законно допустимото при обявено извънредно положение, се наказва

с лишаване от свобода от 1 до 3 години

и глоба от 5 000 до 10 000 лв.

Прието беше и изменението на НК за предаване на неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, или невярна информация по радио, телефон или по друг начин за разпространението на заразна болест. Предвиденото наказание е лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева.

Депутатите решиха, че при извънредно положение при заявена, но не навременно установена потребност на човек с увреждане, лицето има право на вида подкрепа от датата на подаване на документите въз основа на заключенията от изготвената индивидуална оценка на потребностите му.

По време на извънредно положение Агенция „Митници“ може да предоставя безвъзмездно задържани, иззети, отнети и изоставени стоки, които могат да послужат за защита на живота или здравето на хората, на лечебни заведения, Българския червен кръст, детски градини, училища, социални заведения, държавни и общински учреждения. Директорът на агенцията може със заповед да предоставя и безвъзмездно задържан, иззет, отнет или изоставен етилов алкохол. Предоставените акцизни стоки се освобождават от плащане на акциз.

В случаите на обявено извънредно положение лични предпазни средства, медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура и хигиенни материали и консумативи - частна държавна собственост,

може да се прехвърлят за временно безвъзмездно ползване

на лечебни заведения с акт на министъра на здравеопазването.

Депутатите решиха още, че с акт на Министерски съвет военнослужещите от въоръжените сили съвместно или координирано с други органи, може да участват в прилагането на противоепидемични мерки и ограничения на територията на страната, на отделен регион или на контролно-пропускателен пункт. Те имат право да  извършват проверки за установяване самоличност на лице, да ограничават придвижването на лице до пристигане на органите на Министерството на вътрешните работи, за което има данни, че е отказало или не изпълнява мерките от Закона за здравето, като се съставя двустранен писмен протокол, да спират превозни средства до пристигане на органите на Министерството на вътрешните работи, да ограничават придвижването на лица и превозни средства на контролно-пропускателен пункт, да използват физическа сила и помощни средства, само когато това е абсолютно необходимо.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
rgwf


Всичко за коронавируса
Още новини
Датска компания разработва лекарство за отслабване - дългодействащ амилинов аналог
24.06.2024 17:21:31

Датска компания разработва лекарство за отслабване - дългодействащ амилинов аналог

Датската фармакомпания Zealand Pharma обяви, че клинично проучване на ранен етап показва много до ...

Да има или да няма филиали на Столичния ЦСМП в 4 големи квартала?
24.06.2024 16:59:25 Невена Попова

Да има или да няма филиали на Столичния ЦСМП в 4 големи квартала?

Да има или да няма филиали в София столичният ЦСМП – това бе темата, която предизвика оживе ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...