!
Понеделник, 24 Юни 2024
02
апр

Иновативните фармакомпании изследват 30 антивирусни лекарства за лечение на COVID-19Около 30 антивирусни лекарства в различни етапи на развитие или употреба понастоящем се изследват от иновативните фармацевтични компании, за да се установи дали те са ефективни при лечение на пациенти с COVID-19. Това съобщиха от  Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM) и членуващите в нея фармацевтични компании, които  са ангажирани с глобалната борба срещу пандемията COVID-19 или коронавирус.

Научноизследователската фармацевтична индустрия е фокусирана върху три ключови области - разработването на диагностични методи, създаването на нови ваксини и лекарствени терапии, които да послужат в борбата срещу COVID-19; подпомагане на правителствата и здравните системи на местно ниво и гарантиране на доставката на лекарства за пациентите, които се нуждаят от тях.

При всички извънредни ситуации по отношение на здравето до коронавирус, вниманието се обръща към научноизследователската биофармацевтична индустрия, от която обществото очаква за да открие и разработи ваксини, диагностика и лекарства. През 2014 г. стотици изследователи бяха мобилизирани за борба с епидемията от Ебола и допринесоха за разработването на две ваксини и нови диагностични тестове, които помогнаха за овладяване на по-нататъшните огнища на болестта.

Настоящата пандемия изисква още по-голяма мобилизация, отколкото при от ХИВ до SARS/ТОРС и Ебола, затова отговорът на научноизследователската фармацевтична индустрия е незабавен, обединен и значителен, казват от ARPharM.

Компаниите споделят съединения и информация от своите бази данни в съвместен опит за ускоряване на разработването на терапевтични средства и диагностика за справяне с настоящите и бъдещите огнища на коронавирус.

Антивирусни лекарства 

AbbVie обяви, че в партньорство с глобалните здравни власти проучва ефективността на лекарства за ХИВ/СПИН при лечение на COVID-19. Вече са стартирани клинични изпитвания с лопинавир/ритонавир в тясно сътрудничество с европейските здравни власти и Американската администрация по храните и лекарствата (FDA).

AstraZeneca, чрез научните си познания в областта на инфекциозните заболявания и технологията за откриване на антитела, бързо мобилизира своите изследователски усилия за откриване на нови коронавирус-неутрализиращи антитела като лечение за предотвратяване на заболяването COVID-19. В момента компанията приспособява своята Програма за превенция на пандемии (P3), за да отговори на пандемията COVID-19 и екипите на AstraZeneca сега са фокусирани върху идентифицирането на моноклонални антитела, които да преминат във фаза клиничните изпитвания.

Eli Lilly и AbCellera (канадска биотехнологична фирма) сключиха споразумение за съвместна разработка на антитела за лечение и превенция на COVID-19. Сътрудничеството ще използва платформата за бърз отговор на пандемии на AbCellera, разработена в рамките на Програмата за предотвратяване на пандемии DARPA (P3) и глобалните възможности на Lilly за бързо разработване, производство и дистрибуция на терапевтични антитела. Тестват се антитела, изолирани от кръвта на излекувани от инфекцията Covid-19 пациенти и се търсят имунни клетки, които произвеждат функционални антитела срещу вируса.

Gilead стартира две клинични изпитвания на ремдесивир във Фаза 3 в страни с високо разпространение на COVID-19. Компанията също така поддържа две Фаза 3 клинични изпитвания в Китай и глобално клинично изпитване във Фаза 2, ръководено от американския Национален институт по алергия и инфекциозни заболявания. Gilead дари лекарството и осигури научен принос за тези изследвания. Gilead е е ускорил производството на ремдесивир в очакване на потенциални бъдещи нужди от доставки.

Johnson&Johnson, в партньорство с Rega Institute for Medical Research, University of Leuven (Белгия), работят за идентифициране на съществуващи или нови съединения с антивирусна активност срещу COVID-19, които биха могли да допринесат за незабавно облекчаване на настоящата епидемия.

Merck като част от глобалните усилия за проучване на потенциални терапии за COVID-19 и подкрепата на Merck за независимите изследвания, компанията дари количества интерферон бета-1a на Френския национален здравен институт (INSERM) за употреба в клинично изпитване. Изпитването се спонсорира от INSERM, а неговото стартиране е обявено от френските здравни власти на 11 март.

Novartis обяви включването си в съвместни изследователски усилия като COVID-19 Therapeutics Accelerator (акселератор за разработване на нови терапии), координиран от Фондация Бил и Мелинда Гейтс, Wellcome и Mastercard, както и партньорството, за справяне с COVID-19, организирано от Инициативата за иновативни лекарства. Приносът на Novartis в предоставянето на разположение няколко съединения от своите бази данни, които се считат за подходящи за in vitro антивирусни изпитвания. В допълнение, компанията бързо оценява други съществуващи продукти, за да провери дали може да се използват в отговор на пандемията.

Pfizer съобщи, че е приключила предварителна оценка на някои антивирусни съединения, които преди са били в процес на разработване и които инхибират репликацията на коронавируси, подобни на този, причиняващ COVID-19, в култивирани клетки. Pfizer работи с трета страна за скрининг на тези съединения при ускорени срокове и очаква резултатите до края на месец март. Pfizer също така очерта подробен план за действие за борба с COVID-19 в 5 точки. Планът включва ангажимент за споделяне на данни от клиничната разработка и регулаторния си опит в подкрепа на други по-малки биотехнологични компании, които проучват съединения или съществуващи терапии за активност срещу вируса, причиняващ COVID-19.

Regeneron Pharmaceuticals and Sanofi SA започнаха клинична програма за оценка на Kevzara, лекарство за лечение на артрит, при пациенти, хоспитализирани с тежка COVID-19 инфекция. Kevzara е човешко моноклонално антитяло, което инхибира пътя на интерлевкин-6 (IL-6) чрез свързване и блокиране на IL-6 рецептора. IL-6 може да играе роля за стимулиране на свръхактивната възпалителна реакция в белите дробове на пациенти, които са тежко или критично болни с инфекция COVID-19.

Roche обявиха, че започват глобално Фаза 3 рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано клинично проучване за оценка на безопасността и ефикасността на RoActemra (тоцилизумаб) за интравенозно приложение плюс стандартно лечение при хоспитализирани възрастни пациенти с тежка COVID-19 пневмония, в сравнение с плацебо плюс стандарно лечение. В момента RoActemra e одобрен за употреба за лечение на форми на ревматоиден артрит.

Takeda обяви, че започва разработването на лекарство за лечение на хора, заразени с коронавирус. Експерименталното лекарство ще бъде получено от кръвта на пациенти с коронавирус, които са се възстановили от респираторната болест. Успоредно с това, Takeda също проучва дали в момента предлаганите на пазара продукти или тези в процес на изпитвания могат да бъдат ефективна възможност за лечение на заразени пациенти.

Bayer AG обедини усилията си с други производители в COVID-19 Therapeutics Accelerator Initiative, инициирана от Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, като по този начин отвори обширната си база данни за намиране и разработване на нови съединения ефективни срещу COVID-19. Bayer AG е готов да сътрудничи с международни организации, правителства, органи и научни институции по целия свят за да проучат съвместно как Хлорохинът може да допринесе за лечението на пациенти, заразени с COVID-19.

UCB предлага своята научна експертиза на изследователи и правителства. В САЩ се работи активно с Центъра за структурна геномика на инфекциозните заболявания в Сиатъл за идентифициране на кристалните структури на SARS-CoV-2 протеините. Във Великобритания UCB си партнира с Diamond Light Source и Университета в Оксфорд в разработването на инхибитори на основната протеаза на SARS-CoV-2 за лечение на пациенти с COVID-19. Успоредно с това се работи с националните агенции и здравната общност, за да установи дали някоя от наличните терапии може да се използва ефективно в помощ на хоспитализирани с COVID-19 пациенти.

Ваксини 

CureVac разработва профилактична ваксина на базата на mRNA срещу SARS-CoV-2, финансирана от и в сътрудничество с CEPI (Коалиция за иновации за епидемична подготвеност). CureVac подготвя клинично изпитване, което очаква да започне в началото на лятото в Германия и Белгия. CureVac поддържа контакт за научни съвети относно разработката на тази ваксина с Европейската агенция за лекарства и агенциите в Германия и Белгия.

GSK предостави достъп на учени и организации от цял свят, разработващи обещаващи кандидати за ваксина срещу COVID-19 до платформата си за разработване на адюванти за ваксини, усилващи имунния отговор. Компанията влезе в новия Терапевтичен Акселератор COVID-19, но също така преразглежда предлаганите си на пазара фармацевтични продукти и терапии в процес на разработка, за да определи дали могат да бъдат използвани извън техните текущи показания в отговор на пандемията. Компанията оценява различни опции за предоставяне на специализираното си лабораторно пространство за научноизследователска и развойна дейност, което да помогне в изследванията и тестването на COVID-19. GSK дари 10 милиона долара на Фонда за солидарност COVID-19, създаден от Фондацията на ООН и СЗО, за да подкрепи СЗО и партньорите за предотвратяване, откриване и управление на пандемията, особено там, където нуждите са най-големи.

Johnson&Johnson мобилизира ресурси в отговор на епидемията за разработване на кандидат за ваксина за превенция на коронавирус, използвайки технологиите AdVac® и PER.C6® на Janssen, които предоставят възможност за бързо увеличаване на производството на оптималния кандидат за ваксина. Това са същите технологии, които са изпозлвани при разработването и производството на изследователската ваксина срещу Ебола на Janssen и се използват за конструиране на кандидатите за ваксина срещу Zika, RSV и HIV на компанията. Освен това, Johnson&Johnson си сътрудничат с регулатори, здравни организации, институции и общности по целия свят, за да гарантират, че техните научноизследователски платформи, съществуващата научна и епидемична експертиза могат да бъдат използвани в максимална степен за справянето с пандемията. Започнаха предклинични тестове на множество перспективи за ваксина, с цел до края на месеца да се определи кандидат за ваксина COVID-19 за клинични изпитвания.

MSD имат задълбочен опит в областта на ваксините и инфекциозните заболявания. Като научно ориентирана компания, която има за цел да се справи с някои от най-големите предизвикателства в здравеопазването в света, внимателно следи ситуацията. Като първоначална стъпка, въз основа на наличната понастоящем информация, MSD създаде екип от учени, които да оценят наличните в компанията възможности за разработване на ваксина с потенциално въздействие върху COVID-19 вируса.

Pfizer работи с BioNTech за разработването на собствена мРНК коронавирус ваксина.

Sanofi обяви през февруари 2020 г. сътрудничество с американските здравни власти за разработване на нов кандидат за ваксина срещу COVID-19 на базата на опита от предишното развитие на кандидат за ваксина срещу SARS, използвайки рекомбинантната ДНК технология на Sanofi. COVID-19 принадлежи към същото семейство коронавируси като SARS. Материалите за клиничното изпитване могат да бъдат произведени сравнително бързо, тъй като компанията има лицензирана ваксина срещу грип, базирана на тази платформа. Освен това, тази технология позволява бързо увеличаване на капацитета и производство на големи количества от коронавирусния антиген.

UCB е в сътрудничество с Университета в Оксфорд за разработване на ваксина.

Диагностични методи 

Roche обяви, че Агенцията за храни и лекарства на САЩ е издала спешно разрешение за употреба за техния диагностичен комплект cobas® SARS-CoV-2 тест, като усъвършенства тестването на коронавирус и посреща спешни медицински нужди. Roche се ангажира да предостави възможно най-много тестове и ще достигне границите на производствения капацитет.

Takeda си партнира с публични организации и други фармацевтични компании чрез Иновационната инициатива за лекарства (IMI) в Европа, за да използва колективна експертиза с надеждата за разработване на диагностика за COVID-19, както и инхибитори, които да помогнат за предотвратяване на бъдещи огнища.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
3YXS


Всичко за коронавируса
Още новини
Датска компания разработва лекарство за отслабване - дългодействащ амилинов аналог
24.06.2024 17:21:31

Датска компания разработва лекарство за отслабване - дългодействащ амилинов аналог

Датската фармакомпания Zealand Pharma обяви, че клинично проучване на ранен етап показва много до ...

Да има или да няма филиали на Столичния ЦСМП в 4 големи квартала?
24.06.2024 16:59:25 Невена Попова

Да има или да няма филиали на Столичния ЦСМП в 4 големи квартала?

Да има или да няма филиали в София столичният ЦСМП – това бе темата, която предизвика оживе ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...